Konfigurowanie usługi Office 365 dla firm

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wykonaj następujące pięć czynności, aby Twoja firma lub organizacja non-profitrozpoczęły pracę z usługą Office 365 Business Premium.

Nie posiadasz firmy? Zobacz jak utworzyć konfigurację dla usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych lub Office 365 Personal.

Te instrukcje przeznaczone są dla firm i organizacji niedochodowych posiadających plan Office 365 Business Premium.

1. Tworzenie konta

 1. Aby utworzyć konto w ramach Office 365planu usługi dla firm, przejdź do witryny produktów pakietu Office i wybierz pozycję Kup teraz.

 2. Wybierz plan, w ramach którego chcesz utworzyć konto, np. Office 365 Business Premium.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć plan dla firmy w Office 365, a następnie dodać użytkowników i połączyć domenę.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Więcej na stronie Tworzenie konta usługi Office 365 Business Premium.

2. Instalowanie pakietu Office

 1. Aby zainstalować aplikacje pakietu Office, przejdź do Centrum administracyjnego.

  Jeśli używasz usługi Office 365 Germany, przejdź dotego Centrum administracyjnego.

  Jeśli używasz usługi Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet, przejdź dotego Centrum administracyjnego.

 2. Aby uruchomić kreatora, wybierz pozycję Przejdź do konfiguracji.

 3. W obszarze Instalowanie aplikacji pakietu Office wybierz pozycję Rozpocznij.

 4. W obszarze Microsoft Office Professional Plus wybierz pozycję Zainstaluj teraz.

 5. Wybierz język, a następnie pozycję Zainstaluj.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Więcej w artykuleInstalowanie pakietu Office.

3. Konfigurowanie programu Outlook do obsługi poczty e-mail

 1. W menu Start systemu Windows wyszukaj program Outlook i go wybierz.

  (Jeśli używasz komputera Mac, otwórz program Outlook na pasku narzędzi lub znajdź go za pomocą programu Finder).

  Jeśli właśnie zainstalowano program Outlook, na stronie powitalnej wybierz przycisk Dalej.

 2. Wybierz pozycję Plik > Informacje > Dodaj konto.

 3. Wprowadź adres e-mail usługi Office 365 i wybierz pozycję Połącz.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Więcej w artykule Konfigurowanie programu Outlook do obsługi poczty e-mail.

4. Importowanie poczty e-mail

Jeśli wcześniej korzystano z programu Outlook z innym kontem e-mail, możesz zaimportować poprzednie wiadomości e-mail, kalendarz i kontakty do nowego konta usługi Office 365.

 1. Eksportowanie starych wiadomości e-mail   

  W programie Outlook wybierz pozycję Plik > Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Wybierz Eksportuj do pliku, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyeksportować plik danych programu Outlook (pst) i podfoldery.

 2. Importowanie starych wiadomości e-mail   

  W programie Outlook wybierz ponownie pozycję Plik > Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Tym razem wybierz Importuj z innego programu lub pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi importowania pliku kopii zapasowej, który został utworzony podczas eksportowania Twoich starych wiadomości e-mail.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Więcej na tematImportowania poczty e-mail przy użyciu programu Outlook.

5. Używanie publicznej witryny internetowej

Usługa Office 365 nie obejmuje publicznej witryny internetowej Twojej firmy. Aby skonfigurować taką witrynę, rozważ skorzystanie z oferty partnera firmy Microsoft, takiego jak GoDaddy lub WIX.

 1. W Centrum administracyjnym przejdź do obszaru Zasoby, a następnie wybierz pozycję Publiczna witryna internetowa.

 2. Wybierz pozycję Dowiedz się więcej dla jednej z opcji, a następnie zarejestruj się przy użyciu partnera witryny internetowej, a następnie skonfiguruj i zaprojektuj witrynę za pomocą narzędzi partnera.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Więcej w artykule Używanie publicznej witryny internetowej.

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować subskrypcję usługi Office 365 Business Essentials. W przypadku tego planu łączysz się z usługą Office 365 online. Nie instalujesz aplikacji pakietu Office.

1. Tworzenie kont usługi Office 365 i dodawanie domeny

W tym kroku utworzysz konta usługi Office 365 dla swoich użytkowników i dodasz własną domenę przy użyciu kreatora konfiguracji. Kreator umożliwia spersonalizowanie identyfikatorów oraz firmowych adresów e-mail, takich jak tomasz@contoso.com, dla wszystkich użytkowników.

