Konfigurowanie poczty głosowej

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W usłudze Office 365 możesz nagrać powitanie, a także edytować i zmieniać ustawienia reguł odbierania połączeń, programu Outlook Voice Access, powiadomień SMS i e-mail oraz podglądu poczty głosowej, korzystając z opcji poczty głosowej w okienku Opcje aplikacji Outlook w sieci Web:

Opcje poczty głosowej w okienku opcji poczty e-mail w programie Outlook

 • Aby uzyskać dostęp do ustawień poczty głosowej z Outlook w sieci Web, wybierz pozycję Ikona Ustawienia > Poczta > Ogólne > poczty głosowej.

 • Aby uzyskać dostęp do ustawień poczty głosowej z Outlook 2016 lub klienta stacjonarnego Outlook 2013, kliknij pozycję plik > zarządzać pocztą głosową.

Ważne: Jeśli opcje poczty głosowej są wyszarzone, następnie korzystasz z usługi poczty głosowej Skype dla firm z chmurą publicznej sieci Telefonicznej i opcje poczty głosowej nie są dostępne.

 1. W obszarze Poczta głosowa wybierz pozycję Powitania.

 2. Wybierz typ powitania, które chcesz nagrać.

  Dwie opcje powitania: nieobecność standardowa i przedłużona

 3. Wybierz pozycję Zadzwoń do mnie, aby odtworzyć lub nagrać wybrane powitanie.

 4. Wprowadź numer telefonu i kliknij przycisk Wybierz numer.

  Wprowadź numer telefonu i kliknij pozycję Wybierz numer, aby nagrać powitanie

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w nagranym komunikacie, aby nagrać powitanie.

 6. Po zakończeniu nagrywania kliknij przycisk Zapisz.

  Okno dialogowe Powitania z wyróżnionym przyciskiem Zapisz

Uwaga: Jeśli pozdrowienie, które pozwala ustalić, czy będzie z dala od komputera przez dłuższy czas osób dzwoniących jest zaznaczone, reguł odbierania połączeń wcześniej zapisany są ignorowane i pozdrowienie, rejestrowane dla tej opcji jest odtwarzany.

Reguły odbierania połączeń umożliwiają określenie, co się stanie, gdy osoba dzwoniąca połączy się z Twoją pocztą głosową. Na przykład jeśli włączono odpowiedzi automatyczne, możesz skonfigurować regułę przełączania połączenia na inny numer. Jeśli skonfigurowano większą liczbę reguł, możesz określić kolejność ich stosowania.

Jeśli nie utworzysz reguł odbierania połączeń, w czasie Twojej niedostępności połączenia przychodzące będą wysyłane bezpośrednio do poczty głosowej.

Jeśli tworzenie reguły odbierania połączeń, ale nie określić akcję, swojej rozmówcy będą słyszeć następujący monit: "osiągnięto skrzynki pocztowej < nazwa >. Wywołaj ponownie później. Zakończy pożegnania."i połączenia.

Aby utworzyć regułę

 1. W obszarze Poczta głosowa wybierz pozycję Reguły odbierania połączeń.

 2. Kliknij przycisk Nowa.

  Przycisk Nowa, umożliwiający tworzenie nowych reguł

 3. Wpisz nazwę reguły.

 4. Wybierz opcję w obszarze Jeśli osoba dzwoniąca połączy się z moją pocztą głosową i.

 5. Jeśli chcesz dodać do reguły kolejny warunek, wybierz pozycję Dodaj warunek. Można dodać do reguły większą liczbę warunków, ale należy robić to rozważnie, aby uniknąć nadmiernego komplikowania reguł.

 6. Wybierz opcję w obszarze Udostępnij rozmówcy te opcje. Niektóre opcje będą wymagały podania dodatkowych informacji, na przykład alternatywnego numeru telefonu lub tekstu do odczytania.

 7. Jeśli chcesz dodać do reguły kolejną opcję, wybierz pozycję Dodaj opcję.

 8. Wybierz przycisk OK.

 9. Użyj pola wyboru na stronie Reguły odbierania połączeń, aby włączyć lub wyłączyć regułę.

Aby edytować regułę

 1. W obszarze Poczta głosowa wybierz pozycję Reguły odbierania połączeń.

 2. Wybierz regułę, którą chcesz edytować, i kliknij przycisk Edytuj.

  Reguła odbierania połączeń z wyróżnionym przyciskiem Edytuj

Aby usunąć regułę

 1. W obszarze Poczta głosowa wybierz pozycję Reguły odbierania połączeń.

 2. Wybierz regułę, którą chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń.

  Przycisk Usuń na pasku narzędzi reguł

Aby zmienić kolejność stosowania reguł

 1. W obszarze Poczta głosowa wybierz pozycję Reguły odbierania połączeń.

 2. Reguły znajdują się na liście w kolejności stosowania. Zaznacz regułę, którą chcesz przenieść w dół lub w górę, i kliknij odpowiednią strzałkę.

