Konfigurowanie witryny programu SharePoint dla urządzeń przenośnych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Administrator witryny programu SharePoint możesz określić sposób wyświetlania w witrynie programu SharePoint w przeglądarce na urządzeniu przenośnym. W tym artykule opisano wyświetlanie w przeglądarce Mobile, jak skonfigurować witrynę, aby poprawnie wyświetlić na wielu urządzeniach i jak skonfigurować automatyczne powiadomienia. Jeśli szukasz informacji na temat sposobu wyświetlania witryny programu SharePoint na urządzeniach przenośnych, zobacz Używanie urządzenia przenośnego do współdziałania z witryn usługi SharePoint Online.

Widok dla urządzeń przenośnych i widok komputera

Za pomocą urządzenia przenośnego, możesz wybrać jeden z dwóch rodzajów widoków — widok dla urządzeń przenośnych i widok komputera — dla niektórych rodzajów witryn SharePoint i biblioteki OneDrive dla Firm. W widoku dla komputera użytkownicy widzą łączy nawigacji u góry strony. W widoku dla urządzeń przenośnych użytkownicy widzą witryna jest formatowana w celu właściwego wyświetlania na urządzeniach.

Aby wypróbować widok dla urządzeń przenośnych na urządzeniu, skorzystaj z następującej procedury:

 1. Otwórz witrynę SharePoint na urządzeniu.

 2. W prawym górnym rogu witryny wybierz Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie naciśnij pozycję Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Akcje witryny naciśnij pozycję Zarządzanie funkcjami witryny.

 4. W obszarze Wyświetlanie w przeglądarce dla urządzeń przenośnych ustaw wartość Aktywny (ustawienie domyślne: Aktywny).

Aby wrócić do widoku dla urządzeń przenośnych, naciśnij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie wybierz Widok dla urządzeń przenośnych.

Niektóre witryny są automatycznie konfigurowane do oferowania możliwości korzystania z widoku dla urządzeń przenośnych. W przypadku innych witryn należy aktywować funkcję Wyświetlanie w przeglądarce dla urządzeń przenośnych.

Aktywowanie funkcji Wyświetlanie w przeglądarce dla urządzeń przenośnych

Można skonfigurować witrynę SharePoint do wyświetlania na Smartphone za pomocą przeglądarki zoptymalizowane dla urządzeń przenośnych. W tym celu aktywowanie funkcji wyświetlanie w przeglądarce Mobile dla witryny. Po aktywowaniu wyświetlanie w przeglądarce Mobile sprawdza przeglądarce urządzenia, aby sprawdzić, czy obsługuje on HTML5. Jeśli tak, witryna jest wyświetlana przy użyciu widoku dla urządzeń przenośnych. Jeśli nie jest wyświetlana zawartość witryny, za pomocą klasyczny środowisko podobny, co może wyświetlać użytkowników na komputerze.

Nie musisz włączyć wyświetlanie w przeglądarce Mobile dla wszystkich witryn SharePoint. Domyślnie ta funkcja jest włączony podczas tworzenia witryn za pomocą dowolnej z poniższych szablonów witryn:

 • Szablony współpracy witryny zespołu, pusta witryna obszaru roboczego dokumentu, blogu, witryna pracy grupy, repozytorium procesów programu Visio

 • Szablony spotkań podstawowy obszar roboczy spotkania, pusty obszar roboczy spotkania, obszar roboczy podejmowania decyzji, obszar roboczy spotkania socjalnego, wielostronicowy obszar roboczy spotkania

 • Przedsiębiorstwo szablony Centrum dokumentów, Centrum rekordów, Centrum analiz biznesowych Centrum, podstawowe Centrum wyszukiwania, szybkie wyszukiwanie

Pozostałe szablony witryn wymagają ręcznego włączenia funkcji. Przeglądarkę dla urządzeń przenośnych można aktywować lub dezaktywować w ustawieniach witryny w obszarach Akcje witryny i Zarządzanie funkcjami witryny.

Więcej informacji można znaleźć w widokach przeglądarki Mobile w formularzu Plan widoku dla urządzeń przenośnych w programie SharePoint 2013. Aby uzyskać listę obsługiwanych urządzeń przenośnych zapoznaj się z artykułem obsługiwane przeglądarki urządzeń przenośnych w programie SharePoint 2013.

