Konfigurowanie zasad archiwizacji i usuwania dla skrzynek pocztowych w organizacji usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów. Chcesz dodać zasady archiwizacji i przechowywania do elementów w swojej skrzynce pocztowej? Zobacz Przypisywanie zasad przechowywania do wiadomości e-mail | Zasady przechowywania i archiwizacji w aplikacji Outlook w sieci Web dla firm

W usłudze Office 365 można utworzyć zasady archiwizacji i usuwania, które automatycznie przenoszą elementy do archiwalnej skrzynki pocztowej użytkownika i automatycznie usuwają elementy ze skrzynki pocztowej. Można to zrobić przez utworzenie zasad przechowywania, które są przypisywane do skrzynek pocztowych i przenoszą elementy do archiwalnej skrzynki pocztowej użytkownika po upływie pewnego czasu, a także usuwają elementy ze skrzynki pocztowej, gdy osiągną one pewien limit wieku. Rzeczywiste reguły, które określają, jakie elementy są przenoszone lub usuwane i kiedy, są nazywane tagami przechowywania. Tagi przechowywania są połączone z zasadami przechowywania, które z kolei są przypisane do skrzynki pocztowej użytkownika. Tag przechowywania stosuje ustawienia przechowywania do poszczególnych wiadomości i folderów w skrzynce pocztowej użytkownika. Definiuje on, jak długo wiadomość pozostaje w skrzynce pocztowej i jakie działanie jest podejmowane, gdy wiadomość osiągnie określony wiek przechowywania. Gdy wiadomość osiągnie wiek przechowywania, jest przenoszona do archiwalnej skrzynki pocztowej użytkownika lub jest usuwana.

W tym temacie opisano procedurę konfigurowania zasad archiwizacji i przechowywania dla fikcyjnej organizacji o nazwie Alpine House. Konfigurowanie tych zasad obejmuje następujące zadania:

 • Włączanie archiwalnej skrzynki pocztowej dla każdego użytkownika w organizacji. Zapewnia to użytkownikom dodatkową pojemność skrzynki pocztowej i jest wymagane, aby zasady przechowywania mogły przenosić elementy do archiwalnej skrzynki pocztowej. Pozwala to także użytkownikom na przechowywanie archiwalnych informacji przez przenoszenie elementów do archiwalnej skrzynki pocztowej.

 • Tworzenie trzech niestandardowych tagów przechowywania, które wykonują następujące czynności:

  • Automatyczne przenoszenie elementów, które mają 3 lata, do archiwalnej skrzynki pocztowej użytkownika. Przenoszenie elementów do archiwalnej skrzynki pocztowej zwalnia miejsce w podstawowej skrzynce pocztowej użytkownika.

  • Automatyczne usuwanie elementów, które mają 5 lat, z folderu Elementy usunięte. To także pozwala zwolnić miejsce w podstawowej skrzynce pocztowej użytkownika. W razie potrzeby użytkownicy będą mogli odzyskać te elementy. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz przypis dolny w sekcji Więcej informacji.

  • Automatyczne (i trwałe) usuwanie elementów, które mają 7 lat, z archiwalnej i podstawowej skrzynki pocztowej. Ze względu na zgodność z przepisami niektóre organizacje muszą przechowywać pocztę e-mail przez określony czas. Po tym okresie czasu organizacja może chcieć trwale usunąć te elementy ze skrzynek pocztowych użytkowników.

 • Tworzenie nowych zasad przechowywania i dodanie do nich nowych niestandardowych tagów przechowywania. Ponadto dodasz także wbudowane tagi przechowywania do nowych zasad przechowywania. Obejmuje to tagi osobiste, które użytkownicy mogą przypisywać do elementów w swoich skrzynkach pocztowych. Dodasz także tag przechowywania, który przenosi elementy z folderu Elementy odzyskiwalne w podstawowej skrzynce pocztowej użytkownika do folderu Elementy odzyskiwalne w jego archiwalnej skrzynce pocztowej. Ułatwia to zwolnienie miejsca w folderze Elementy odzyskiwalne użytkownika, gdy jego skrzynka pocztowa zostanie zawieszona.

