Kontrolowanie przepływu pieniężnego: obliczanie wartości NPV oraz IRR w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Czy zdarzało Ci się spędzać noce, próbując wymyślić sposób na zmaksymalizowanie rentowności i zminimalizowanie ryzyka swoich inwestycji biznesowych? Teraz możesz przestać się niepokoić i zacząć działać.

Chodzi tu, oczywiście, o zwiększanie zysków. Warto się przyjrzeć swojemu przepływowi gotówkowemu, czyli środkom, które wpływają do przedsiębiorstwa i z niego wypływają. Dodatni przepływ gotówkowy to miara przychodów (sprzedaż, zysk z oprocentowania, papiery wartościowe itd.), a ujemny przepływ gotówkowy to miara wydatków (zakupy, pensje, podatki itd.). Przepływ gotówkowy netto to różnica między dodatnim a ujemnym przepływem gotówkowym, która pozwala na uzyskanie odpowiedzi na podstawowe pytanie w biznesie: ile pieniędzy zostało w kasie?

Do rozwoju przedsiębiorstwa jest potrzebne podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących inwestycji długoterminowych. Program Microsoft Excel ułatwia porównywanie możliwości wyboru i podejmowanie właściwych decyzji, zapewniając użytkownikowi spokój przez cały czas.

Pytania dotyczące projektów inwestycji kapitałowych

Jeśli chce się wyjąć pieniądze z kasy, zamienić je w kapitał obrotowy i zainwestować w projekty, które poprawią działalność przedsiębiorstwa, należy zadać kilka pytań dotyczących tych projektów:

  • Czy nowy długoterminowy projekt będzie rentowny? Kiedy?

  • Czy lepszym rozwiązaniem jest zainwestowanie w inny projekt?

  • Czy należy inwestować więcej pieniędzy w trwający projekt, czy to pora, aby zmniejszyć stratę?

Teraz warto przyjrzeć się bliżej poszczególnym projektom i zadać następujące pytania:

  • Jakie są ujemne i dodatnie przepływy gotówkowe w danym projekcie?

  • Jaki wpływ będzie mieć duża inwestycja początkowa i jaka kwota jest kwotą maksymalną?

Na końcu bardzo ważnymi elementami są wyniki finansowe, za pomocą których można porównywać poszczególne projekty. Aby jednak dotrzeć do tego momentu, należy w swojej analizie uwzględnić wartość pieniądza w czasie.

Ojciec powiedział mi kiedyś: „Synu, pieniądze trzeba zdobywać jak najszybciej i zachowywać jak najdłużej”. Później zrozumiałem sens tych słów. Pieniądze można zainwestować, otrzymując zysk z oprocentowania co pewien czas, co oznacza, że pieniądze mogą zarabiać więcej pieniędzy — po pewnym czasie można zainwestować kolejną kwotę. Innymi słowy, czas wpływania i wypływania pieniędzy jest równie ważny, jak ilość tych pieniędzy.

Udzielanie odpowiedzi na pytania za pomocą funkcji NPV oraz IRR

Istnieją dwie metody finansowe ułatwiające uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania: wartość bieżąca netto (NPV, net present value) oraz wewnętrzna stopa zwrotu (IRR, internal rate of interest). Obie metody są nazywane metodami dyskontowanych przepływów gotówkowych, ponieważ w ocenie projektów inwestycji kapitałowych uwzględniają wartość pieniądza w czasie. Zarówno wartość NPV, jak i IRR, działają z uwzględnieniem serii przyszłych płatności (ujemny przepływ gotówkowy), przychodów (dodatni przepływ gotówkowy), strat (ujemny przepływ gotówkowy) oraz elementów, które nie przynoszą ani zysków, ani strat (zerowy przepływ gotówkowy).

NPV

Funkcja NPV zwraca wartość netto przepływów gotówkowych — jest ona przedstawiana w złotówkach i określa wartość pieniądza w dniu dzisiejszym. Ze względu na wartość pieniądza w czasie złotówka otrzymana dzień wcześniej jest warta więcej niż złotówka otrzymana dzień później. Funkcja NPV oblicza wartość bieżącą dla każdej serii przepływów gotówkowych i dodaje te wartości, aby uzyskać wartość bieżącą netto.

Formuła na obliczenie wartości NPV jest następująca:

Równanie

Gdzie n to liczba przepływów gotówkowych, a i to stopa procentowa lub dyskontowa.

IRR

Wartość IRR jest oparta na wartości NPV. Stanowi ona specjalny przypadek wartości NPV, w którym obliczona stopa zwrotu to stopa procentowa odpowiadająca wartości bieżącej netto równej 0 (zero).

NPV(IRR(values),values) = 0

Gdy wszystkie ujemne przepływy gotówkowe występują wcześniej niż wszystkie dodatnie przepływy gotówkowe lub gdy sekwencja przepływów gotówkowych danego projektu składa się tylko z jednego ujemnego przepływu gotówkowego, funkcja IRR zwraca unikatową wartość. Większość projektów inwestycji kapitałowych zaczyna się od dużego ujemnego przepływu gotówkowego, po którym następuje seria dodatnich przepływów gotówkowych — dlatego wartość funkcji IRR w tym przypadku jest unikatowa. Jednak czasami istnieje wiele dopuszczalnych wartości funkcji IRR, a niekiedy nie ma takiej wartości.

