Konfigurowanie raportów o stanie dla zespołu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Raport o stanie zawiera tworzone przez członków zespołu opisowe informacje dotyczące dowolnego zagadnienia związanego z organizacją. Konfigurując nowy raport o stanie dla zespołu, należy zdefiniować zawarte w nim sekcje, osoby, które powinny go wypełniać, oraz częstotliwość przesyłania raportu. Po przejściu do strony Raporty o stanie członkowie zespołu mogą wprowadzić odpowiednie dla siebie informacje o stanie, używając utworzonego raportu o stanie.

 1. W obszarze Zasoby kliknij pozycję Raporty o stanie.

 2. Kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Nowe żądanie.

 3. Na stronie Żądanie raportu o stanie wprowadź informacje, które mają się pojawiać w raportach o stanie zespołu, takie jak:

  • Tytuł raportu.

   Porada: Ponieważ członkowie zespołu mogą widzieć wiele żądań raportów o stanie, warto zawrzeć w tytule raportu o stanie nazwę działu firmy lub projektu.

  • Częstotliwość, z jaką maja być wypełniane i przesyłane raporty.

  • Nazwiska członków zespołu, którzy powinni wypełniać raport.

  • Tematy (sekcje), które członkowie zespołu mają uwzględniać w raportach.

Nowe żądanie raportu o stanie zostanie wyświetlone w sekcji Żądania na stronie Raporty o stanie poszczególnych członków zespołu.

W programie Project Web Access w terminie zgodnym z datą rozpoczęcia określoną podczas konfigurowania raportu jest automatycznie generowane pierwsze żądanie raportu o stanie. Następne żądania raportów o stanie są generowane przez program pierwszego dnia każdego okresu raportowania.

Uwaga: Aby edytować wcześniej skonfigurowany raport o stanie, w sekcji Żądanie należy wybrać nazwę raportu o stanie, a następnie kliknąć polecenie Edytuj żądanie. Aby wyświetlić odpowiedzi członków zespołu na raport o stanie, należy kliknąć polecenie Wyświetl odpowiedzi.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×