Aby skonfigurować zasady archiwizacji i usuwania dla skrzynek pocztowych w Twojej organizacji, możesz wykonać niektóre lub wszystkie kroki opisane w tym artykule. Zalecamy przetestowanie tego procesu na kilku skrzynkach pocztowych przed zaimplementowaniem go dla wszystkich skrzynek pocztowych w Twojej organizacji.

Przed rozpoczęciem

 • Aby wykonać czynności opisane w tym temacie, musisz być administratorem globalnym w organizacji usługi Office 365.

 • Po utworzeniu nowego konta użytkownika w usłudze Office 365 i przypisaniu użytkownikowi licencji usługi Exchange Online skrzynka pocztowa dla użytkownika jest tworzona automatycznie. Gdy skrzynka pocztowa zostanie utworzona, są do niej automatycznie przypisywane domyślne zasady przechowywania o nazwie Domyślne zasady MRM. W tym artykule utworzysz nowe zasady przechowywania i przypiszesz je do skrzynek pocztowych użytkowników, zastępując Domyślne zasady MRM. Do skrzynki pocztowej mogą być przypisane tylko jedne zasady przechowywania naraz.

 • Aby dowiedzieć się więcej o tagach przechowywania i zasadach przechowywania w usłudze Exchange Online, zobacz Tagi przechowywania i zasady przechowywania.

Pierwszym krokiem jest włączenie archiwalnej skrzynki pocztowej dla każdego użytkownika w organizacji. Archiwalna skrzynka pocztowa użytkownika musi zostać włączona, aby tag przechowywania z akcją przechowywania „Przenieś do archiwum” mógł przenieść dany element po wygaśnięciu jego wieku przechowywania.

Uwaga: Archiwalne skrzynki pocztowe można włączyć w dowolnym momencie tego procesu — warunkiem jest, aby zostały włączone przed jego zakończeniem. Jeśli archiwalna skrzynka pocztowa nie zostanie włączona, nie zostanie wykonana żadna akcja na żadnym z elementów, do których zostały przypisane zasady archiwizacji.

 1. Przejdź do witryny https://protection.office.com.

 2. Zaloguj się do Office 365 przy użyciu konta administratora globalnego.

  Centrum zabezpieczeń i zgodności jest wyświetlany.

 3. W Centrum zabezpieczeń i zgodności, przejdź do zarządzania danymi > archiwum.

  Zostanie wyświetlona lista skrzynek pocztowych w Twojej organizacji wraz z informacją, czy odpowiadające im archiwalne skrzynki pocztowe są włączone, czy wyłączone.

 4. Zaznacz wszystkie skrzynki pocztowe, klikając pierwszą na liście, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, a następnie klikając ostatnią skrzynkę na liście.

  Porada: W tym kroku założono, że nie włączono żadnych archiwalnych skrzynek pocztowych. Jeśli masz jakiekolwiek skrzynki pocztowe z włączonym archiwum, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl, a następnie kliknij każdą skrzynkę pocztową z wyłączoną archiwalną skrzynką pocztową. Możesz też kliknąć nagłówek kolumny Archiwalna skrzynka pocztowa, aby posortować wiersze według tego, czy archiwalna skrzynka pocztowa została włączona, czy wyłączona — ułatwi to zaznaczanie skrzynek pocztowych.

 5. W okienku szczegółów w obszarze Edycja zbiorcza kliknij pozycję Włącz.

  Wyświetlane jest ostrzeżenie informujący, że elementy, które są starsze niż dwa lata ma zostać przeniesiona do nowej skrzynki pocztowej archiwum. Jest to spowodowane domyślnych zasad przechowywania przydzielonych nową skrzynkę pocztową użytkownika po jego utworzeniu są archiwum etykiety zasady domyślne, które występują w wieku przechowywania 2 lat. Znacznik zasady domyślne niestandardowe archiwum, zostanie utworzony w kroku 2 ma wieku przechowywania 3 lata. Oznacza to, że elementy, które są 3 lata lub starszym zostaną przeniesione do skrzynki pocztowej archiwum.

