Konfigurowanie ustawień inspekcji dla zbioru witryn

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja inspekcji programu SharePoint Server lub SharePoint Online umożliwia śledzenie działań użytkownika dla typów zawartości witryny, list, bibliotek, elementów listy i plików biblioteki w kolekcji witryn. Znajomość, która została wykonana what with której informacje są krytyczne dla wielu wymagań biznesowych, takich jak zgodności z przepisami i zarządzania rekordami.

Uwaga: Strony, takie jak .aspx, nie są traktowane jako dokumenty, nie należy inspekcji w SharePoint Server 2016.

SharePoint Online

Ekran Ustawienia inspekcji zbioru witryn

Program SharePoint Server

Konfigurowanie ustawień inspekcji w oknie dialogowym Ustawienia witryny

Można zarządzać rozmiarem dziennik inspekcji w sekcji Przycinanie dziennika inspekcji i określić zdarzeń do inspekcji w sekcjach dokumenty i elementy oraz listy, biblioteki i witryny . Możesz też określić maksymalną liczbę dni, które elementy zostaną zachowane. Domyślnie wszystkie elementy są usuwane na koniec miesiąca.

Uwaga:  Jeśli dokument jest współedytowany przez wielu użytkowników, interpretacja zdarzeń inspekcji pochodzących od wielu autorów może nastręczać trudności. Aby ich uniknąć, rozważ ograniczenie do minimum grona użytkowników uprawnionych do edycji.

Administrator zbioru witryn może pobrać historię akcji wykonywanych przez określonego użytkownika oraz historię akcji podejmowanych w określonym zakresie dat. Można na przykład określić, kto i kiedy edytował określony dokument.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Jeśli nie znajdujesz się w katalogu głównym zbioru witryn, w obszarze Administracja zbiorem witrynwybierz pozycję Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu.

  Uwaga:  Jeśli nie posiadasz niezbędnych uprawnień, sekcja Administracja zbiorem witryn nie będzie dostępna.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witrynwybierz pozycję Ustawienia inspekcji zbioru witryn.

  Ustawienia inspekcji zbioru witryn zaznaczona w oknie dialogowym Ustawienia witryny.
 4. Na stronie Konfigurowanie ustawień inspekcji w sekcji Przycinanie dziennika inspekcjiustaw Czy automatycznie przyciąć dziennik inspekcji dla tej witryny? na wartość Tak.

  Uwaga: Aby uzyskać SharePoint OnlineCzy automatycznie przyciąć dziennik inspekcji dla tej witryny? domyślnie jest ustawiona na Tak . Nie można zmienić przez administratora.

 5. Opcjonalnie określ liczbę dni przechowywania danych dziennika inspekcji. SharePoint Online zawiera zakres 1 do 90 dni, program SharePoint Server nie ma limit.

  Uwaga: Ustawienie domyślne zachowanie danych dziennika inspekcji wynosi zero dni. Oznacza to, jeśli nie określisz okres przechowywania różnych na koniec miesiąca zostaną usunięte wszystkie wpisy dziennika inspekcji. Możesz zmienić to ustawienie, aby zachować wpisy dziennika inspekcji na okres dłuższy czas. Na przykład jeśli Określ 30 dni, należy inspekcji danych dziennika, który został utworzony w miesiąc wrzesień nie można usunąć do końca października. Przechowywania danych dziennika inspekcji, możesz również zapisać ją do raportu dziennika inspekcji przed przycięciu dziennika inspekcji.

 6. Można również określić, że biblioteki dokumentów, aby zapisać dziennik inspekcji Zwierzchnik przed przycięciu dziennika inspekcji. Ustaw tę opcję, jeśli potrzebny jest dostęp do danych dziennika inspekcji przy użyciu raporty dziennika inspekcji, po została wycofana dziennika inspekcji.

 7. Wybierz przycisk OK.

 1. Wybierz pozycję Ustawienia > Ustawienia witryny.

 2. Jeśli nie znajdujesz się w katalogu głównym zbioru witryn, w obszarze Administracja zbiorem witrynwybierz pozycję Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu.

  Uwaga:  Jeśli nie posiadasz niezbędnych uprawnień, sekcja Administracja zbiorem witryn nie będzie dostępna.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witrynwybierz pozycję Ustawienia inspekcji zbioru witryn.

  Ustawienia inspekcji zbioru witryn zaznaczona w oknie dialogowym Ustawienia witryny.
 4. Na stronie Konfigurowanie ustawień inspekcji w dokumenty i elementy i sekcje listy, biblioteki i witrynywybierz zdarzenia, które mają zostać objęte inspekcją, a następnie wybierz przycisk OK.

Zdarzenia objęte inspekcją zależą od potrzeb organizacji. Na przykład zapewnienie zgodności z przepisami zwykle wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych wymagań określających zdarzenia, które muszą zostać objęte inspekcją. Zaleca się obejmowanie inspekcją tylko zdarzeń niezbędnych do zaspokojenia potrzeb organizacji. Inspekcja dodatkowych zbędnych zdarzeń może pogorszyć wydajność i inne aspekty działania zbiorów witryn.

Uwagi: 

 • SharePoint Online zdarzenie Otwieranie lub pobieranie dokumentów, wyświetlanie elementów na listach lub wyświetlanie właściwości elementów nie jest dostępna.

