Konfigurowanie priorytetowej skrzynki odbiorczej dla wszystkich osób w organizacji

Współautorzy: Diane Faigel
Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2017 r.

Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Jeśli zakres Twojej odpowiedzialności obejmuje konfigurowanie sposobu działania poczty e-mail dla WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW w firmie, ten artykuł jest przeznaczony dla Ciebie. Wyjaśniono w nim, jak dostosować lub wyłączyć tę funkcję dla firmy, oraz podano odpowiedzi na pytania dotyczące powiązań skrzynki odbiorczej Priorytetowe z folderem Mało istotne.

Jeśli chcesz wyłączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą tylko dla siebie, zobacz Wyłączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej.

Jeśli chcesz zagwarantować, że użytkownicy otrzymują firmowe wiadomości e-mail, na przykład z działu kadr lub płac, możesz skonfigurować priorytetową skrzynkę odbiorczą, aby te wiadomości pojawiały się w widoku Priorytetowe. Możesz także kontrolować, czy dla użytkowników w Twojej organizacji w skrzynce pocztowej jest widoczna priorytetowa skrzynka odbiorcza.

Włączanie lub wyłączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej w organizacji

Za pomocą programu PowerShell możesz włączyć lub wyłączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą dla wszystkich użytkowników w Twojej organizacji. Chcesz to zrobić w centrum administracyjnym usługi Office 365? Powiadom o tym nasz zespół inżynierów. Zagłosuj tutaj!

Aby wyłączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą:

W poniższym przykładzie polecenie programu PowerShell wyłącza priorytetową skrzynkę odbiorczą w organizacji. Nie zablokowano jednak w ten sposób dostępności tej funkcji dla użytkowników. W razie potrzeby użytkownicy mogą mimo to ponownie włączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą na każdym ze swoich klientów.

 1. Łączenie się z usługą Exchange Online przy użyciu zdalnej obsługi programu PowerShell

 2. Do wykonania tych procedur musisz mieć przypisane uprawnienia. Aby zobaczyć, jakich uprawnień potrzebujesz, zobacz wpis „Reguły transportu” w artykule Uprawnienia dotyczące zasad obsługi wiadomości i zgodności.

 3. Uruchom polecenie cmdlet Get-OrganizationConfig.

  Get-OrganizationConfig
 4. Poszukaj parametru FocusedInboxOn, aby wyświetlić jego bieżące ustawienie:

  Odpowiedź z programu PowerShell dotycząca stanu priorytetowej skrzynki odbiorczej.

 5. Uruchom następujące polecenie cmdlet, aby wyłączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false
 6. Uruchom ponownie polecenie cmdlet Get-OrganizationConfig, a zobaczysz, że parametr FocusedInboxOn jest ustawiony na wartość $false, co oznacza, że jest on wyłączony.

Aby włączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą:

 • W kroku 5 powyżej uruchom następujące polecenie cmdlet, aby włączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true

Co będą widzieć użytkownicy po włączeniu priorytetowej skrzynki odbiorczej?

Widok Priorytetowe pojawi się u użytkowników dopiero po zamknięciu i ponownym uruchomieniu przez nich programu Outlook. Po ponownym uruchomieniu programu Outlook zobaczą oni poradę w interfejsie użytkownika programu Outlook, która zawiera opcję włączenia nowej priorytetowej skrzynki odbiorczej.

Obraz przedstawiający, jak wygląda priorytetowa skrzynka odbiorcza, gdy użytkownik po raz pierwszy otwiera aplikację Outlook w sieci Web.

Jeśli włączysz priorytetową skrzynkę odbiorczą zamiast funkcji oznaczania jako mało istotne, mogą oni włączyć tę funkcję („Wypróbuj”) lub odrzucić ją. Jeśli dany użytkownik ma wielu (obsługiwanych) klientów, może włączyć/wyłączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą osobno dla każdego z nich. Porada wygląda następująco:

Obraz przedstawiający priorytetową skrzynkę odbiorczą po wdrożeniu dla użytkowników i ponownym otwarciu programu Outlook.

Jeśli użytkownik postanowi zacząć korzystać z priorytetowej skrzynki odbiorczej, funkcja oznaczania jako mało istotne zostanie automatycznie wyłączona. Folder Mało istotne zostanie przekonwertowany na standardowy folder, dzięki czemu użytkownik będzie mógł zmienić jego nazwę lub usunąć go.

Włączanie lub wyłączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej dla określonych użytkowników

W tym przykładzie wyłączono priorytetową skrzynkę odbiorczą dla Dominika Michalskiego w organizacji Contoso. Nie zablokowano jednak w ten sposób dostępności tej funkcji dla niego. W razie potrzeby może on mimo to ponownie włączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą na każdym ze swoich klientów.

 1. Łączenie się z usługą Exchange Online przy użyciu zdalnej obsługi programu PowerShell

 2. Do wykonania tych procedur musisz mieć przypisane uprawnienia. Aby zobaczyć, jakich uprawnień potrzebujesz, zobacz wpis „Reguły transportu” w temacie Uprawnienia dotyczące zasad obsługi wiadomości i zgodności.