 1. Przejdź do centrum administracyjnego

  Jeśli używasz usługi Office 365 Germany, przejdź dotego Centrum administracyjnego.

  Jeśli używasz usługi Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet, przejdź dotego Centrum administracyjnego.

 2. Aby uruchomić kreatora, wybierz pozycję Przejdź do konfiguracji.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie użytkowników i domeny do usługi Office 365.

2. Importowanie poczty e-mail

Przenieś istniejące wiadomości e-mail i kontakty z innych systemów poczty e-mail do skrzynki pocztowej usługi Office 365, tak aby wszystko znalazło się w jednym miejscu.

Aby zapoznać się z opcjami migracji, zobacz Migrowanie wiadomości e-mail i kontaktów do usługi Office 365.

3. Łączenie kont e-mail

Oprócz zarządzania pocztą e-mail usługi Office 365 w programie Outlook możesz połączyć także inne konta e-mail, na przykład konta Gmail i Yahoo. Dzięki temu możesz zarządzać wszystkimi wiadomościami e-mail w jednym miejscu. W programie Outlook możesz połączyć nawet 5 kont e-mail.

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365 za pomocą konta służbowego na stronie https://www.office.com/signin.

  Jeśli korzystasz z usługi Office 365 Germany, zaloguj się na stronie https://portal.office.de.

  Jeśli używasz usługiUsługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet, zaloguj się w witrynie https://portal.partner.microsoftonline.cn.

 2. Wybierz pozycję Poczta.

 3. Na pasku nawigacyjnym programu Outlook wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą > Opcje.

 4. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Poczta, a następnie w obszarze Konta wybierz pozycję Połączone konta.

  Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym regionie. Jeśli opcja Połączone konta nie jest widoczna, może to oznaczać, że ta funkcja nie jest dostępna dla Twojego konta.

 5. Na stronie Łączenie konta e-mail wprowadź pełny adres e-mail, taki jak tomasz@contoso.com, i hasło do konta e-mail, które chcesz połączyć z programem Outlook.

 6. Wybierz pozycję OK.

  WAŻNE: Jeśli zobaczysz komunikat informujący o tym, że program Outlook nie może nawiązać połączenia z serwerem drugiego konta, wybierz pozycję Wstecz i sprawdź, czy adres e-mail i hasło wprowadzone dla konta są poprawne. Bardzo często występują literówki.

Potrzebujesz bardziej szczegółowych instrukcji lub pomocy? Zobacz Łączenie kont e-mail w aplikacji Outlook w sieci Web (Office 365).

4. Instalowanie programu Skype dla firm

Ty i pozostali członkowie zespołu możecie pobrać i zainstalować program Skype dla firm na wszystkich swoich komputerach PC i Mac oraz na tabletach i telefonach. Pozwoli to Wam sprawdzać status współpracowników, rozpoczynać czaty z innych aplikacji pakietu Office i organizować spotkania wideo z nawet 250 osobami.

 1. Przejdź do strony https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx.

  Jeśli korzystasz z usługi Office 365 Germany, przejdź do strony https://portal.office.de/OLS/MySoftware.aspx.

  Jeśli korzystasz usługi Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet, przejdź do strony https://portal.partner.microsoftonline.cn/OLS/MySoftware.aspx.

 2. Zaloguj się za pomocą konta służbowego lub szkolnego

 3. Wybierz pozycję Skype dla firm, a następnie przycisk Zainstaluj.

5. Przechowywanie plików online

Usługa Office 365 ułatwia przechowywanie plików online. Aby poznać najlepsze lokalizacje przechowywania dla Twojej firmy, zobacz Gdzie można przechowywać pliki w usłudze Office 365.

Wszyscy automatycznie uzyskają lokalizację przechowywania plików w chmurze usługi OneDrive, gdy utworzysz dla nich konta usługi Office 365. Usługa OneDrive umożliwia dostęp do plików na komputerach, telefonach i tabletach.

 1. Na komputerze otwórz usługę OneDrive za pomocą Eksploratora plików. Ewentualnie w usłudze Office 365usługę OneDrive w oknie uruchamiania aplikacji.

 2. Wyświetlaj i przekazuj pliki osobiste albo udostępniaj dokumenty lub foldery, klikając pozycję Udostępnij, a następnie zapraszając inne osoby do wyświetlania dokumentów lub wysyłając im link. Aby dowiedzieć się więcej, zobaczUdostępnianie plików i folderów w usłudze OneDrive.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Więcej dowiesz się w artykule Przekazywanie plików do biblioteki.

