Konfigurowanie ustawień inspekcji dla zbioru witryn

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można użyć funkcji inspekcji Microsoft SharePoint Server 2010 do śledzenia użytkowników, którzy wykonywane czynności dla witryn, typy zawartości, list, bibliotek, elementów list i plików biblioteki zbiorów witryn. Znajomość, która została wykonana what with której informacje są krytyczne dla wielu wymagań biznesowych, takich jak zgodności z przepisami i zarządzania rekordami.

Administrator zbioru witryn może pobrać historię akcji wykonywanych przez określonego użytkownika oraz historię akcji podejmowanych w określonym zakresie dat. Można na przykład określić, kto i kiedy edytował określony dokument.

Oto stronie Konfigurowanie ustawień inspekcji. Zarządzanie rozmiarem dziennik inspekcji w sekcji Przycinanie dziennika inspekcji i określić, które zdarzenia inspekcji w sekcjach dokumenty i elementy oraz listy, biblioteki i witryny.

Strona Konfigurowanie ustawień inspekcji

Zdarzenia, które umożliwia inspekcji są przechwytywane w raportach inspekcji, które są oparte na Microsoft Excel 2010 i są dostępne na stronie Raporty inspekcji. Możesz również utworzyć raport niestandardowy, która zawiera wiele z tych zdarzeń dla określonego zakresu dat, w określonym obszarze zbioru witryn lub filtrowany dla poszczególnych użytkowników. Nie można zmodyfikować zdarzenia, gdy są rejestrowane, ale administratorzy zbioru witryn można usunąć elementy z dziennika inspekcji i skonfigurować automatyczne przycinanie danych dziennika inspekcji.

Informacje dotyczące inspekcji zdarzeń

Dziennik inspekcji przechwytuje następujące informacje dotyczące zdarzeń wybranych pod kątem inspekcji.

 • Witryna, w której zdarzenie miało miejsce

 • Identyfikator, typ, nazwa i lokalizacja elementu

 • Identyfikator użytkownika skojarzonego ze zdarzeniem

 • Typ, data, godzina i źródło zdarzenia

 • Czynność wykonana w związku z elementem

Poniżej znajduje się przykład danych w raporcie dziennika inspekcji usunięcia. Raport ten pozwala określić, kto usunął i przywrócił dane w zbiorze witryn. Dane można filtrować, sortować i analizować za pomocą funkcji programu Excel.

Dane raportu inspekcji usunięcia

Uwaga: Inspekcja informacje dotyczące zmiany elementu, ale nie szczegółów co zostało zmienione. W związku z tym należy nie być traktować jako przechowywanie wersji dokumentów lub narzędzia kopii zapasowych.

Przycinanie dzienników inspekcji

Po wybraniu zdarzenia, które ma zostać objęte inspekcją, takiego jak usunięcie lub przywrócenie, inspekcja będzie przeprowadzana dla każdego elementu zbioru witryn przy każdym wystąpieniu tego zdarzenia. W wyniku inspekcji może być generowana duża liczba zdarzeń inspekcji, przez co tworzony jest duży dziennik inspekcji. Może to spowodować zapełnienie dysku twardego, a także wywrzeć wpływ na wydajność i inne aspekty działania zbioru witryn.

Ważne:  Aby zapobiec zapełnieniu dysku twardego przez dziennik inspekcji i potencjalnemu obniżeniu wydajności zbioru witryn, zaleca się włączenie skracania dziennika inspekcji w przypadku zbiorów witryn poddawanych intensywnej inspekcji.

Aby kontrolować rozmiar dziennika inspekcji, można skonfigurować go w taki sposób, aby dane dziennika bieżącej inspekcji były automatycznie przycinane, a opcjonalnie również archiwizowane w bibliotece dokumentów przed przycięciem. Harmonogram przycinania dziennika inspekcji jest konfigurowany przez administratora serwera za pomocą administracji centralnej. Ustawieniem domyślnym jest koniec miesiąca.

Konfigurowanie przycinania dziennika inspekcji

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Jeśli nie znajdujesz się w katalogu głównym zbioru witryn, w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu.

  Uwaga:  Jeśli użytkownik nie posiada niezbędnych uprawnień, sekcja Administracja zbiorem witryn jest niedostępna.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Ustawienia inspekcji zbioru witryn.

 4. Na stronie Konfigurowanie ustawień inspekcji w sekcji Przycinanie dziennika inspekcji ustaw opcję Czy automatycznie przyciąć dziennik inspekcji dla tej witryny? na wartość Tak.

 5. Opcjonalnie można określić liczbę dni przechowywania danych dziennika inspekcji.

  Uwaga: Zaleca się, że nie ustawisz tę opcję, chyba że firma wymaga stanowią inaczej. Jeśli ta opcja nie jest ustawiona użyje ustawienie farmy, czyli na koniec miesiąca domyślnie. Potrzeba biznesowa może być, że Twoja organizacja ma wymagane do obsługi dziennika inspekcji w formacie osiągnięte dla innego okresu. Format osiągnięte jest raportu dziennika inspekcji.

 6. Opcjonalnie można określić bibliotekę dokumentów, w której będą zapisywane raporty inspekcji przed przycięciem dziennika inspekcji. Tę opcję należy skonfigurować, jeśli po przycięciu dziennika inspekcji potrzebny jest dostęp do danych dziennika inspekcji w postaci raportów dziennika inspekcji.

Początek strony

Konfigurowanie zdarzeń objętych inspekcją

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Jeśli nie znajdujesz się w katalogu głównym zbioru witryn, w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu.

  Uwaga:  Jeśli użytkownik nie posiada niezbędnych uprawnień, sekcja Administracja zbiorem witryn jest niedostępna.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Ustawienia inspekcji zbioru witryn.

 4. Na stronie Konfigurowanie ustawień inspekcji w sekcjach Dokumenty i elementy oraz Listy, biblioteki i witryny wybierz zdarzenia, które mają zostać objęte inspekcją, a następnie kliknij przycisk OK.

Zdarzenia objęte inspekcją zależą od potrzeb organizacji. Na przykład zapewnienie zgodności z przepisami zwykle wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych wymagań określających zdarzenia, które muszą zostać objęte inspekcją. Zaleca się obejmowanie inspekcją tylko zdarzeń niezbędnych do zaspokojenia potrzeb organizacji. Inspekcja dodatkowych zbędnych zdarzeń może pogorszyć wydajność i inne aspekty działania zbioru witryn.

Ważne: 

 • Jeśli korzystasz z usługi SharePoint Online dla usługi Microsoft Office 365 dla przedsiębiorstw, inspekcji Otwieranie lub pobieranie dokumentów, wyświetlanie elementów na listach lub wyświetlanie właściwości elementów nie jest dostępna ze względów przechowywania i wydajność.

 • Zaleca się tylko wybranym Otwieranie lub pobieranie dokumentów, wyświetlanie elementów na listach lub wyświetlanie właściwości elementów dla witryn programu SharePoint Server 2010, gdy są naprawdę potrzebne. Ta opcja jest prawdopodobnie generowanie dużej liczby zdarzeń, które będą potencjalnemu obniżeniu wydajności i inne aspekty zbioru witryn.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×