 3. Uruchom polecenie cmdlet Get-FocusedInbox.

  Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>
 4. Poszukaj parametru FocusedInboxOn, aby wyświetlić jego bieżące ustawienie:

  Odpowiedź z programu PowerShell dotycząca stanu priorytetowej skrzynki odbiorczej.

 5. Uruchom następujące polecenie cmdlet, aby wyłączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą.

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false
 6. LUB uruchom następujące polecenie cmdlet, aby ją włączyć:

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $true

Użyj interfejsu użytkownika, aby utworzyć regułę transportu kierującą wiadomości e-mail do widoku Priorytetowe u wszystkich użytkowników.

 1. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. Wybierz pozycję Centra administracyjne > Exchange.

 3. W centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji przepływ poczty e-mail > Reguły. Kliknij ikonę Zrzut ekranu: Ikona Dodaj w Centrum administracyjnym programu Exchange , a następnie wybierz pozycję Utwórz nową regułę....

 4. Po zakończeniu tworzenia nowej reguły kliknij pozycję zapisz, aby uruchomić regułę.

  Na poniższym obrazie przedstawiono przykład, w którym wszystkie wiadomości z tematem „Dział kadr” są dostarczane do priorytetowej skrzynki odbiorczej.

Zrzut ekranu: Tworzenie i zapisywanie nowej reguły priorytetowej skrzynki odbiorczej

Użyj programu PowerShell, aby utworzyć regułę transportu kierującą wiadomości e-mail do widoku Priorytetowe u wszystkich użytkowników.

 1. Łączenie się z usługą Exchange Online przy użyciu zdalnej obsługi programu PowerShell

 2. Do wykonania tych procedur musisz mieć przypisane uprawnienia. Aby zobaczyć, jakich uprawnień potrzebujesz, zobacz wpis „Reguły transportu” w artykule Uprawnienia dotyczące zasad obsługi wiadomości i zgodności.

 3. Uruchom poniższe polecenie, aby umożliwić dostarczanie wszystkich wiadomości na przykład z działu kadr do priorytetowej skrzynki odbiorczej.

  New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

  Ważne: 

  • W tym przykładzie w przypadku ustawienia „X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox” oraz jego wartości „true” jest uwzględniana wielkość liter.

  • Priorytetowa skrzynka odbiorcza będzie uznawać nagłówek X powodujący pomijanie filtru Mało istotne, a zatem użycie tego ustawienia w filtrze Mało istotne spowoduje także jego użycie w priorytetowej skrzynce odbiorczej.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje o składni i parametrach, zobacz Polecenie New-TransportRule.

Skąd wiadomo, że to działanie się powiodło?

Możesz sprawdzić nagłówki wiadomości e-mail, aby ustalić, czy wiadomości e-mail trafiają do skrzynki odbiorczej dzięki pomijaniu reguły transportu priorytetowej skrzynki odbiorczej. Wybierz wiadomość e-mail ze skrzynki pocztowej w Twojej organizacji, w której jest stosowana reguła transportu priorytetowej skrzynki odbiorczej. Spójrz na nagłówki dołączone do wiadomości: powinien być widoczny nagłówek X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true. Oznacza to, że pomijanie działa. Zobacz temat Sprawdzanie informacji zawartych w nagłówku internetowym wiadomości e-mail, aby uzyskać informacje na temat sposobu znajdowania informacji zawartych w nagłówkach.

Włączanie/wyłączanie funkcji oznaczania jako mało istotne

Otrzymaliśmy zgłoszenia, że funkcja oznaczania jako mało istotne nagle przestała działać u niektórych użytkowników. W takim przypadku możesz ją ponownie włączyć dla konkretnych użytkowników. Zobacz Konfigurowanie oznaczania jako mało istotne w organizacji.

Często zadawane pytania dotyczące priorytetowej skrzynki odbiorczej

Poniżej podano odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące priorytetowej skrzynki odbiorczej. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, powiadom nas o tym, pozostawiając komentarz. Dodamy odpowiednią odpowiedź do listy.

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2017 r.

Czy można kontrolować sposób wdrażania priorytetowej skrzynki odbiorczej w organizacji?

Tak. Można włączyć lub wyłączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą dla całej organizacji lub dla określonych użytkowników. Zobacz wyżej.

Czy funkcja priorytetowej skrzynki odbiorczej jest dostępna TYLKO dla klientów pakietu Office 2016?

Tak, tylko użytkownicy korzystający z pakietu Office 2016 mogą używać tej funkcji. Ta funkcja nie zostanie wdrożona w programie Outlook 2013 ani w jego wcześniejszych wersjach.

Ile czasu potrzeba, aby wprowadzone zmiany dotyczące priorytetowej skrzynki odbiorczej zostały wprowadzone w programie Outlook?