Wprowadzenie do korzystania z pakietu Office

Aby zapoznać się z usługą Office 365 i dowiedzieć się, jak używać wszystkich aplikacji mobilnych pakietu Office, zobacz Jak rozpocząć korzystanie z pakietu Office.

Plan Office 365 Business nie obejmuje poczty e-mail usługi Office 365 ani programu Skype dla firm. W poniższych krokach konfigurowania pokażemy, jak dodać istniejące konto poczty e-mail (na przykład Gmail) do programu Outlook.

1. Dodawanie użytkowników

W tym kroku utworzysz konta i dodasz własną domenę przy użyciu kreatora konfiguracji. Kreator umożliwia spersonalizowanie identyfikatorów oraz firmowych adresów e-mail, takich jak tomasz@contoso.com, dla wszystkich użytkowników.

 1. Przejdź do centrum administracyjnego

  Jeśli używasz usługi Office 365 Germany, przejdź dotego Centrum administracyjnego.

  Jeśli używasz usługi Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet, przejdź dotego Centrum administracyjnego.

 2. Aby uruchomić kreatora, wybierz pozycję Przejdź do konfiguracji.

2. Instalowanie pakietu Office

Po utworzeniu kont dla innych osób w firmie Ty i pozostali członkowie zespołu możecie zainstalować pełną wersję klasyczną pakietu Office (programy Word, Excel, Outlook itd.). Każda osoba może zainstalować pakiet Office na maksymalnie 5 komputerach PC lub Mac.

 1. Przejdź do strony https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx.

  Jeśli korzystasz z usługi Office 365 Germany, przejdź do strony https://portal.office.de/OLS/MySoftware.aspx.

  Jeśli korzystasz usługi Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet, przejdź do strony https://portal.partner.microsoftonline.cn/OLS/MySoftware.aspx.

 2. Zaloguj się za pomocą konta służbowego lub szkolnego

 3. Wybierz pozycję Zainstaluj.

Potrzebujesz bardziej szczegółowych instrukcji lub chcesz zainstalować 64-bitową wersję pakietu Office? Zobacz Instrukcje instalacji krok po kroku.

3. Konfigurowanie urządzeń przenośnych

Zainstaluj pakiet Office na urządzeniu przenośnym i skonfiguruj program Outlook do pracy ze swoją nową skrzynką pocztową usługi Office 365. Wszyscy w Twoim zespole będą musieli wykonać ten krok. Każda osoba może zainstalować mobilne aplikacje pakietu Office na maksymalnie 5 telefonach i 5 tabletach. 

Uzyskaj instrukcje dla swojego urządzenia: Android | iOS | Windows Phone

4. Przechowywanie plików online

Usługa Office 365 ułatwia przechowywanie plików online. Aby poznać najlepsze lokalizacje przechowywania dla Twojej firmy, zobacz Gdzie można przechowywać pliki w usłudze Office 365.

Wszyscy automatycznie uzyskają lokalizację przechowywania plików w chmurze usługi OneDrive, gdy utworzysz dla nich konta usługi Office 365. Usługa OneDrive umożliwia dostęp do plików na komputerach, telefonach i tabletach.

 1. Na komputerze otwórz usługę OneDrive za pomocą Eksploratora plików. Ewentualnie w usłudze Office 365usługę OneDrive w oknie uruchamiania aplikacji.

 2. Wyświetlaj i przekazuj pliki osobiste albo udostępniaj dokumenty lub foldery, klikając pozycję Udostępnij, a następnie zapraszając inne osoby do wyświetlania dokumentów lub wysyłając im link. Aby dowiedzieć się więcej, zobaczUdostępnianie plików i folderów w usłudze OneDrive.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Więcej dowiesz się w artykule Przekazywanie plików do biblioteki.

Wprowadzenie do korzystania z pakietu Office

Aby zapoznać się z usługą Office 365 i dowiedzieć się, jak używać wszystkich aplikacji mobilnych pakietu Office, zobacz Jak rozpocząć korzystanie z pakietu Office.

Te kroki dotyczą szkół, które chcą rozpocząć pracę z planem Office 365 Education skonfigurowanym z funkcjami domyślnymi.

