Konflikty edycji w folderze udostępnionym — informacje

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Uczestnicy folderu udostępnionego mogą jednocześnie otwierać te same pliki. Wielu uczestników — w zależności od swoich uprawnień do edycji — może także mieć możliwość jednoczesnego przeprowadzania edycji tego samego pliku oraz zapisywania w nim zmian. W takiej sytuacji występuje konflikt edycji i program SharePoint Workspace podejmuje następujące kroki, aby zabezpieczyć wyniki pracy poszczególnych uczestników i umożliwić rozwiązanie konfliktu:

  • Uczestnik, który pierwszy zapisał zmiany, zachowuje oryginalny plik.

  • Uczestnicy, którzy dokonali późniejszych zmian, zapisują plik w nowej wersji będącej wynikiem konfliktu. Na przykład przedstawiony na poniższej ilustracji plik „Wersja Anety” jest plikiem pozostającym w konflikcie.

Konflikt wersji pliku w obszarze roboczym udostępniania plików

Kiedy wystąpi konflikt edycji, uczestnicy powinni skontaktować się ze sobą w celu określenia, jak najlepiej rozwiązać konflikt lub scalić wersje plików.

Przypadki szczególne

Większość aplikacji „blokuje” pliki, kiedy użytkownicy otwierają je do edycji. Program SharePoint Workspace korzysta z funkcji wykrywania takich blokad, która umożliwia obsługę konfliktów edycji. Niektóre aplikacje, takie jak Notatnik, nie korzystają z tego mechanizmu blokowania. W takich sytuacjach po jednoczesnym otwarciu i przeprowadzeniu edycji jednego pliku przez kilka osób zostają zachowane tylko zmiany zapisane jako ostatnie i nie jest tworzony dokument dotyczący konfliktu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×