Konfigurowanie pomocniczego połączenia danych w celu umożliwienia pracy w trybie offline

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli projektowania szablonu formularza, który użytkownicy mogą wypełniać na komputerze, na którym obecnie nie ma łączności sieciowej lub zewnętrznego źródła danych dla formularza jest niedostępny, szablonu formularza można skonfigurować tak, aby będzie pamięci podręcznej formularzy opartych na tym szablonie formularza dane z pomocniczego połączenia danych w każdym formularzu używa tego połączenia danych.

Uwaga: Szablon formularza głównego połączenia danych nie można skonfigurować do pamięci podręcznej danych z zewnętrznego źródła danych. Jeśli formularz jest połączony z siecią dane tylko można pobrać głównego połączenia danych w formularzu.

W tym artykule

Omówienie

Informacje dotyczące zgodności

Konfigurowanie połączenia danych w trybie offline

Zmienianie zachowania offline szablonu formularza

Omówienie

Formularz, który jest oparty na szablonie formularza może zawierać połączeń danych pomocniczej pobieranie danych z zewnętrznych źródeł danych, które użytkownik chce Wypełnij i Prześlij formularz. Aby umożliwić użytkownikom wypełnianie formularzy opartych na tym szablonie formularza, gdy swój komputer nie jest połączony z siecią lub formularz nie może nawiązać połączenia zewnętrznego źródła danych, można skonfigurować szablon formularza, aby zezwolić formularzy, aby buforować dane użytkowników komputerów wheneve są to połączenie pomocniczego używane w formularzu. Kiedy są buforowane dane z pomocniczego połączenia danych, użytkownik ma dostęp do danych nawet wtedy, gdy komputer nie jest połączony z siecią lub z zewnętrznym źródłem danych nie jest dostępna.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Przed skonfigurowaniem szablon formularza, aby umożliwić formularzy, aby buforować dane z pomocniczego połączenia danych, rozważ, co może wystąpić do danych, jeśli komputer zostanie utracony lub kradzież. Jeśli korzystasz z pomocniczego połączenia danych do pobierania danych poufnych, nie można włączyć tę funkcję w celu ochrony danych w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież. Formularz pobiera dane poufne, można skonfigurować połączenie pomocniczego do pobierania danych tylko wtedy, gdy komputer jest połączony z siecią.

Jeśli skonfigurujesz szablonu formularza, aby umożliwić formularzy danych z pamięci podręcznej z pomocniczego połączenia danych programu Microsoft Office InfoPath przechowuje pamięci podręcznej danych na komputerze użytkownika zawsze, gdy formularz używa dowolnego pomocniczego połączenia danych. Jeśli masz więcej niż jeden pomocniczego połączenia danych w szablonie formularza, musisz skonfigurować szablonu formularza do pamięci podręcznej danych ze wszystkich połączeń danych. Szablon formularza nie można skonfigurować do pamięci podręcznej danych z tylko określonych pomocniczych połączeń danych.

Domyślnie program InfoPath konfiguruje szablonu formularza tak, aby jej pamięć podręczna formularzy danych czas nieokreślony. Szablon formularza można skonfigurować tak, aby jej formularzy można uzyskać dostęp do buforowanych danych dla określonej liczby dni. Jeśli skonfigurujesz szablon formularza, dzięki czemu jego formularze przechowywać pamięci podręcznej danych dla określonej liczby dni, InfoPath zapobiega przy użyciu danych w pamięci podręcznej, po upływie tej liczbie dni formularz. Dane w pamięci podręcznej pozostaje na komputerze użytkownika, aż programu InfoPath zastępuje stary dane w pamięci podręcznej nowymi danymi lub użytkownik usuwa formularza z komputera za pomocą okna dialogowego Wprowadzenie. Po uruchomieniu programu InfoPath, pojawi się okno dialogowe Wprowadzenie.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Dane w pamięci podręcznej znajduje się w pliku jako zwykły tekst, który może zostać odczytany w edytorze tekstów, takim jak Notatnik. Jeśli korzystasz z pomocniczego połączenia danych do pobierania danych poufnych, być może zechcesz Konfigurowanie pomocniczego połączenia danych do pobierania danych tylko wtedy, gdy komputer jest połączony z siecią.