 6. Kliknij przycisk Tak, aby zamknąć komunikat z ostrzeżeniem i rozpocząć proces włączania archiwalnych skrzynek pocztowych dla wszystkich zaznaczonych skrzynek pocztowych.

 7. Po zakończeniu procesu kliknij pozycję Odśwież odśwież , aby zaktualizować listę na stronie Archiwum.

  Archiwalne skrzynki pocztowe zostały włączone dla wszystkich użytkowników w Twojej organizacji.

  Lista skrzynek pocztowych z włączonymi archiwalnymi skrzynkami pocztowymi
 8. Centrum zabezpieczeń i zgodności pozostaw otwarte. Użyjesz go w następnym kroku.

Powrót do początku

W tym kroku utworzysz trzy niestandardowe tagi przechowywania opisane powyżej.

 • Alpine House, 3 lata, Przenieś do archiwum (niestandardowe zasady archiwizacji)

 • Alpine House, 7 lat, Usuń trwale (niestandardowe zasady usuwania)

 • Alpine House, Elementy usunięte, 5 lat, Usuń i zezwól na odzyskiwanie (tag niestandardowy dla folderu Elementy usunięte)

Aby utworzyć nowe tagi przechowywania, które będą używane Centrum administracyjne programu Exchange (EAC) w Twojej organizacji Exchange Online.

 1. W Centrum zabezpieczeń i zgodności kliknij przycisk Uruchom aplikację w lewym górnym rogu, a następnie kliknij kafelka Administrator.

 2. W okienku nawigacji po lewej stronie centrum administracyjne usługi Office 365 kliknij Wyśrodkowanie administrator, a następnie kliknij programu Exchange.

  Zrzut ekranu przedstawiający centrum administracyjne usługi Office 365 z rozwiniętą opcją Centra administracyjne i wybraną pozycją Exchange.
 3. W EAC, przejdź do pozycji Zarządzanie zgodnością > tagi przechowywania

  Zostanie wyświetlona lista tagów przechowywania dla Twojej organizacji.

Tworzenie niestandardowego tagu domyślnych zasad archiwizacji

Najpierw utworzysz niestandardowy tag domyślnych zasad archiwizacji (DPT, default policy tag), który będzie przenosić elementy do archiwalnej skrzynki pocztowej po 3 latach.

 1. Na stronie Tagi przechowywania kliknij pozycję Nowy tag Ikona Nowy , a następnie wybierz pozycję stosowane automatycznie do całej skrzynki pocztowej (domyślne).

 2. Na stronie Nowy tag stosowany automatycznie do całej skrzynki pocztowej (domyślny) wypełnij następujące pola:

  Ustawienia na potrzeby utworzenia nowego tagu domyślnych zasad archiwizacji
  1. Nazwa   Wpisz nazwę dla nowego tagu przechowywania.

  2. Akcja przechowywania   Wybierz pozycję Przenieś do archiwum, aby przenosić elementy do archiwalnej skrzynki pocztowej po wygaśnięciu okresu przechowywania.   

  3. Okres przechowywania   Wybierz pozycję Gdy element osiągnie następujący wiek (w dniach), a następnie wprowadź czas trwania okresu przechowywania. W tym scenariuszu elementy będą przenoszone do archiwalnej skrzynki pocztowej po 1095 dniach (3 lata).

  4. Komentarz   (opcjonalnie) Wpisz komentarz wyjaśniający przeznaczenie niestandardowego tagu przechowywania.

 3. Kliknij pozycję Zapisz, aby utworzyć niestandardowy tag domyślnych zasad archiwizacji.

  Nowy tag domyślnych zasad archiwizacji zostanie wyświetlony na liście tagów przechowywania.

