Konfigurowanie szablonu formularza w celu wykrywania stanu połączenia formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli projektujesz szablon formularza, którego formularzy opierają się na połączenia sieciowego do procesu lub zwracają dane i znasz pisania skryptu, można napisać skrypt, który wykrywa stan połączenia sieciowego formularze oparte na szablonie formularza. Za pomocą tego skryptu Aby sprawdzić, czy nowy formularz jest połączony z siecią, oraz jeśli formularz połączyć się ze źródłem danych zewnętrznych przed formularza są wysyłane kwerendy do zewnętrznego źródła danych programu Microsoft Office InfoPath. Ten artykuł zawiera przykłady Visual Basic Scripting Edition (VBScript) sprawdzania, czy formularze oparte na szablonie formularza i Microsoft JScript jest połączony z siecią, a jeśli tych formularzy połączyć się ze źródłem danych zewnętrznych.

W tym artykule

Omówienie

Przykład języka JScript

Przykład VBScript

Przykładowy skrypt za pomocą w szablonie formularza

Omówienie

Aby sprawdzić stan połączenia sieciowego formularz oparty na szablonie formularza, służy właściwość MachineOnlineState obiektu aplikacji . Następnie można użyj metody IsDestinationReachable tego samego obiektu aplikacji do określenia, jeśli formularz można znaleźć w zewnętrznym źródle danych. Właściwość MachineOnlineState zawiera wartość, która reprezentuje stanu połączenia formularza. Ta właściwość może mieć następujące wartości:

Wartość

Opis

0

Komputer nie jest połączony z siecią. Właściwość mogą zawierać tę wartość, jeśli komputer nie jest połączony z siecią lub po wyłączeniu karty sieciowej w komputerze.

1

Komputer jest połączony z siecią. Jeśli komputer jest połączony z siecią za pomocą kabla sieci, ta wartość wskazuje, że komputer jest w sieci. Jeśli komputer jest wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej pracy, ta wartość wskazuje, czy karta sieci bezprzewodowej działa. Jednak komputer nie jest podłączony do sieci bezprzewodowej.

2

Komputer jest połączony z siecią, ale program Windows Internet Explorer jest skonfigurowany do pracy w trybie offline. Gdy program Internet Explorer jest skonfigurowany do pracy w trybie offline, połączenia danych z bazy danych lub usługi sieci Web mogą nie działać prawidłowo.

Po ustaleniu, że na komputerze użytkownika jest połączony z siecią, możesz użyj metody IsDestinationReachable ustalenie, jeśli formularz można komunikować się z zewnętrznego źródła danych. Ta metoda przyjmuje Uniform Resource Locator (URL) lub jednolitego zasobu Nazwa URN z zewnętrznego źródła danych jako parametr i zwraca jedną z następujących wartości logicznych:

PRAWDA    Formularz znalazł zewnętrznego źródła danych w sieci.

FAŁSZ    Formularz nie może odnaleźć zewnętrznego źródła danych. Z zewnętrznym źródłem danych może być w trybie offline lub może być w sieci, ale jest niedostępna.

Przykłady skryptów w tym artykule określają tylko, jeśli formularz jest połączony z siecią. W tym artykule przykłady skryptów są używane przy pierwszym otwarciu formularza. Jednak umożliwia także tego skryptu zawsze, gdy chcesz sprawdzić połączenie sieciowe przed wykonaniem akcji. Na przykład można użyć tego skryptu po kliknięciu przycisku określonego w formularzu, aby określić, czy jest połączenie sieciowe z zewnętrznego źródła danych. Niezależnie od tego, kiedy chcesz używać tego skryptu można również dodać skrypt, który wykonuje akcję według tego, czy formularz jest połączony z siecią, czy nie. Na przykład jeśli komputer jest w trybie offline lub nie może nawiązać połączenia z zewnętrznym źródłem danych, możesz mieć był wyświetlany komunikat ostrzegawczy użytkownikowi, który wskazuje, że z zewnętrznym źródłem danych nie jest dostępna w programie InfoPath. Możesz dostosować ostrzegania Poinstruuj użytkowników, co zrobić, jeśli z zewnętrznym źródłem danych jest niedostępny. Na przykład może udzielić im spróbuj wypełniającej formularz później, lub mają kontakt użytkownika usługi pomocy technicznej.

Początek strony

Przykład języka JScript

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Początek strony

Przykład VBScript

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Początek strony

Przykładowy skrypt za pomocą w szablonie formularza

Jeśli chcesz przetestować przykładowy skrypt przed użyciem go w szablonie formularza, możesz do tworzenia pustego szablonu formularza przy użyciu poniższej procedury, a następnie skopiuj jednego z przykładów skryptu z tego artykułu do zdarzenia OnLoad . Skrypt zdarzenia OnLoad jest uruchamiany, gdy jest tworzony nowy formularz oparty na szablonie formularza. Następnie można wyświetlić podgląd szablonu formularza w celu przetestowania przykładu skryptu z komputerem, połączenie z siecią, połączenia z siecią lub połączony z siecią, ale przy użyciu programu Internet Explorer ustawiony w trybie offline.

 1. Kopiowanie jednego z wymienionych wcześniej w tym temacie przykładów skrypt, a następnie wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notepad firmy Microsoft.

  Uwaga: Kopiowanie przykładowy skrypt do edytora tekstu, aby można go dodać do szablonu formularza zapobiega języka HTML (Hypertext Markup) wyświetlane w skrypt znaczników formatowania.

 2. W programie InfoPath w menu plik kliknij pozycję Projektowanie szablonu formularza.

 3. W obszarze Projektowanie nowego, w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij Szablon formularza, kliknij pusty, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Domyślnie nowych szablonów formularzy jest skonfigurowany do używania języka JScript jako języka skryptów. Aby użyć VBScript jako język skryptów, zmienianie języka skryptowego szablonu formularza.

  Jak to zrobić?

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

  2. Na liście Kategoria kliknij pozycję programowania.

  3. Na liście język kodu szablonu formularza w obszarze język programowania, kliknij VBScript, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W menu Narzędzia wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij Zdarzenie przy uruchamianiu. Microsoft Script Editor zaczyna się kursor na zdarzenia OnLoad .

 6. W tym przypadku OnLoad w programie Microsoft Script Editor Zamień // Write your code here (JScript) lub ' Write your code here (VBScript) tekst przykładowy skrypt, który został skopiowany do edytora tekstów.

 7. Modyfikowanie przykładowy skrypt do potrzeb środowiska. Na przykład możesz zmodyfikować wiadomości i zmienianie http://example na adres URL lub URN zewnętrznego źródła danych.

 8. W programie Microsoft Script Editor, w menu plik kliknij przycisk Zapisz.

 9. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×