Konfigurowanie zarządzania rekordami w miejscu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcji zarządzania rekordami można używać w odniesieniu do każdego dokumentu i każdej witryny. Możliwość zarządzania rekordami w każdej witrynie zapewnia menedżerom rekordów większą kontrolę nad sposobem obsługi długoterminowych rekordów biznesowych i rekordów prawnych. Dzięki funkcji zarządzania rekordami „w miejscu” rekordy te mogą również stanowić część wspólnego obszaru roboczego razem z innymi dokumentami, nad którymi pracują użytkownicy.

Funkcję zarządzania rekordami w miejscu można uaktywnić — w zależności od struktury organizacyjnej rozwiązania do zarządzania rekordami — z poziomu zbioru witryn, a następnie można wyłączyć ręczne deklarowanie rekordów z poziomu listy bądź biblioteki. Ustawieniem domyślnym dla list i bibliotek jest jednak włączenie ręcznego deklarowania rekordów, jeśli funkcję uaktywniono z poziomu zbioru witryn.

W tym artykule

Konfigurowanie zarządzania rekordami w miejscu dla zbioru witryn

Konfigurowanie zarządzania rekordami w miejscu dla listy lub biblioteki

Konfigurowanie zarządzania rekordami w miejscu w przypadku zbioru witryn

Jeśli rozwiązanie do zarządzania rekordami znajduje się na poziomie listy lub biblioteki, zobacz temat Konfigurowanie zarządzania rekordami w miejscu dla listy lub biblioteki. Jeśli rozwiązanie do zarządzania rekordami obejmuje wiele witryn, możesz skonfigurować ustawienia zarządzania rekordami w następujący sposób:

 • określenie rodzajów ograniczeń nakładanych na dokument deklarowany jako rekord;

 • określenie, czy wszystkie listy lub biblioteki w witrynie mają zezwalać na ręczne deklarowanie rekordów;

 • określenie, kto może ręcznie deklarować dokumenty jako rekordy i anulować deklarowanie.

Konfigurowanie Zarządzanie rekordami w miejscu dla zbioru witryn

Uwaga: W miejscu należy najpierw uaktywnić funkcję zarządzania rekordami na poziomie zbioru witryn przed przejściem z tej procedury.

 1. Przejdź do witryny najwyższego poziomu.

 2. W menu Akcje witryny Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny

 3. W obszarze Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Ustawienia deklaracji rekordu.

 4. Na stronie Ustawienia deklaracji rekordu w sekcji Ograniczenia dotyczące rekordów wybierz opcję określającą rodzaj ograniczeń, które będą nakładane na element deklarowany jako rekord. To ustawienie nie ma wpływu na elementy już zadeklarowane jako rekordy.

 5. Brak dodatkowych ograniczeń    To ograniczenie jest przydatne, jeśli do rekordów i elementów innych niż rekordy mają być stosowane oddzielne zasady przechowywania, ale możliwość usuwania i edytowania rekordów ma pozostać odblokowana.

 6. Blokuj usuwanie    Jest to domyślne ograniczenie dla centrum rekordów.

 7. Blokuj edytowanie i usuwanie    To ograniczenie jest przydatne, jeśli dokument ma być całkowicie zablokowany, aby nie można było go edytować ani usunąć. Zablokowane dokumenty są oznaczone ikoną kłódki.

Ograniczenia dotyczące rekordów

 1. W sekcji Dostępność deklaracji rekordu wybierz odpowiednią opcję, która określa, czy elementy można ręcznie deklarowane jako rekordy na listach i w bibliotekach domyślnie. Jeśli nie jest dostępna we wszystkich lokalizacji domyślnieopcja jest zaznaczona, elementy mogą być deklarowane jako rekordy tylko przy użyciu zasad lub przepływu pracy.

  Opcje w tej sekcji pozwalają zdefiniować, czy na Wstążce mają być wyświetlane przyciski Zadeklaruj rekord i Anuluj deklarację rekordu dla całego zbioru witryn. Jeśli przyciski są wyświetlane na Wstążce, użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą zadeklarować dokument jako rekord. Każda lista lub biblioteka ma swoją stronę Ustawienia deklaracji rekordu, która pozwala na wyświetlenie lub ukrycie przycisków deklaracji rekordu na Wstążce niezależnie od ustawienia zbioru witryn. Jeśli ustawienia deklaracji rekordu nie są skonfigurowane na poziomie listy lub biblioteki, domyślnie zostanie użyte ustawienie zbioru witryn.

  Dostępność deklaracji rekordu

 2. W sekcji Role deklaracji określ typy użytkowników, którzy mogą deklarować elementy jako rekordy lub anulować deklarację.

 3. Wszyscy współautorzy i administratorzy listy    Każdy użytkownik z uprawnieniami edytowania elementów listy może deklarować elementy jako rekordy i anulować deklarację.

 4. Tylko administratorzy listy    Tylko użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania listą mogą deklarować elementy jako rekordy i anulować deklarację.

 5. Tylko akcje zasad    Tylko za pomocą akcji zasad lub kodu niestandardowego działającego jako konto systemowe można deklarować elementy jako rekordy i anulować deklarację.

  Role deklaracji

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Konfigurowanie zarządzania rekordami w miejscu w przypadku listy lub biblioteki

Ustawienia zarządzania rekordami można skonfigurować w taki sposób, aby zezwalać na tworzenie rekordów wewnątrz określonych list lub bibliotek w witrynie lub zapobiegać ich tworzeniu. Listy i biblioteki można też skonfigurować tak, aby wszystkie dodawane do nich elementy były automatycznie deklarowane jako rekordy.

C onfiguruj w miejscu rekordów zarządzania listy lub Biblioteka

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, którą chcesz skonfigurować do zarządzania rekordami.

 2. W przypadku bibliotek w obszarze Narzędzia bibliotek kliknij kartę Biblioteka. W przypadku list w obszarze Narzędzia list kliknij kartę Lista.

 3. Na Wstążce biblioteki kliknij pozycję Ustawienia biblioteki. W przypadku list kliknij pozycję Ustawienia listy.

  Uwaga: Jeśli przycisk wstążki wspomniany w tej procedurze nie jest widoczny, może zajść potrzeba dostosowania rozdzielczości ekranu lub rozmiaru okna przeglądarki, aby umożliwić rozwinięcie wszystkich dostępnych przycisków wstążki. Można też kliknąć przycisk grupy, aby rozwinąć opcje do wyboru dostępne dla tego przycisku grupy.

 4. Na stronie Ustawienia listy kliknij pozycję Ustawienia deklaracji rekordu.

  Strona Ustawienia deklaracji rekordu w bibliotece

 5. W sekcji Dostępność ręcznego deklarowania rekordu wykonaj jedną z następujących czynności:

 6. Zaznacz, czy chcesz użyć domyślnego ustawienia tego zbioru witryn.

 7. Zezwól na ręczne deklarowanie rekordów dla tej listy lub biblioteki.

 8. Nigdy nie zezwalaj na ręczne deklarowanie rekordów dla tej listy lub biblioteki.

 9. W sekcji Deklarowanie automatyczne zaznacz, czy elementy dodawane do tej listy lub biblioteki mają być automatycznie deklarowane jako rekordy.

 10. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×