Konfigurowanie uruchamiania, wiadomości i innych preferencji w programie SharePoint Workspace 2010

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Wszystkie zadania z tego artykułu Pomocy należy wykonywać w karcie Opcje okna dialogowego Preferencje.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, kliknij pozycję Zarządzaj kontem, a następnie kliknij pozycję Preferencje konta.

 2. W oknie dialogowym Preferencje kliknij kartę Opcje.

W tym artykule

Opcje uruchamiania

Opcje uruchamiania paska uruchamiania

Opcje okna eksploratora obszarów roboczych

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów

Pokazywanie swojej dostępności online

Ograniczanie wiadomości od nieznanych kontaktów

Opcje uruchamiania

Aby automatycznie uruchamiać program SharePoint Workspace przy każdym uruchamianiu systemu, należy zaznaczyć pole wyboru Uruchom program SharePoint Workspace z systemem Windows.

Początek strony

Opcje uruchamiania paska uruchamiania

Pasek uruchamiania można tak ustawić, aby był automatycznie otwierany przy każdym uruchomieniu programu SharePoint Workspace, a także aby był zawsze wyświetlany na wierzchu innych okien.

 1. Kliknij pozycjęPasek uruchamiania w obszarze Ustawienia aplikacji.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia.

 3. Zaznacz żądane opcje i kliknij przycisk OK.

Początek strony

Opcje okna eksploratora obszarów roboczych

Okno eksploratora obszarów roboczych można tak ustawić, aby przy każdym przejściu do innego obszaru roboczego automatycznie otwierane było nowe okno.

 1. Kliknij pozycję Eksplorator obszarów roboczych w obszarze Ustawienia aplikacji.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia.

 3. Wybierz z menu rozwijanego odpowiednie opcje otwierania nowych okien.

Początek strony

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów

W preferencjach można włączyć opcję zabezpieczeń, dzięki której wszystkie przychodzące i wychodzące pliki będą skanowanie w celu ochrony przed wirusami.

Aby włączyć tę opcję, należy zaznaczyć pole wyboru Skanuj pliki przychodzące i wychodzące w poszukiwaniu wirusów.

Funkcja skanowania w poszukiwaniu wirusów działa w przypadku korzystania z programu Norton AntiVirus Personal Edition w wersji 2002 lub nowszej. Być może inne programy antywirusowe również obsługują tę funkcję, jednak nie zostały one jeszcze przetestowane.

Uwaga: Funkcja skanowania w poszukiwaniu wirusów nie działa w przypadku używania programu Norton AV Corporate Edition ani Sophos Anti-Virus.

Początek strony

Pokazywanie swojej dostępności online

Preferencje pokazywania swojej dostępności online innym użytkownikom można odpowiednio ustawiać. Wybrane opcje wpływają na ikony stanu wyświetlane obok nazwy użytkownika we wszystkich listach kontaktów. Można na przykład „ukryć” swoją dostępność online i pokazywać innym użytkownikom swój stan jako niedostępny.

 1. Aby ukryć swoją dostępność online, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Wszyscy, a następnie usunąć zaznaczenie jednej lub obu pozostałych opcji.

  • Aby ukryć swoją dostępność online tylko w listach kontaktów, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Wszyscy użytkownicy w moich kontaktach.

  • Aby ukryć swoją dostępność online tylko w listach uczestników obszaru roboczego, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Wszyscy uczestnicy obszaru roboczego.

Początek strony

Ograniczanie wiadomości od nieznanych kontaktów

Istnieją specjalne opcje, za pomocą których można ograniczyć otrzymywanie wiadomości od nieznanych użytkowników. Za ich pomocą można ograniczyć otrzymywanie wiadomości do tych, które pochodzą wyłącznie od znanych kontaktów, a więc albo od kontaktów znajdujących się na liście kontaktów użytkownika (i są zweryfikowane przez administratora), albo od uczestników co najmniej jednego obszaru roboczego użytkownika. Funkcję tę należy włączać tylko w przypadku otrzymywania dużej liczby niepożądanych wiadomości od nieznanych kontaktów.

Aby ograniczyć wiadomości, zaznacz pozycję Odrzuć wiadomości przychodzące od nieznanych kontaktów.

Ostrzeżenie związane z tą funkcją

Zapoznaj się z poniższymi uwagami związanymi z tą funkcją:

 • Wiadomości od kontaktów niespełniających żadnych z opisanych powyżej kryteriów będą odrzucane i nie będzie można ich odzyskać.

 • W przypadku wysyłania w wiadomości e-mail zaproszeń do obszaru roboczego adresowanych do kontaktów ograniczonych obszar roboczy nie zostanie dostarczony ze względu na brak możliwości dostarczenia wiadomości z potwierdzeniem akceptacji, która jest automatycznie wysyłana w przypadku akceptacji tego typu zaproszeń.

  Ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku udostępniania zapisanych plików zaproszeń, które mogą być otwierane i akceptowane przez kontakty ograniczone.

 • Po włączeniu powyższej funkcji w przypadku używania konta na większej liczbie komputerów zdecydowanie zaleca się pobranie całej zawartości obszaru roboczego na wszystkie komputery. W ten sposób na wszystkich komputerach będą znajdować się te same listy znanych i zweryfikowanych kontaktów.

Zalecenia

Biorąc pod uwagę ryzyko utraty danych opisane w poprzedniej sekcji, funkcja ta powinna być używana tylko jako rozwiązanie tymczasowe dla użytkowników, którzy otrzymują wiele niechcianych wiadomości od nieznanych kontaktów. Bardziej trwałe rozwiązanie można uzyskać, wykonując następujące czynności: utwórz nowe konto programu SharePoint Workspace, przeprowadź migrację istniejących obszarów roboczych do nowego konta przez wysłanie zaproszeń do obszaru roboczego ze starego konta, a następnie usuń stare konto. Jeśli uprawnienia obszaru roboczego nie pozwalają na wysyłanie zaproszeń do pewnych obszarów roboczych, poproś innych uczestników tych obszarów o wysłanie zaproszeń na nowe konto.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×