Konfigurowanie witryny Centrum programu SharePoint

Konfigurowanie witryny Centrum programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy globalny lub SharePoint administrator tworzy witrynę Centrum w usłudze SharePoint Online, one zasadniczo konwertowanych istniejącej witryny SharePoint w witrynie Centrum. Gdy po zakończeniu konwersji właściciel witryny Centrum można wykonać dodatkowe czynności, aby zastosować typowe nawigacji i znakowanie we wszystkich witrynach skojarzone i ułatwić użytkownikom odnajdowanie powiązanej zawartości, takich jak wiadomości i inne działania witryny.

Uwagi: 

  • Musi być właściciel witryny, aby wykonać poniższe czynności.

  • Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które korzystają z opcji udostępniania kierowanego w usłudze Office 365. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może ona różnić się wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

Czynności, aby jak najlepiej wykorzystać witryny Centrum

Zmienianie nazwy witryny Centrum i logo

Aby edytować nazwę witryny Centrum i logo, przejdź do witryny, kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO , a następnie kliknij witryny Centrum. Wysokość logo powinno mieć nie więcej niż 24 pikseli.

Nazwy i logo pojawi się w obu Centrum witryny pasek nawigacyjny i użytkownicy mogą skojarzyć witryn z poziomu Centrum.

Wybierz projekt witryny skojarzone witryn

Udostępnione przez administratora, wybierz pozycję Projektowanie witryny Zastosuj do wszystkich witryn skojarzone, kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO , następnie kliknij pozycję informacji w witrynie Centrum. Wybierz projekt witryny chcesz stosować z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie paska nawigacji

Można również edytować na pasku nawigacyjnym witryny Centrum wyświetlany we wszystkich witrynach skojarzone.

Zmienianie motywu witryny Centrum

Aby ustawić motyw witryny Centrumkliknij pozycję Ustawienia Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO , a następnie kliknij Zmień wygląd.

Wszystkie witryny skojarzoną z witryną centrum dziedziczy motyw z tej witryny. Zauważ, że może upłynąć trochę czasu, zanim motywu, które mają być stosowane.

Uwagi: 

  • Motyw witryny, którą przekonwertowaniem go do witryny Centrum nigdy nie został zmieniony z oryginalnym motywu przypisane przez SharePoint w momencie, w którym został utworzony, witryny, skojarzone z nim nie dziedziczy motywu witryny Centrum.

  • Klasyczny obsługi SharePoint witryn, które są skojarzone z witryny Centrum zostaną zachowane jej oryginalnym motywu.

Dodawanie składnika web part wiadomości

Dodawanie składnika web part wiadomości do strony głównej (Jeśli nie jest już) aby wyświetlić wiadomości z skojarzone witryn. Na właściwości składnika web part wybierz pozycję "witryny przez Centrum" jako źródła. Możesz wybrać powiązanych witryn wyświetlania wiadomości na stronie głównej witryny Centrum i użytkownicy będą widzieć tylko wiadomości dla witryny, które mają dostęp.

Dodawanie składnika web part witryny

Dodawanie witryn składnik web part do strony głównej wyświetlenie aktywności w witrynach skojarzone

Dodawanie składnika web part wyróżnione zawartości

Opcjonalnie Dodaj wyróżniony zawartości składnik web part do polecanych zawartości w witrynach skojarzone.

Więcej informacji na temat witryn Centrum SharePoint

Co to jest Centrum witryny programu SharePoint?

Tworzenie witryny Centrum w usłudze SharePoint Online

Kojarzenie witryny programu SharePoint z witryny Centrum

Skojarzenie witryny programu SharePoint z witryny Centrum

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×