Konfigurowanie roku obrachunkowego

< Dodatkowa pomoc programu Project

Okres obrachunkowy

Większość organizacji stosuje rok obrachunkowy (RO) w celu przeprowadzania corocznych obliczeń finansowych. Zwykle rok obrachunkowy zawiera kwartały, miesiące lub inne okresy służące do równomiernego przeprowadzania planów finansowych. Konfigurując okresy obrachunkowe w aplikacji Project Web App, można mapować pracę nad projektem w odniesieniu do ogólnych planów finansowych.

Co należy zrobić?
 1. Przejdź do pozycji Ustawienia programu PWA.   

  • W aplikacji Project Web App wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Ustawienia programu PWA.

  • W obszarze Zarządzanie czasem i zadaniami wybierz pozycję Okresy obrachunkowe.

   Okresy obrachunkowe
 2. Ustaw datę rozpoczęcia.   

  • W obszarze Zarządzanie okresem obrachunkowym wybierz rok, a następnie wybierz pozycję Zdefiniuj.

   Definiowanie
  • W obszarze Definiowanie daty rozpoczęcia okresu obrachunkowego wpisz lub wybierz pierwszą datę roku obrachunkowego.

   Data rozpoczęcia okresu obrachunkowego
 3. Wybierz sposób skonfigurowania okresów.   

  W obszarze Ustawianie modelu tworzenia roku obrachunkowego wybierz metodę:

  • Używając kwartałów?    Wybierz jedną z metod opisanych liczbami (4,5,4, 4,4,5, lub 5,4,4).

   Liczby w tych metodach określają, ile tygodni mają zawierać poszczególne okresy obrachunkowe podczas każdego kwartału. Na przykład jeden kwartał w przypadku metody 4,5,4 wygląda tak:

   Metoda 4,5,4

   W przypadku wybrania metody 4,5,4 skonfiguruje ona cztery kwartały z trzema okresami obrachunkowymi w każdym kwartale. Pierwszy okres będzie miał 4 tygodnie, drugi — 5 tygodni, a trzeci — 4 tygodnie.

   W przypadku każdej z tych metod opisanych liczbami łącznie zostanie skonfigurowanych 12 okresów obrachunkowych.

  • Używając miesięcy?    Wybierz pozycję Standardowy rok kalendarzowy, aby utworzyć 12 okresów trwających od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca.

   Ewentualnie, jeśli chcesz potraktować miesiące jako 4-tygodniowe przyrosty, wybierz pozycję 13 miesięcy. W przypadku wybrania tej opcji łącznie zostanie skonfigurowanych 13 okresów obrachunkowych.

  • Żadna z tych metod nie spełnia moich potrzeb.    Wybierz tę metodę, która jest najbardziej zbliżona do sposobu funkcjonowania Twojej organizacji. Następnie, po jej zapisaniu, możesz do niej powrócić i ją dostosować.

 4. Ustawianie formatu nazw okresów.   

  W obszarze Definiowanie konwencji nazewnictwa okresów możesz pozostawić wszystko tak, jak jest, jeśli chcesz, i wszystko będzie działać poprawnie. Wiele organizacji woli jednak nadać pewną strukturę sposobowi nazywania każdego okresu obrachunkowego.

  Bez prefiksu lub sufiksu dla okresów obrachunkowych będą używane zwykłe liczby przyrostowe (1, 2, 3 i tak dalej).

  Jednak dodanie pewnej struktury do nazewnictwa nada każdemu okresowi nieco kontekstu. Możesz na przykład skonfigurować okresy obrachunkowe o nazwach „Przebieg1_RO15”, „Przebieg2_RO15” i tak dalej. Może to być pomocne dla celów związanych z raportowaniem finansowym, ponieważ zapewnia nieco więcej informacji na temat tego, jakie dane są rejestrowane.

  Po dodaniu prefiksu i sufiksu zostanie wyświetlona przykładowa nazwa.

  Prefiks i sufiks
 5. Wybierz pozycję Utwórz i zapisz.   

  Tworzenie i zapisywanie

  Po zapisaniu możesz zmodyfikować informacje lub usunąć wiersze w tabeli, aby dostosować rok obrachunkowy.

  Dostosowywanie okresów obrachunkowych

Co jeszcze można zrobić?

Podczas tworzenia konfiguracji możesz wykonać kilka innych zadań:

 • Konfigurowanie grafików w celu rejestrowania rzeczywistego czasu poświęcanego przez członków zespołu na pracę nad zadaniami.

 • Dodawanie kategorii pracy w celu rejestrowania czasów różnego typu, takich jak badania i rozwój, bądź w celu rejestrowania szerszego obrazu działań, na przykład gdy organizacja inwestuje w wiele projektów.

 • Dodawanie kategorii niezwiązanych z projektem na potrzeby czasu poświęconego na inne aspekty pracy, takie jak szkolenia lub podróże.

 • Zmienianie innych ustawień, które mają wpływ na sposób rejestrowania i obsługiwania czasu oraz postępu zadań w organizacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×