  Przyciski strzałek służące do przenoszenia reguł w górę lub w dół w kolejności stosowania

Z powiadomień masz alerty, gdy nieodebranego połączenia ani otrzymania wiadomości poczty głosowej. Możesz zdecydować, jak i kiedy chcesz otrzymywać alerty. Można na przykład otrzymają wiadomość e-mail, gdy nieodebranego połączenia ani otrzymywać wiadomości SMS, gdy ktoś pozostawi poczty głosowej. Domyślnie otrzymasz wiadomość e-mail w dowolnym momencie nieodebrania połączenia, ale powiadomienia SMS są wyłączone.

Konfigurowanie powiadomień SMS

 1. W obszarze Poczta głosowa wybierz pozycję Powiadomienia.

 2. Kliknij pozycję Skonfiguruj wiadomości SMS.

 3. Wybierz kraj, w którym jest zarejestrowany Twój telefon.

  Uwaga: Funkcja powiadomień SMS jest obsługiwana tylko w określonych regionach i tylko w przypadku określonych operatorów. Jeśli nie widzisz na liście swojego operatora, nie możesz skonfigurować powiadomień SMS.

 4. Wybierz operatora usług mobilnych i kliknij przycisk Dalej.

 5. Wprowadź swój numer telefonu i kliknij przycisk Dalej.

 6. Otrzymasz wiadomość SMS z kodem dostępu. Wprowadź ten kod dostępu na ekranie Konfigurowanie wiadomości SMS i kliknij przycisk Zakończ.

  Ekran wiadomości SMS, na którym wprowadza się kod dostępu

 7. Wybierz, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia SMS, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie ustawień powiadomień SMS

 1. W obszarze Poczta głosowa wybierz pozycję Powiadomienia.

 2. Kliknij pozycję Edytuj ustawienia wiadomości SMS.

 3. Wybierz opcję wiadomości SMS i kliknij przycisk Zapisz.

Program Outlook Voice Access umożliwia uzyskanie dostępu do poczty głosowej, wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów za pomocą telefonu. Opcje konfiguracji programu Outlook Voice Access obejmują kolejność dostępu do nowych wiadomości i wybór folderu, do którego uzyskasz dostęp przez telefon, na przykład Skrzynka odbiorcza.

Jaki jest numer telefonu programu Outlook Voice Access? Numer telefonu i numer PIN otrzymasz od administratora, gdy zostanie skonfigurowana Twoja poczta głosowa. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem.

Funkcja Odtwórz w telefonie umożliwia odtwarzanie wiadomości z poczty głosowej przez telefon przy użyciu określonego przez Ciebie numeru telefonu.

Domyślnie jest to numer telefonu przypisany przez Twoją organizację, ale można użyć także numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. W tym ostatnim przypadku poczta głosowa będzie odtwarzana z poziomu Skrzynki odbiorczej wiadomości e-mail.

Aby skonfigurować numer do odtwarzania wiadomości z poczty głosowej

 1. W obszarze Poczta głosowa wybierz pozycję Odtwórz w telefonie.

 2. Wpisz numer telefonu lub adres e-mail, którego chcesz używać do odtwarzania wiadomości z poczty głosowej.

 3. Kliknij pozycję Zapisz.

Numer PIN umożliwia uzyskiwanie dostępu do skrzynki pocztowej i informacji kalendarza za pośrednictwem programu Outlook Voice Access. Po zresetowaniu numeru PIN do Twojej Skrzynki odbiorczej wiadomości e-mail zostanie dostarczony tymczasowy numer PIN. Użyj tymczasowego numeru PIN, gdy następnym razem nawiążesz połączenie z programem Outlook Voice Access. Następnie zostanie odtworzony monit o utworzenie nowego stałego numeru PIN.

Aby zresetować numer PIN dostępu głosowego

 1. W obszarze Poczta głosowa wybierz pozycję Resetuj numer PIN.

 2. Kliknij polecenie Resetuj mój numer PIN do poczty głosowej.

 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić resetowanie.

Podgląd poczty głosowej umożliwia podgląd tekstowy otrzymywanych wiadomości głosowych. Możesz również dołączać podgląd tekstowy do wysyłanych wiadomości głosowych.

Aby włączyć podgląd poczty głosowej

 1. W obszarze Poczta głosowa wybierz pozycję Podgląd poczty głosowej.

 2. Zaznacz odpowiednie opcje lub usuń ich zaznaczenie. Obie opcje są domyślnie zaznaczone.

 3. Kliknij pozycję Zapisz.

Zobacz też

Sprawdzanie poczty głosowej programu Skype dla firm i powiązane opcje

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×