 • Dla programu SharePoint Server 2013 zaleca się tylko zaznacz zdarzenie Otwieranie lub pobieranie dokumentów, wyświetlanie elementów na listach lub wyświetlanie właściwości elementów , gdy konieczny. Ta opcja jest prawdopodobnie do generowania dużej liczby zdarzeń, które potencjalnie zmniejszy wydajność i inne aspekty usługi zbiory witryn.

Zdarzenia objęte inspekcją są uwzględniane w raportach inspekcji utworzonych przy użyciu programu Microsoft Excel 2013 i dostępnych na stronie Raporty inspekcji. Można również utworzyć raport niestandardowy zawierający szereg zdarzeń w określonym przedziale czasowym, w określonym obszarze zbioru witryn lub filtrowanych pod kątem określonego użytkownika. Nie można modyfikować zdarzeń umieszczonych w dzienniku, ale administratorzy zbiorów witryn mogą usuwać elementy z dziennika inspekcji i konfigurować automatyczne skracanie danych dziennika inspekcji.

Dziennik inspekcji przechwytuje następujące informacje dotyczące zdarzeń wybranych pod kątem inspekcji.

 • Witryna, w której zdarzenie miało miejsce

 • Identyfikator, typ, nazwa i lokalizacja elementu

 • Identyfikator użytkownika skojarzonego ze zdarzeniem

 • Typ, data, godzina i źródło zdarzenia

 • Czynność wykonana w związku z elementem

Poniżej znajduje się przykład danych w raporcie dziennika inspekcji usunięcia. Raport ten pozwala określić, kto usunął i przywrócił dane w zbiorze witryn. Dane można filtrować, sortować i analizować za pomocą funkcji programu Excel.

Dane raportu inspekcji usunięcia

Po wybraniu zdarzenia, które ma zostać objęte inspekcją, takiego jak usunięcie lub przywrócenie, inspekcja będzie przeprowadzana dla każdego elementu zbioru witryn przy każdym wystąpieniu tego zdarzenia. W wyniku inspekcji może być generowana duża liczba zdarzeń inspekcji, przez co tworzony jest duży dziennik inspekcji. Może to spowodować zapełnienie dysku twardego, a także wywrzeć wpływ na wydajność i inne aspekty działania zbioru witryn.

Ważne:  Aby zapobiec zapełnieniu dysku twardego przez dziennik inspekcji i potencjalnemu obniżeniu wydajności zbioru witryn, zaleca się włączenie skracania dziennika inspekcji w przypadku zbiorów witryn poddawanych intensywnej inspekcji.

Aby kontrolować rozmiar raportu dziennika inspekcji, można skonfigurować go w taki sposób, aby dane dziennika bieżącej inspekcji były automatycznie skracane, a opcjonalnie również archiwizowane w bibliotece dokumentów przed skróceniem. Harmonogram skracania dziennika inspekcji jest konfigurowany przez administratora serwera za pomocą administracji centralnej. Ustawieniem domyślnym jest koniec miesiąca.

Aby wyświetlić raport dziennika inspekcji:

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Uwaga:  Jeśli użytkownik nie posiada niezbędnych uprawnień, takich jak przynależność do grupy Administratorzy zbioru witryn, sekcja Administracja zbiorem witryn jest niedostępna.

 2. Kliknij pozycję Raporty dziennika inspekcji w sekcji Administracja zbiorem witryn .

 3. Wybierz raport, który chcesz, takie jak usunięcie na stronie Wyświetl raporty inspekcji.

 4. Wpisz adres URL lub Przejdź do biblioteki, w której chcesz zapisać raport, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Na stronie Operacja ukończona pomyślnie kliknij łącze kliknij tutaj, aby wyświetlić raport. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, może to być, ponieważ nie zostały włączone dzienniki inspekcji lub Brak danych do pokazania.

  Uwagi: 

  • Co najmniej program Excel w wersji 2013 musi być zainstalowany wyświetlać raporty dziennika inspekcji, klikając pozycję kliknij tutaj, aby wyświetlić raport.

  • Ponadto jeśli otwieranie dokumentów w przeglądarce jest włączona dla biblioteki, przejdź do biblioteki, w której zapisano raportu dziennika inspekcji, wskaż polecenie Raport dziennika inspekcji, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij przycisk Wyświetl w przeglądarce.

Za pomocą standardowych funkcji programu Excel można zawężać raporty w celu uwzględnienia tylko określonych informacji. Oto niektóre sposoby analizowania i wyświetlania danych dziennika:

 • Filtrowanie raportu dziennika inspekcji pod kątem określonej witryny.

 • Filtrowanie raportu dziennika inspekcji pod kątem określonego zakresu dat.

 • Sortowanie raportu dziennika inspekcji.

 • Określanie, kto zaktualizował zawartość.

 • Określanie, jaka zawartość została usunięta i nie przywrócona.

 • Wyświetlanie zmian w uprawnieniach do elementu.

Przesyłanie opinii

Zaktualizowane 19 lipca 2017

Ten artykuł jest przydatne? Go brakuje zawartości? Jeśli tak, napisz nam, co to jest mylące lub brak u dołu tej strony. Podaj swoją wersję SharePoint, OS i przeglądarki. Użyjemy swoją opinię do dokładnie fakty, informacje dodawania i aktualizowania w tym artykule.

Tematy pokrewne

Wyświetlanie raportów dziennika inspekcji

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×