Tworzenie niestandardowego tagu domyślnych zasad usuwania

Następnie utworzysz inny niestandardowy tag zasad domyślnych, ale ten będzie dotyczył zasad usuwania i będzie powodował trwałe usunięcie elementów po 7 latach.

 1. Na stronie Tagi przechowywania kliknij pozycję Nowy tag Ikona Nowy , a następnie wybierz pozycję stosowane automatycznie do całej skrzynki pocztowej (domyślne).

 2. Na stronie Nowy tag stosowany automatycznie do całej skrzynki pocztowej (domyślny) wypełnij następujące pola:

  Ustawienia na potrzeby utworzenia nowego tagu domyślnych zasad usuwania
  1. Nazwa   Wpisz nazwę dla nowego tagu przechowywania.

  2. Akcja przechowywania   Wybierz pozycję Usuń trwale, aby czyścić elementy ze skrzynki pocztowej po wygaśnięciu okresu przechowywania.   

  3. Okres przechowywania   Wybierz pozycję Gdy element osiągnie następujący wiek (w dniach), a następnie wprowadź czas trwania okresu przechowywania. W tym scenariuszu elementy będą czyszczone po 2555 dniach (7 lat).

  4. Komentarz   (opcjonalnie) Wpisz komentarz wyjaśniający przeznaczenie niestandardowego tagu przechowywania.

 3. Kliknij pozycję Zapisz, aby utworzyć niestandardowy tag domyślnych zasad usuwania.

  Nowy tag domyślnych zasad usuwania zostanie wyświetlony na liście tagów przechowywania.

Tworzenie niestandardowego tagu zasad przechowywania dla folderu Elementy usunięte

Ostatni tag przechowywania, jaki utworzysz, to niestandardowy tag zasad przechowywania (RPT, retention policy tag) dla folderu Elementy usunięte. Ten tag będzie usuwać elementy z folderu Elementy usunięte po 5 latach i będzie zapewniać okres odzyskiwania, w którym użytkownicy mogą użyć narzędzia Odzyskiwanie elementów usuniętych, aby odzyskać element.

 1. Na stronie Tagi przechowywania kliknij pozycję Nowy tag Ikona Nowy , a następnie wybierz pozycję stosowane automatycznie do folderu domyślnego.

 2. Na stronie Nowy tag stosowany automatycznie do folderu domyślnego wypełnij następujące pola:

  Ustawienia na potrzeby utworzenia nowego tagu zasad przechowywania dla folderu Elementy usunięte
  1. Nazwa   Wpisz nazwę dla nowego tagu przechowywania.

  2. Zastosuj ten tag do następującego folderu domyślnego   Na liście rozwijanej wybierz pozycję Elementy usunięte.

  3. Akcja przechowywania   Wybierz pozycję Usuń i zezwól na odzyskiwanie, aby usuwać elementy po wygaśnięciu okresu przechowywania, ale zezwolić użytkownikom na odzyskanie usuniętego elementu przed upływem okresu przechowywania elementów usuniętych (który domyślnie wynosi 14 dni).  

  4. Okres przechowywania   Wybierz pozycję Gdy element osiągnie następujący wiek (w dniach), a następnie wprowadź czas trwania okresu przechowywania. W tym scenariuszu elementy będą usuwane po 1825 dniach (5 lat).

  5. Komentarz   (opcjonalnie) Wpisz komentarz wyjaśniający przeznaczenie niestandardowego tagu przechowywania.

 3. Kliknij pozycję Zapisz, aby utworzyć niestandardowy tag zasad przechowywania dla folderu Elementy usunięte.

  Nowy tag zasad przechowywania zostanie wyświetlony na liście tagów przechowywania.