Przygotowywanie się do wdrożenia usługi Office 365

 • Najpierw sprawdź, czy spełniasz kryteria uprawniające do korzystania z subskrypcji dla instytucji edukacyjnych    Postępuj zgodnie z instrukcjami i dodaj rekord dla swojej domeny, aby usługa Office 365 zezwoliła na użycie planu dla instytucji edukacyjnych. Następnie możesz skonfigurować usługę Office 365 dla swojej szkoły, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym artykule.

 • Pomoc?    Jeśli chcesz, aby uzyskać pomoc dotyczącą wdrażania bardziej zaawansowane, protokołem to doskonałe miejsce do rozpoczęcia. Można również znaleźć partnera ułatwiające.

 • Zaplanuj wdrożenie    Te narzędzia i zasoby pomogą Ci w przygotowaniu sieci, katalogu i użytkowników do wdrożenia usługi Office 365: Przygotowywanie organizacji na usługę Office 365 Enterprise.

1. Dodawanie domeny szkoły lub łączenie katalogu

W tym kroku zalogujesz się do portalu usługi Office 365 i dodasz domenę swojej szkoły do subskrypcji usługi Office 365. Firma Microsoft sprawdzi, czy spełniasz kryteria uprawniające do korzystania z subskrypcji dla instytucji edukacyjnych.

 1. Przejdź do centrum administracyjnego

  Jeśli używasz usługi Office 365 Germany, przejdź dotego Centrum administracyjnego.

  Jeśli używasz usługi Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet, przejdź dotego Centrum administracyjnego.

 2. Aby uruchomić kreatora, wybierz pozycję Przejdź do konfiguracji.

Aby dowiedzieć się, co dokładnie dzieje się po uruchomieniu kreatora, zobacz Korzystanie z kreatora konfiguracji usługi Office 365.

Jeśli chcesz zsynchronizować użytkowników z katalogu lokalnego lub korzystać z funkcji logowania jednokrotnego, nie dodawaj użytkowników za pomocą kreatora konfiguracji. Zamiast tego przeczytaj ten przewodnik, aby poznać dostępne opcje: Łączenie katalogu z usługą Office 365. Skonfigurujesz jedną z dwóch tożsamości:

 • Tożsamość synchronizowana. Synchronizacja z katalogiem lokalnym. Użytkownikami zarządza się lokalnie. Można też synchronizować hasła, aby użytkownicy mieli te same hasła w infrastrukturze lokalnej i w chmurze, ale nadal będą oni musieli logować się ponownie, aby używać usługi Office 365.

 • Tożsamość federacyjna. Synchronizacja z katalogiem lokalnym. Użytkownikami zarządza się lokalnie. Użytkownicy mogą mieć te same hasła w infrastrukturze lokalnej i w chmurze. Nie muszą logować się ponownie, aby używać usługi Office 365. Jest to często nazywane logowaniem jednokrotnym.

2. Konfigurowanie usług

Skonfiguruj pocztę e-mail, udostępnianie plików, wiadomości błyskawiczne oraz inne usługi i aplikacje usługi Office 365Konfigurowanie usług i aplikacji usługi Office 365.

W tym kroku możesz zainstalować usługę Office 365 na maksymalnie 5 komputerach PC i laptopach na osobę.

3. Migrowanie danych

Po skonfigurowaniu usług możesz rozpocząć migrację danych, takich jak poczta e-mail czy pliki: Migrowanie danych do usługi Office 365.

Jeśli korzystasz z usługi Student Information System (SIS) dla uczniów, studentów i wykładowców, zapoznaj się z informacjami o konfigurowaniu integracji z usługą SIS.

Szkolenie użytkowników

Zapoznaj się z następującymi zasobami, aby pomóc osobom w organizacji nabrać wprawy w korzystaniu z usługi Office 365:

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Dzwoniąc do pomocy technicznej Microsoft, administratorzy powinni przygotować szczegółowe informacje o koncie.

W Polsce zadzwoń pod numer 800 70 23 20.

W Australii zadzwoń pod numer 1 800 197 503.

W Kanadzie zadzwoń pod numer 1 800 865 9408.

W Zjednoczonym Królestwie zadzwoń pod numer 0800 032 6417.

W przypadku pozostałych krajów zobacz Kontakt z pomocą techniczną w sprawie produktów dla firm — Pomoc dla administratorów.

Zobacz też

Szkolenia dotyczące usługi Office 365 dla firm

— filmy: Konfigurowanie usługi Office 365 Business Premium

Konfigurowanie usługi Office 365 dla użytkowników domowych lub Office 365 Personal

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×