Porównywanie projektów

Wartość NPV określa, czy projekt umożliwia większy lub mniejszy zysk niż oczekiwana stopa zwrotu (nazywana również minimalnym poziomem stopy zwrotu), i jest przydatna podczas sprawdzania, czy dany projekt będzie rentowny. Wartość IRR stanowi krok naprzód w porównaniu z wartością NPV w określaniu stopy zwrotu danego projektu. Obie wartości to liczby przydatne podczas porównywania konkurencyjnych projektów i podejmowania właściwych decyzji dotyczących przedsiębiorstwa.

Wybieranie odpowiedniej funkcji programu Excel

funkcje programu Office Excel hich można używać do obliczania wartości NPV oraz IRR? Istnieje pięć: funkcji NPV, funkcja XNPV, IRR, funkcja, funkcja XIRRi MIRR, funkcja. Które z nich wybierzesz zależy od odpowiednią metodę finansowych, czy przepływów gotówkowych występują w regularnych odstępach czasu i czy okresowych przepływów gotówkowych.

Uwaga: Przepływów gotówkowych są określane jako wartości ujemne, dodatnią lub zerowe. Podczas korzystania z tych funkcji, należy zwrócić szczególną uwagę, jak obsługiwać natychmiastowej przepływów gotówkowych, występujących na początku pierwszego okresu i wszystkich innych przepływów gotówkowych, występujących na końcach okresów.

Składnia funkcji

Zastosowanie

Komentarze

NPV, funkcja (stopa, wartość1; [Wartość2]...)

Określanie wartości bieżącej netto przy użyciu przepływów gotówkowych, które występują w regularnych interwałach, np. miesięcznie lub rocznie.

Każdy przepływ gotówkowy, określony jako wartość, występuje na końcu danego okresu.

Jeśli istnieje dodatkowe przepływu gotówkowego na początku pierwszego okresu, powinny zostać dodane do wartość zwrócona przez funkcji NPV. Zobacz przykład 2 w tym temacie Pomocy NPV, funkcja .

XNPV, funkcja (stopa, wartości; daty)

Określanie wartości bieżącej netto przy użyciu przepływów gotówkowych, które występują w nieregularnych interwałach.

Każdy przepływ gotówkowy określony jako wartość, występuje w dniu zaplanowanej daty płatności.

IRR, funkcja (wartości; [Wynik])

Określanie wewnętrznej stopy zwrotu przy użyciu przepływów gotówkowych, które występują w regularnych interwałach, np. miesięcznie lub rocznie.

Każdy przepływ gotówkowy, określony jako wartość, występuje na końcu danego okresu.

Wartość IRR jest obliczana przy użyciu procedury wyszukiwania interakcyjnego, która rozpoczyna się od oszacowania wartości IRR — określonej jako wynik — a następnie zmienia tę wartość, aż do uzyskania prawidłowej wartości IRR. Określenie argumentu wynik jest opcjonalne; domyślnie jest używana wartość 10%.

Jeśli istnieje wiele dopuszczalnych odpowiedzi, funkcja IRR zwraca tylko pierwszą znalezioną wartość. Jeśli żadna wartość nie zostanie odnaleziona, zostanie zwrócona wartość błędu #NUM!. Jeśli wystąpił błąd lub wynik jest inny niż oczekiwano, należy użyć innej wartości argumentu wynik.

Uwaga    Jeśli istnieje wiele możliwych wewnętrznych stóp zwrotu, zmiana wartości oszacowania może spowodować zwrócenie innego wyniku.

XIRR, funkcja (wartości, daty, [Wynik])

Określanie wewnętrznej stopy zwrotu przy użyciu przepływów gotówkowych, które występują w nieregularnych interwałach.

Każdy przepływ gotówkowy, określony jako wartość, występuje w dniu zaplanowanej daty płatności.

Wartość XIRR jest obliczana przy użyciu procedury wyszukiwania interakcyjnego, która rozpoczyna się od oszacowania wartości IRR — określonej jako wynik — a następnie zmienia tę wartość, aż do uzyskania prawidłowej wartości XIRR. Określenie argumentu wynik jest opcjonalne; domyślnie jest używana wartość 10%.

Jeśli istnieje wiele dopuszczalnych odpowiedzi, funkcja XIRR zwraca tylko pierwszą znalezioną wartość. Jeśli żadna wartość nie zostanie odnaleziona, zostanie zwrócona wartość błędu #NUM!. Jeśli wystąpił błąd lub wynik jest inny niż oczekiwano, należy użyć innej wartości argumentu wynik.

Uwaga    Jeśli istnieje wiele możliwych wewnętrznych stóp zwrotu, zmiana wartości oszacowania może spowodować zwrócenie innego wyniku.

Funkcja MIRR (wartości, stopa_finansowa; stopa_reinwestycji)

Określanie zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu przy użyciu przepływów gotówkowych, które występują w regularnych interwałach, np. miesięcznie lub rocznie, z uwzględnieniem kosztu inwestycji oraz stopy procentowej uzyskiwanej w wyniku ponownego zainwestowania środków pieniężnych.

Każdy przepływ gotówkowy, określony jako wartość, występuje na końcu danego okresu, oprócz pierwszego przepływu gotówkowego, który jest określony jako wartość na początku okresu.

Stopa procentowa pobierana od środków uczestniczących w przepływach gotówkowych jest określona jako stopa_finansowa. Stopa procentowa otrzymywana od ponownie zainwestowanych przepływów gotówkowych jest określona jako stopa_reinwestycji.

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z funkcji NPV oraz IRR, zobacz rozdział 8, "Oceny inwestycji z netto bieżącą wartość kryterium" i rozdział 9, "Wewnętrzna stopa z zwrócić," Microsoft Excel analizy i modelowanie biznesowe przez Wayne Winston L.. Aby uzyskać więcej informacji o tej książce.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×