Konfigurowanie witryny w celu wyświetlenia wielu widoków za pomocą kanałów urządzeń

Funkcja kanału urządzenie jest idealnym rozwiązaniem bardziej złożone witryn SharePoint miejsce, w którym można utworzyć jednej witryny i tworzyć zawartość dla tej witryny, ale Mapowanie zawartości przy użyciu różnych stron wzorcowych i arkuszy stylów, które są specyficzne dla urządzenia lub grupy urządzeń. Za pomocą funkcji kanału urządzenia można wyświetlić inną zawartość do innego urządzenia kanałów przy użyciu tej samej stronie i układ strony. Praca ta odbywa się zwykle przez dewelopera sieci Web lub projektanta. Kanałów urządzeń są dostępne tylko w przypadku witryn publikowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kanałów urządzeń jest i jak są używane w witrynach zobacz artykuły Omówienie urządzeń przenośnych i programu SharePoint 2013 i Omówienie modelu strony programu SharePoint 2013.

Ustawianie alertów informujących o zmianach

Nieobecność w biurze nie musi oznaczać spadku wydajności pracy. Możesz otrzymywać powiadomienia o wszelkich zmianach witryny lub jej zawartości — w tym celu ustaw alerty informujące o zmianie listy lub elementu programu SharePoint.

Aby użyć tej procedury na urządzeniu przenośnym, naciśnij pozycję Przełącz do widoku komputera w menu Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 .

 1. Na liście lub w bibliotece, dla której chcesz utworzyć alert, kliknij kartę Biblioteka lub Lista na wstążce.

 2. W grupie Udostępnianie i śledzenie kliknij pozycję Prześlij mi alert, a następnie kliknij pozycję Ustaw alert dla tej biblioteki. (W przypadku listy nazwa polecenia to Ustaw alert dla tej listy).

 3. Na stronie Nowy alert w sekcji Tytuł alertu możesz zmienić tytuł alertu.

 4. W sekcji Adresaci alertów wpisz nazwy użytkowników lub adres e-mail osoby, której chcesz przesyłać alerty.

 5. W sekcji Metoda dostarczania wybierz poczty E-mail lub Wiadomość tekstowa (SMS).
  Uwaga: Jeśli korzystasz z SharePoint Online (jako składnik Office 365 ), wybierz pozycję Poczta E-mail. Opcja SMS nie jest dostępna dla Office 365.

 6. Jeśli sekcja Zmień typ jest dostępna, wybierz typy zmian, o których chcesz otrzymywać powiadomienia.

 7. W sekcji Wysyłanie alertów dla tych zmian określ, czy chcesz być powiadamiany o wszystkich typach zmian, czy też o konkretnych zmianach.

 8. W sekcji Czas wysyłania alertów wybierz częstotliwość otrzymywania alertów, na przykład natychmiast, podsumowanie dzienne lub tygodniowe oraz konkretny dzień lub godzinę.

 9. Kliknij przycisk OK.

W systemie Windows Phone można otrzymywać powiadomienia o określonych zdarzeniach związanych z witryną, na przykład gdy użytkownik doda element do listy lub zaktualizuje element. Aby można było skonfigurować powiadomienia, aplikacja na urządzeniu przenośnym musi zostać zarejestrowana w witrynie programu SharePoint. Usługa powiadomień wypychanych firmy Microsoft dla systemu Windows Phone umożliwia nie tylko ustawienie alertu — udostępnia ona deweloperom elastyczny, dedykowany i trwały kanał umożliwiający skuteczne wysyłanie danych do aplikacji systemu Windows Phone z usługi sieci Web. Usługa powiadomień wypychanych jest zazwyczaj konfigurowana przez dewelopera witryny sieci Web i jest przeznaczona dla witryn dużych przedsiębiorstw.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania usługi wypychanych powiadomień w witrynie programu SharePoint, zobacz artykuły Wypychanych powiadomień omówienie dla Windows Phone i jak: Konfigurowanie i używanie powiadomień wypychanych w aplikacjach programu SharePoint 2013 dla Windows Phone.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×