Konfigurowanie spotkania programu Skype dla firm (Lync) w imieniu innej osoby

Konfigurowanie spotkania programu Lync w imieniu innej osoby, na przykład kierownika, odbywa się podobnie jak konfigurowanie własnego spotkania. Najpierw osoba, dla której masz zaplanować spotkanie, musi dodać Cię jako pełnomocnika w swoim kalendarzu programu Outlook i w programie Lync. Następnie możesz w imieniu tej osoby konfigurować spotkania programu Lync oraz rozpoczynać spontaniczne spotkania programu Lync i połączenia konferencyjne.

Uwaga:  Pełnomocników mogą mieć tylko osoby używające programu Outlook.

Jak zostać pełnomocnikiem

Najpierw osoba udzielająca dostępu pełnomocnikowi musi wykonać następujące czynności.

 1. W programie Outlook kliknij pozycję Plik > Ustawienia kont > Udzielanie pełnomocnictw > Dodaj.

 2. Znajdź i dodaj nazwisko osoby, która ma zostać pełnomocnikiem.

 3. Kliknij menu Kalendarz i wybierz uprawnienia Edytor.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie poczty i kalendarza do zarządzania przez inną osobę.

  Zrzut ekranu: dodawanie pełnomocnika w programie Outlook

Rozpoczynanie spotkania lub połączenia jako pełnomocnik

Jako pełnomocnik możesz uzyskiwać dostęp do kalendarza osoby, dla której pełnisz tę rolę, i konfigurować spotkania programu Lync jak dowolne inne spotkania. Aby zaplanować spotkanie programu Lync w imieniu osoby, dla której pełnisz rolę pełnomocnika, po prostu wykonaj czynności z artykułu: Organizowanie spotkania programu Lync.

Jako pełnomocnik możesz też rozpoczynać w imieniu kogoś innego spotkania spontaniczne za pomocą funkcji „Spotkaj się z” lub połączenia konferencyjne.

Rozpoczynanie spotkania programu Lync za pomocą funkcji „Spotkaj się z”

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij menu Opcje, a następnie kliknij pozycję Pokaż pasek menu.

 2. Na pasku menu kliknij pozycję Spotkaj się z.

Zrzut ekranu: rozpoczynanie spotkania w trybie „Rozpocznij spotkanie teraz” jako pełnomocnik

 1. Kliknij nazwisko osoby, której jesteś pełnomocnikiem. Zostanie otwarte okno spotkania.

 2. Zatrzymaj wskaźnik myszy na menu osób, aby zaprosić uczestników. Osoby zaproszone otrzymają alert z powiadomieniem o wezwaniu na spotkanie.

Rozpoczynanie połączenia konferencyjnego

 1. Na liście kontaktów zaznacz nazwiska zapraszanych osób, łącznie z osobą, której jesteś pełnomocnikiem, przytrzymując klawisz Ctrl na klawiaturze i klikając odpowiednie nazwiska.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie i wskaż pozycję Rozpocznij połączenie konferencyjne.

 3. Wskaż nazwisko osoby, która udzieliła Ci pełnomocnictwa, a następnie kliknij pozycję Połączenie w programie Lync.

  Alert dotyczący połączenia konferencyjnego

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×