Powrót do początku

Po utworzeniu tagi przechowywania niestandardowej, następnym krokiem jest tworzenia nowych zasad przechowywania i Dodaj tagi przechowywania. Chcesz dodać trzy tagi przechowywania niestandardowe, które zostały utworzone w kroku 2 i wbudowanych znaczniki, które zostały wymienione w pierwszej sekcji. W kroku 4 będzie przypisywanie tych nowych zasad przechowywania do skrzynek pocztowych użytkowników.

 1. W EAC, przejdź do pozycji Zarządzanie zgodnością > zasady przechowywania.

 2. Na stronie zasady przechowywania kliknij przycisk Nowy Ikona Nowy .

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę dla nowych zasad przechowywania, na przykład Zasady archiwizacji i usuwania Alpine House.

 4. W obszarze Tagi przechowywania kliknij pozycję Dodaj Ikona Nowy .

  Zostanie wyświetlona lista tagi przechowywania w Twojej organizacji. Należy zauważyć, że są wyświetlane znaczniki niestandardowe, które zostały utworzone w kroku 2.

 5. Dodawanie 9 tagi przechowywania, które są wyróżnione w następujących zrzut ekranu (znaczniki opisane szczegółowo w sekcji więcej informacji ). Aby dodać znacznik przechowywania, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Dodawanie tagów przechowywania do nowych zasad przechowywania

  Porada: Możesz zaznaczyć wiele tagów przechowywania, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl i klikając każdy tag.

 6. Po dodaniu tagów przechowywania kliknij pozycję OK.

 7. Na stronie Nowe zasady przechowywania kliknij pozycję Zapisz, aby utworzyć nowe zasady.

  Nowe zasady przechowywania zostaną wyświetlone na liście. Zaznacz je, aby wyświetlić połączone z nimi tagi przechowywania w okienku szczegółów.

  Nowe zasady przechowywania i lista połączonych tagów przechowywania

Powrót do początku

Po utworzeniu nowej skrzynki pocztowej o nazwie zasad MRM domyślnych zasad przechowywania przydzielono do niego domyślnie. W tym kroku będzie Zamień tych zasad przechowywania (ponieważ skrzynki pocztowej może mieć tylko jeden zasad przechowywania do niego przypisana) po przypisaniu nowych zasad przechowywania, utworzony w kroku 3 do skrzynek pocztowych użytkowników w organizacji. W tym kroku założono, będzie przypisanie nowych zasad dla wszystkich skrzynek pocztowych w Twojej organizacji.

 1. W EAC, przejdź do pozycji Adresaci > skrzynki pocztowe.

  Zostanie wyświetlona lista wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników w organizacji.

 2. Zaznacz wszystkie skrzynki pocztowe, klikając pierwszą na liście, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, a następnie klikając ostatnią skrzynkę na liście.

 3. W okienku szczegółów po prawej stronie EAC, w obszarze Edycji zbiorczej kliknij przycisk Więcej opcji.

 4. W obszarze Zasady przechowywania kliknij przycisk Aktualizuj.

 5. Na stronie zbiorcze przypisywanie zasad przechowywania na liście rozwijanej Wybierz zasady przechowywania wybierz zasady przechowywania, utworzony w kroku 3; na przykład nie archiwum domu i zasad przechowywania.

 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać nowy przydział zasad przechowywania.

 7. Aby sprawdzić, czy nowych zasad przechowywania został przypisany do skrzynek pocztowych, można wykonaj następujące czynności: zaznacz skrzynki pocztowej na stronie skrzynki pocztowe, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  1. Zaznacz skrzynki pocztowej na stronie skrzynki pocztowe, a następnie kliknij przycisk Edytuj Edycja .

  2. Na stronie właściwości skrzynki pocztowej dla wybranego użytkownika kliknij pozycję Funkcje skrzynki pocztowej.

   Nazwa nowych zasad przypisane do skrzynki pocztowej jest wyświetlana na liście rozwijanej zasad przechowywania.