Domyślnie program InfoPath umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy, nawet jeśli nie można pobrać danych z jej pomocniczych połączeń danych jest formularz. Można jednak skonfigurować szablon formularza, aby uniemożliwić użytkownikom wypełnianie formularzy, jeśli nie jest połączony z siecią. Na przykład jeśli masz pomocniczego połączenia danych pobierające tylko danych, gdy użytkownik pierwszym otwarciu formularza, a pomocniczego połączenia danych nie jest dostępna, gdy użytkownik otwiera formularz, możesz skonfigurować szablon formularza, aby był wyświetlany komunikat ostrzegawczy, a następnie zamknij Program InfoPath.

Aby skonfigurować szablon formularza, aby buforować dane z pomocniczego połączenia danych, można Kreatora połączenia danych, podczas tworzenia połączenia danych lub można skonfigurować za pomocą okna dialogowego Połączenia danych, które można otworzyć szablonu formularza klikając Połączenia danych w menu Narzędzia. Domyślnie programu InfoPath konfiguruje szablon formularza, tak aby użytkownicy mogli wypełniać formularze oparte na tym szablonie formularza bez danych z połączenia danych pomocniczej i czas nieokreślony przechowywać wszystkie dane z połączenia danych. Możesz zmienić to zachowanie domyślne w oknie dialogowym Opcje formularza.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Mimo że można skonfigurować szablon formularza zgodny z przeglądarką umożliwia formularzy, aby buforować dane z pomocnicze źródło danych, tylko formularze są wypełnione w programie InfoPath może buforować dane. Formularze są wypełnione w przeglądarce sieci Web nie może buforować dane z pomocniczego połączenia danych.

Początek strony

Konfigurowanie połączenia danych w trybie offline

Jeśli masz już skonfigurowany szablonu formularza do pamięci podręcznej danych z pomocniczego połączenia danych, możesz pominąć tę procedurę i po prostu zmienić domyślne zachowanie offline formularze oparte na szablonie formularza.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Przed skonfigurowaniem szablon formularza, aby umożliwić formularzy, aby buforować dane z pomocniczego połączenia danych, rozważ, co może wystąpić do danych, jeśli komputer zostanie utracony lub kradzież. Jeśli korzystasz z pomocniczego połączenia danych do pobierania danych poufnych, nie można włączyć tę funkcję w celu ochrony danych w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież. Formularz pobiera dane poufne, można skonfigurować połączenie pomocniczego do pobierania danych tylko wtedy, gdy komputer jest połączony z siecią.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

  2. Na liście połączenia danych dla szablonu formularza kliknij połączenie pomocnicze, które chcesz skonfigurować w trybie offline, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

  3. W Kreatorze połączenia danych kliknij przycisk Dalej, aż zostanie wyświetlona strona z polem wyboru Przechowaj kopię danych w szablonie formularza.

  4. Zaznacz pole wyboru Przechowaj kopię danych w szablonie formularza.

  5. Kliknij przycisk Dalej, aż do zamknięcia kreatora.

  6. Powtórz kroki od 2 do 5 dla innych połączenia pomocnicze, które chcesz skonfigurować w trybie offline.

Początek strony

Zmienianie zachowania offline szablonu formularza

Domyślnie program InfoPath umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy opartych na szablonie formularza, nawet jeśli dane z pomocniczego połączenia danych nie jest dostępna. Program InfoPath również udostępnia dane w pamięci podręcznej czas nieokreślony. Można skonfigurować szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom wypełnianie formularzy tylko wtedy, gdy dane są dostępne z pomocniczego połączenia danych. Można także ustawić limit, o ile dane w pamięci podręcznej powinny być dostępne.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

  2. Na liście Kategoria w oknie dialogowym Opcje formularza kliknij przycisk Offline.

  3. Aby umożliwić użytkownikom wypełnianie formularzy opartych na tym szablonie formularza, tylko wtedy, gdy dane z połączenia danych są dostępne, wyczyść pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na Wypełnij formularz, jeśli dane są niedostępne. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, a połączenie danych jest skonfigurowane do pobierania danych, gdy użytkownik tworzy formularz na podstawie tego szablonu formularza, użytkownik zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Po kliknięciu przycisku OK, zamyka programu InfoPath.

  4. Aby udostępnić dane z pomocniczego połączenia danych dla określonej liczby dni, zaznacz pole wyboru Przechowuj dane zwracane przez kwerendy, aby można było używać w trybie Offline, kliknij pozycję przechowywane kwerendy wygasają po tej liczbie dni, a następnie kliknij Liczba dni.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×