Gdy włączysz lub wyłączysz priorytetową skrzynkę odbiorczą, ustawienia zaczną obowiązywać po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu Outlook przez Twoich użytkowników.

Co się stanie z folderem Mało istotne po włączeniu priorytetowej skrzynki odbiorczej?

Po przełączeniu nie będziesz już otrzymywać mniej istotnych wiadomości e-mail w folderze Mało istotne. Zamiast tego poczta e-mail zostanie rozdzielona między karty Priorytetowe i Inne w skrzynce odbiorczej. Ten sam algorytm, który służył do przenoszenia wiadomości do folderu Mało istotne, jest teraz używany w priorytetowej skrzynce odbiorczej — oznacza to, że wszelkie wiadomości e-mail, które miały być przenoszone do folderu Mało istotne, będą teraz przenoszone do folderu Inne. Wszystkie wiadomości znajdujące się obecnie w folderze Mało istotne pozostaną w nim do czasu, aż zdecydujesz się je usunąć lub przenieść.

Zapoznaj się z tym wpisem autorstwa Tony’ego Redmonda, specjalisty Microsoft MVP: W jak sposób priorytetowa skrzynka odbiorcza zastępuje folder Mało istotne w usłudze Office 365.

Czy można zachować folder Mało istotne dla użytkowników? Jakie są zalecenia firmy Microsoft odnośnie do wyboru między folderem Mało istotne a priorytetową skrzynką odbiorczą?

Tak. Można zachować folder Mało istotne dla użytkowników i wyłączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą. Ostatecznie folder Mało istotne zostanie jednak w pełni zastąpiony funkcją priorytetowej skrzynki odbiorczej, dlatego firma Microsoft zaleca przejście na priorytetową skrzynkę odbiorczą już teraz. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu folderu Mało istotne w usłudze Exchange Online, zobacz następujący wpis w blogu: Aktualizacja na temat priorytetowej skrzynki odbiorczej i nasze plany dla folderu Mało istotne.

Czy należy wyłączyć folder Mało istotne dla użytkowników końcowych w przypadku planowanego przełączenia wszystkich użytkowników na korzystanie z priorytetowej skrzynki odbiorczej?

Nie. Można jawnie wyłączyć folder Mało istotne dla skrzynki pocztowej, uruchamiając polecenie cmdlet Set-Clutter. W przypadku wykonania tej czynności właściciel skrzynki pocztowej będzie jednak widział, że wiadomości, które wcześniej były przekierowywane do folderu Mało istotne, pozostają w skrzynce odbiorczej, i będzie musiał przetwarzać te wiadomości, dopóki jego klient nie zostanie uaktualniony do wersji obsługującej priorytetową skrzynkę odbiorczą. Dlatego najlepiej nie wyłączać folderu Mało istotne, dopóki nie zostaną udostępnieni uaktualnieni klienci.

Dlaczego są dostępne dwa różne polecenia cmdlet do zarządzania priorytetową skrzynką odbiorczą?

Z priorytetową skrzynką odbiorczą są skojarzone dwa stany.

 • Poziom organizacji: Stan priorytetowej skrzynki odbiorczej i skojarzona z nim sygnatura czasowa ostatniej aktualizacji.

 • Poziom skrzynki pocztowej: Stan priorytetowej skrzynki odbiorczej i skojarzona z nim sygnatura czasowa ostatniej aktualizacji.

Jak program Outlook decyduje na podstawie tych dwóch stanów, czy wyświetlać folder priorytetowej skrzynki odbiorczej?

Program Outlook decyduje, czy wyświetlać ten folder, na podstawie stanu zwróconego przez polecenie cmdlet z najnowszą sygnaturą czasową. Domyślnie obie sygnatury czasowe mają wartość „null” i w takim przypadku opisywana funkcja jest włączona.

Dlaczego polecenie cmdlet Get-FocusedInbox zwraca wartość „true” po wyłączeniu priorytetowej skrzynki odbiorczej w mojej organizacji?

Istnieją dwa polecenia cmdlet umożliwiające kontrolowanie priorytetowej skrzynki odbiorczej. Po uruchomieniu polecenia Get-FocusedInbox dla skrzynki pocztowej zwraca ono stan funkcji na poziomie skrzynki pocztowej. Środowisko w programie Outlook jest wybierane na podstawie tego, który stan zwrócony przez polecenie cmdlet został zmodyfikowany jako ostatni.

Czy można uruchomić skrypt, aby zobaczyć, kto ma włączoną priorytetową skrzynkę odbiorczą?

Nie i jest to zamierzone. Włączenie priorytetowej skrzynki odbiorczej jest ustawieniem po stronie klienta, więc polecenia cmdlet pozwalają jedynie sprawdzić, czy skrzynka pocztowa użytkownika jest uprawniona do środowiska klienta. Ta funkcja może być włączona w niektórych klientach i jednocześnie wyłączona w innych, na przykład włączona w aplikacji Outlook i aplikacji mobilnej Outlook oraz wyłączona w aplikacji Outlook w sieci Web.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×