Konfigurowanie ustawień ochrony aplikacji dla urządzeń z systemem Android lub iOS

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tworzenie zasad zarządzania aplikacjami

 1. Zaloguj się do usługi Microsoft 365 Business za pomocą poświadczeń administratora globalnego.

 2. W centrum administracyjnym na karcie Zasady dotyczące urządzenia wybierz pozycję Dodaj zasady.

  Karta Zasady dotyczące urządzenia w centrum administracyjnym.
 3. W okienku Dodawanie zasad wprowadź unikatową nazwę dla zasad.

 4. W sekcji Typ zasad wybierz pozycję Zarządzanie aplikacjami dla systemu Android lub Zarządzanie aplikacjami dla systemu iOS w zależności od tego, jaki zestaw zasad chcesz utworzyć.

 5. Rozwiń sekcje Chroń pliki służbowe w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia i Zarządzaj dostępem użytkowników do plików pakietu Office na urządzeniach przenośnych, a następnie dostosuj ustawienia do swoich potrzeb. Domyślnie opcja Zarządzaj dostępem użytkowników do plików pakietu Office na urządzeniach przenośnych jest wyłączona, ale zalecamy jej włączenie i zachowanie wartości domyślnych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję Dostępne ustawienia.

  Aby zresetować ustawienia do wartości domyślnych, w dowolnej chwili możesz użyć linku Resetuj ustawienia domyślne.

  Zrzut ekranu przedstawiający tworzenie zasad z wybraną opcją Zarządzanie aplikacjami dla systemu Android
 6. Następnie udziel odpowiedzi na pytanie, Kto uzyska te ustawienia? Jeśli nie chcesz używać domyślnej grupy zabezpieczeń Wszyscy użytkownicy, wybierz pozycję Zmień, zaznacz grupy zabezpieczeń, w których chcesz zastosować te ustawienia, i kliknij pozycję Wybierz.

 7. Na koniec wybierz przycisk Gotowe, aby zapisać zasady i zastosować je na urządzeniach.

Edytowanie zasad zarządzania aplikacjami

 1. Na karcie Zasady wybierz pozycję Edytuj zasady.

 2. W okienku Edytowanie zasad wybierz zasadę, którą chcesz zmienić.

 3. Wybierz opcję Edytuj obok poszczególnych ustawień, aby zmienić wartości zasad. Wszystkie zmiany są zapisywane automatycznie.

 4. Gdy skończysz wprowadzać zmiany, zamknij okienko Edytowanie zasad.

Usuwanie zasad zarządzania aplikacjami

 1. Na karcie Zasady wybierz pozycję Usuń zasady.

 2. W okienku Usuwanie zasad zaznacz zasady, które chcesz usunąć, kliknij pozycję Wybierz, a następnie wybierz opcję Potwierdź, aby usunąć zaznaczone zasady.

Dostępne ustawienia

W poniższych tabelach szczegółowo opisano dostępne ustawienia umożliwiające ochronę służbowych plików na urządzeniach i kontrolowanie dostępu użytkowników do plików pakietu Office na urządzeniach przenośnych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jaka jest zależność między funkcjami ochrony w usłudze Microsoft 365 Business i ustawieniami usługi Intune.

Ustawienia chroniące pliki służbowe

W przypadku zagubienia lub kradzieży urządzenia użytkownika dostępne są następujące ustawienia chroniące pliki służbowe:

Ustawienie

Opis

Usuń pliki służbowe z nieaktywnego urządzenia po określonej liczbie dni

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez określoną w tym miejscu liczbę dni, wszelkie pliki służbowe znajdujące się na urządzeniu zostaną automatycznie usunięte.

Wymuszaj na użytkownikach zapisywanie wszystkich plików służbowych w usłudze OneDrive dla Firm

Gdy to ustawienie jest włączone, pliki służbowe można zapisywać tylko w usłudze OneDrive dla Firm.

Szyfruj pliki służbowe

Pozostaw to ustawienie włączone, aby chronić pliki służbowe przy użyciu szyfrowania. Nawet jeśli urządzenie zostanie zgubione lub ukradzione, nikt nie będzie mógł odczytać danych firmowych.

Ustawienia umożliwiające kontrolę dostępu użytkowników do plików pakietu Office na urządzeniach przenośnych

Na potrzeby zarządzania dostępem użytkowników do plików służbowych w pakiecie Office dostępne są następujące ustawienia:

Ustawienie

Opis

Wymagaj numeru PIN lub odcisku palca w celu uzyskania dostępu do aplikacji pakietu Office

Gdy to ustawienie jest włączone, użytkownicy muszą się dodatkowo uwierzytelnić, korzystając z innej metody (oprócz podania nazwy użytkownika i hasła), aby uzyskać dostęp do aplikacji pakietu Office na urządzeniach przenośnych.

Resetuj numer PIN w przypadku wielokrotnego niepowodzenia logowania

Aby uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom odgadywanie kodu PIN, ten kod jest resetowany po określonej liczbie nieudanych prób jego podania.

Wymagaj ponownego logowania użytkowników po czasie bezczynności aplikacji pakietu Office

To ustawienie określa, jak długo użytkownik może nie korzystać z aplikacji, zanim będzie wymagane ponowne zalogowanie się.

Odmów dostępu do plików służbowych na urządzeniach z usuniętymi natywnymi ograniczeniami producenta

Sprytni użytkownicy mogą mieć urządzenie z usuniętymi natywnymi ograniczeniami producenta. Umożliwia to użytkownikowi modyfikowanie systemu operacyjnego, co może narazić urządzenie na ataki złośliwym oprogramowaniem. Te urządzenia zostaną zablokowane, jeśli to ustawienie będzie Włączone.

Zezwalaj użytkownikom na kopiowanie zawartości z aplikacji pakietu Office do aplikacji osobistych

Domyślnie jest to dozwolone, ale gdy to ustawienie jest włączone, użytkownik może kopiować informacje z pliku służbowego do osobistego. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, użytkownik nie będzie mógł kopiować informacji z konta służbowego do aplikacji osobistej ani na konto osobiste.

Tematy pokrewne

Zasoby i dokumentacji Microsoft 365 Business
Wprowadzenie do programu Microsoft 365 Business
Zarządzanie Microsoft Business 365
Sprawdź poprawność ustawień ochrony aplikacji na urządzeniach z systemem Android lub iOS

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×