Konfigurowanie usługi Zarządzanie prawami do informacji (IRM) w Centrum administracyjnym programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W usłudze SharePoint Online ochronę usługi IRM jest stosowana do plików na poziomie listy i biblioteki. Zanim organizacji można używać ochronę usługi IRM, najpierw musisz skonfigurować usługi Zarządzanie prawami. Usługa IRM zależy od usługi zarządzania prawami dostępu Azure z Azure ochrony informacji do szyfrowania i przypisywanie ograniczenia użytkowania. Niektóre plany usługi Office 365 obejmują usługi Azure Rights Management, ale nie wszystkie. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj, jak Office aplikacje i usługi pomocy technicznej usługi Azure Rights Management.

Włączanie usługi IRM przy użyciu Centrum administracyjnego programu SharePoint

Twoja organizacja może ochrony usługi IRM SharePoint list i bibliotek, należy najpierw uaktywnić usługi zarządzania prawami dostępu dla Twojej organizacji. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Aktywowanie usługi Azure Rights Management. Należy użyć konta służbowego, która ma uprawnienia administratora globalnego usługi Office 365, aby włączyć usługę Zarządzanie prawami. W przeciwnym razie nie będzie można używać funkcji IRM z usługą SharePoint Online.

Po aktywowaniu usługi zarządzania prawami, zaloguj się do Centrum administracyjnego programu SharePoint włączenie usługi IRM.

  1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

  2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

  3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

  4. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Ustawienia.

  5. W sekcji Zarządzanie prawami do informacji (IRM) wybierz pozycję za pomocą usługi IRM w konfiguracji, a następnie wybierz Ustawienia odświeżania usługi IRM. Po odświeżeniu ustawień usługi IRM osoby w Twojej organizacji można rozpocząć za pomocą usługi IRM w ich list programu SharePoint i bibliotek dokumentów. Jednak opcje, aby zrobić może potrwać do godziny widoczne w ustawienia biblioteki i ustawienia listy.

Włączanie usługi IRM dla bibliotek dokumentów i list programu SharePoint

Po odświeżeniu ustawień usługi IRM właściciele witryn mogą chronić swoje listy i biblioteki dokumentów programu SharePoint przy użyciu usługi IRM. Więcej informacji zawiera artykuł Korzystanie z usługi Zarządzanie prawami do informacji w odniesieniu do listy lub biblioteki.

Właściciele witryn włączenia usługi IRM dla listy lub biblioteki, chronić wszystkie obsługiwane typy plików z tej listy lub biblioteki. Gdy usługa IRM jest włączona dla biblioteki, Zarządzanie prawami dotyczy wszystkich plików w bibliotece. Po włączeniu usługi IRM dla listy, Zarządzanie prawami dotyczy tylko plików, które zostały dołączone do elementów listy, a nie rzeczywistych elementów listy.

Gdy osoby pobierania plików z włączoną usługą IRM do listy lub biblioteki, pliki są szyfrowane tak, aby je wyświetlić tylko uwierzytelnione osoby. Każdy plik zarządzaniu prawami zawiera również licencję publikowania nakłada ograniczenia na stronie osoby przeglądające plik. Typowe ograniczenia to plik tylko do odczytu, uniemożliwianie kopiowania tekstu, zapobieganie zapisywaniu kopii lokalnej i zapobieganie drukowaniu pliku. Programy klienckie, które mogą odczytywać typy plików obsługiwane przez usługi IRM za pomocą licencji publikowania w zarządzaniu prawami pliku do nałożenia ograniczeń tych. Jest to, jak pliku zarządzaniu prawami zachowuje jego zabezpieczenia, nawet po pobraniu. Aby włączyć usługi IRM dla listy lub biblioteki, zobacz Stosowanie zarządzania prawami do informacji do listy lub biblioteki.

Nie można utworzyć lub edytować dokumenty w bibliotece włączono usługę IRM przy użyciu pakietu Office Online. Zamiast tego jednej osoby w danym momencie można pobrać i edytować pliki zaszyfrowane usługi IRM. Użyj ewidencjonowania i wyewidencjonowywania, aby zarządzać Współtworzenielub tworzenia przez wielu użytkowników.

Po pobraniu pliku PDF z biblioteki chronionej przez usługi IRM usługi Office 365 tworzy chronionego pliku PDF. Rozszerzenie pliku nie ulegnie zmianie, ale plik jest chroniony. Aby wyświetlić ten plik musisz Podgląd ochrony informacji Azure, pełnego klienta ochrony informacji Azure lub innej aplikacji, która obsługuje wyświetlania chronionych plików PDF.

Usługa SharePoint Online obsługuje szyfrowanie następujących typów plików:

  • PDF

  • Formaty plików 97–2003 dla następujących programów pakietu Microsoft Office: Word, Excel i PowerPoint

  • Formaty Office Open XML dla następujących programów pakietu Microsoft Office: Word, Excel i PowerPoint

  • Format XPS (XML Paper Specification)

Następne kroki

Po włączeniu usługi IRM dla usługi SharePoint Online, można rozpocząć, stosowanie zarządzania prawami do list i bibliotek. Aby uzyskać informacje zobacz Stosowanie zarządzania prawami do informacji do listy lub biblioteki.

Nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla systemu Windows obsługuje teraz Synchronizowanie biblioteki dokumentów programu SharePoint chronioną usługą IRM i lokalizacji usługi OneDrive (o ile ustawienie usługi IRM dla biblioteki nie jest ustawiony na wygaśnięcie praw dostępu do dokumentu). Aby uzyskać więcej informacji lub rozpocząć wdrażanie nowego klienta synchronizacji zobacz Rozmieszczanie nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×