Powrót do początku

Po zastosowaniu nowych zasad przechowywania do skrzynek pocztowych w kroku 4, może potrwać do 7 dni w Exchange Online nowe ustawienia przechowywania mają być stosowane do skrzynek pocztowych. Jest to ponieważ procesu o nazwie zarządzane Asystenta folderów pocztowych procesów co 7 dni. Zamiast oczekiwanie na zarządzanych Asystenta folderów do uruchomienia, możesz wymusić to niepożądane, uruchamiając polecenie cmdlet Start-ManagedFolderAssistant w Exchange Online programu PowerShell.

Co się dzieje po uruchomieniu asystenta folderów zarządzanych? Stosuje on ustawienia skonfigurowane w zasadach przechowywania, sprawdzając elementy w skrzynce pocztowej i ustalając, czy podlegają one przechowywaniu. Następnie oznacza on elementy podlegające przechowywaniu za pomocą odpowiedniego tagu przechowywania i wykonuje określoną akcję przechowywania na elementach, które przekroczyły wiek przechowywania.

Poniżej przedstawiono czynności, aby nawiązać połączenie Exchange Online programu PowerShell, a następnie uruchom zarządzane Asystenta folderów na każdej skrzynki pocztowej w Twojej organizacji.

 1. Na komputerze lokalnym otwórz program Windows PowerShell i uruchom następujące polecenie.

  $UserCredential = Get-Credential

  W oknie dialogowym Żądanie poświadczeń programu Windows PowerShell wpisz nazwę użytkownika i hasło dla konta administratora globalnego usługi Office 365, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Uruchom następujące polecenie.

  $Session = New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange –ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential –Authentication Basic -AllowRedirection
 3. Uruchom następujące polecenie.

  Import-PSSession $Session
 4. Aby sprawdzić, czy połączenie z organizacją usługi Exchange Online zostało nawiązane, uruchom następujące polecenie w celu uzyskania listy wszystkich skrzynek pocztowych w Twojej organizacji.

  Get-Mailbox

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji lub jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia z organizacją usługi Exchange Online, zobacz Łączenie się z usługą Exchange Online przy użyciu zdalnej obsługi programu PowerShell.

 5. Uruchom następujące dwa polecenia, aby uruchomić asystenta folderów zarządzanych dla wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników w organizacji.

  $Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -Filter {RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"}
  $Mailboxes.Identity | Start-ManagedFolderAssistant

To wszystko! Zasady archiwizacji i usuwania dla organizacji Alpine House zostały skonfigurowane.

Więcej informacji

 • Jak jest obliczany wiek przechowywania? Wiek przechowywania elementów w skrzynce pocztowej jest obliczany na podstawie daty dostarczenia lub daty utworzenia dla elementów takich jak wersje robocze wiadomości, które nie są przesyłane, ale są tworzone przez użytkownika. Gdy asystent folderów zarządzanych przetwarza elementy w skrzynce pocztowej, oznacza on datę rozpoczęcia i datę wygaśnięcia dla wszystkich elementów, które mają tagi przechowywania z akcją przechowywania Usuń i zezwól na odzyskiwanie lub Usuń trwale. Elementy, które mają tag archiwizacji są oznaczane sygnaturą z datą przeniesienia.

 • Poniższa tabela zawiera więcej informacji na temat poszczególnych tagów przechowywania dodanych do niestandardowych zasad przechowywania, które zostały utworzone za pomocą procedury opisanej w tym temacie.

  Tag przechowywania

  Działanie wykonywane przez dany tag

  Wbudowany czy niestandardowy?

  Typ

  Alpine House, 3 lata, Przenieś do archiwum

  Przenoszenie elementów mających więcej niż 1095 dni (3 lata) do archiwalnej skrzynki pocztowej.

  Niestandardowe (zobacz Krok 2 )

  Tag zasad domyślnych (archiwizacji). Ten tag jest automatycznie stosowany do całej skrzynki pocztowej.

  Alpine House, 7 lat, Usuń trwale

  Trwałe usuwanie elementów mających 7 lat w podstawowej lub archiwalnej skrzynce pocztowej.

