Konfigurowanie zatwierdzania strony przy użyciu aplikacji Microsoft Dataflow

Konfigurowanie zatwierdzania strony przy użyciu aplikacji Microsoft Dataflow

Skonfiguruj zatwierdzanie stron, aby dodać je do standardowego procesu publikowania witryny. Po dodaniu przepływu zatwierdzania stron nowe i zaktualizowane strony nie zostaną opublikowane bezpośrednio. Zamiast tego tylko ukończenie przepływu zatwierdzania spowoduje, że zmiany będą widoczne dla wszystkich czytelników witryny.

Właściciel witryny może skonfigurować przepływ zatwierdzania stron z menu przepływ w bibliotece stron. Ukończenie tego procesu spowoduje utworzenie przepływu zatwierdzania strony. Wszystkie strony w witrynie będą wymagały zatwierdzenia strony przed opublikowaniem.

 1. W obszarze Konfigurowanie zatwierdzania stronywybierz pozycję Utwórz przepływ , aby utworzyć przepływ zatwierdzania strony.

 2. W obszarze Tworzenie przepływuSprawdź, czy nazwa przepływu jest odpowiednia i określ osoby zatwierdzające.

  Osoby zatwierdzające powinni być właścicielami lub osobami mającymi uprawnienia Pełna kontrola lub edytowanie dla witryny.

 3. Po wybraniu opcji Utwórz przepływzostanie skonfigurowane zatwierdzanie strony.

  Biblioteka stron będzie mieć dodatkowy stan zatwierdzenia kolumny reprezentujący bieżący stan: wersja robocza, oczekująca, zaakceptowana lub odrzucona.

Aby wyłączyć zatwierdzanie stron dla biblioteki stron:

 1. Przejdź do biblioteki.

 2. Wybierz pozycję ustawienia > Ustawienia biblioteki.

  Jeśli te elementy menu nie są widoczne, wybierz pozycję Biblioteka na Wstążce, a następnie wybierz pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

 4. W sekcji zatwierdzanie zawartości wybierz pozycję nie w odpowiedzi, aby wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów?

Po wyłączeniu zatwierdzania stron powiązane przepływy zatwierdzania stron nie zostaną usunięte. Aby usunąć przepływ zatwierdzania strony:

 1. Przejdź do biblioteki strony.

 2. Wybierz pozycję przepływ , > wyświetlić przepływy.

  Witryna sieci Microsoft Flow będzie wyświetlana z listą przepływów.

 3. Wybierz nazwę przepływu, aby przejść do szczegółów przepływu.

 4. Wybierz pozycję Usuń.

Po usunięciu przepływ zostanie trwale usunięty z Microsoft Flow.

Uwaga: Przepływy zatwierdzania stron są obecnie dostępne tylko w witrynach komunikacji SharePoint i nowoczesnych witrynach zespołu.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×