  Niestandardowe (zobacz Krok 2 )

  Tag zasad domyślnych (usuwania). Ten tag jest automatycznie stosowany do całej skrzynki pocztowej.

  Alpine House, Elementy usunięte, 5 lat, Usuń i zezwól na odzyskiwanie

  Usuwanie elementów mających 5 lat z folderu Elementy usunięte. Użytkownicy mogą odzyskać te elementy w ciągu 14 dni od ich usunięcia.*

  Niestandardowe (zobacz Krok 2 )

  Tag zasad przechowywania (Elementy usunięte). Ten tag jest automatycznie stosowany do elementów w folderze Elementy usunięte.

  Elementy odzyskiwalne, 14 dni, Przenieś do archiwum

  Przenoszenie elementów, które znajdowały się w folderze Elementy odzyskiwalne przez 14 dni, do folderu Elementy odzyskiwalne w archiwalnej skrzynce pocztowej.

  Wbudowany

  Tag zasad przechowywania (Elementy odzyskiwalne). Ten tag jest automatycznie stosowany do elementów w folderze Elementy odzyskiwalne.

  Wiadomości-śmieci

  Trwałe usuwanie elementów, które znajdowały się w folderze Wiadomości-śmieci przez 30 dni. Użytkownicy mogą odzyskać te elementy w ciągu 14 dni od ich usunięcia.*

  Wbudowany

  Tag zasad przechowywania (Wiadomości-śmieci). Ten tag jest automatycznie stosowany do elementów w folderze Wiadomości-śmieci.

  1 miesiąc, Usuń

  Trwałe usuwanie elementów, które mają 30 dni. Użytkownicy mogą odzyskać te elementy w ciągu 14 dni od ich usunięcia.*

  Wbudowany

  Osobisty. Ten tag może zostać zastosowany przez użytkowników.

  1 rok, Usuń

  Trwałe usuwanie elementów, które mają 365 dni. Użytkownicy mogą odzyskać te elementy w ciągu 14 dni od ich usunięcia.*

  Wbudowany

  Osobisty. Ten tag może zostać zastosowany przez użytkowników.

  Nigdy nie usuwaj

  Ten tag uniemożliwia usuwanie elementów przez zasady przechowywania.

  Wbudowany

  Osobisty. Ten tag może zostać zastosowany przez użytkowników.

  Osobisty, 1 rok, Przenieś do archiwum

  Przenoszenie elementów do archiwalnej skrzynki pocztowej po upływie 1 roku.

  Wbudowany

  Osobisty. Ten tag może zostać zastosowany przez użytkowników.

  Uwagi: * Użytkownicy mogą używać narzędzia Odzyskiwanie elementów usuniętych w programie Outlook i aplikacji Outlook Web App, aby odzyskać usunięty element w trakcie okresu przechowywania elementów usuniętych, który w usłudze Exchange Online domyślnie wynosi 14 dni. Administrator może wydłużyć okres przechowywania elementów usuniętych do maksymalnie 30 dni za pomocą programu Windows PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: 

 • Używanie tagu przechowywania Elementy odzyskiwalne, 14 dni, Przenieś do archiwum pomaga zwolnić miejsce w folderze Elementy odzyskiwalne w podstawowej skrzynce pocztowej użytkownika. Jest to przydatne, gdy skrzynka pocztowa użytkownika jest zawieszana, co oznacza, że nic nie jest nigdy trwale usuwane z tej skrzynki pocztowej. Jeśli elementy nie są przenoszone do archiwalnej skrzynki pocztowej, możliwe jest wykorzystanie całego przydziału miejsca do magazynowania w folderze Elementy odzyskiwalne w podstawowej skrzynce pocztowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć się, jak uniknąć tego problemu, zobacz Zwiększanie przydziału miejsca dla folderu Elementy odzyskiwalne dla zawieszonych skrzynek pocztowych.

Powrót do początku

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×