Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Outlook dla komputerów Mac może automatycznie konfigurować konta od wielu dostawców usług popularne poczty e-mail, takich jak Outlook.com (wcześniej znany jako Hotmail), AOL, Gmail, MobileMe i Yahoo.

Jeśli program Outlook nie może skonfigurować konta automatycznie, możesz je skonfigurować ręcznie. Podczas konfigurowania ręcznego będą potrzebne dodatkowe informacje o koncie, takie jak typ konta i adresy serwerów pocztowych. Program Outlook obsługuje zarówno konta POP, jak i konta IMAP. Aby dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych typów kont, zobacz podstawowe ustawienia konta POP i podstawowe ustawienia konta IMAP.

Konfigurowanie konta serwera Exchange

 1. Otwórz program Outlook 2011 dla komputerów Mac. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta. Jeśli to jest pierwsze konto, jakie tworzysz w programie Outlook 2011, w obszarze Dodaj konto kliknij pozycję Konto serwera Exchange.

  Jeśli zostało już wcześniej utworzone konto e-mail dla innego adresu, w dolnym rogu okna dialogowego Konta kliknij pozycję Przycisk dodawania konta , a następnie kliknij pozycję Exchange.

 2. Na stronie Wprowadź informacje o koncie serwera Exchange wpisz swój adres e-mail.

 3. W obszarze Uwierzytelnianie upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Nazwa użytkownika i hasło.

 4. W polu Nazwa użytkownika wpisz pełny adres e-mail. W polu Hasło wpisz hasło.

 5. Upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Konfiguruj automatycznie, a następnie kliknij przycisk Dodaj konto.

 6. Po kliknięciu przycisku Dodaj konto program Outlook spróbuje znaleźć w trybie online ustawienia serwera poczty e-mail. W oknie dialogowym z pytaniem, czy chcesz zezwolić na skonfigurowanie ustawień przez serwer, zaznacz pole wyboru Zawsze używaj mojej odpowiedzi dla tego serwera, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj.

 7. Jeśli programowi Outlook uda się skonfigurować konto, będzie ono widoczne w oknie dialogowym Konta. Zamknij okno dialogowe Konta. Jeśli konfiguracja konta w programie Outlook nie powiedzie się, zobacz następną sekcję tego artykułu.

Dodać więcej kont e-mail

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

  Polecenie Konta w menu Narzędzia

 2. W lewym dolnym rogu okna dialogowego Konta kliknij pozycję Dodaj  Przycisk dodawania konta , a następnie kliknij przycisk Poczta e-mail.

 3. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Dodaj konto.

  Jeśli przycisk Dodaj konto jest niedostępny

  • Wprowadź informacje o koncie, uwzględniając następujące wymagane pola: Nazwa użytkownika, Typ, Serwer przychodzący i Serwer wychodzący. Jeśli usługa poczty e-mail wymaga protokołu SSL (Secure Sockets Layer) dla serwera przychodzącego lub wychodzącego, zaznacz pole wyboru Użyj protokołu Secure Sockets Layer (SSL) do połączenia z tym serwerem dla odpowiedniego serwera.

  • W przypadku kont Outlook.com użyj informacji z poniższej tabeli:

  Pola

  POP

  IMAP

  Serwer poczty przychodzącej

  pop3.live.com

  imap-mail.outlook.com

  Port dla serwera poczty przychodzącej

  995

  993

  Serwer poczty wychodzącej

  smtp.live.com

  smtp-mail.outlook.com

  Port dla serwera poczty wychodzącej

  587

  587

  Po zakończeniu procesu dodawania konta konto pojawia się w lewym okienku okna dialogowego Konta i program Outlook zaczyna pobieranie wiadomości.

  Uwagi: 

  • Twój dostawca usług poczty e-mail może wymagać włączenia dostępu POP lub IMAP za pośrednictwem jego witryny internetowej przed rozpoczęciem korzystania z konta w programie Outlook.

  • Jeśli dodasz konto POP i inny typ konta, wiadomości z konta POP pojawią się w pozycji Skrzynka odbiorcza w obszarze Na tym komputerze na lista folderów.

  • W przypadku kont e-mail POP oraz IMAP wiadomości e-mail są jedynymi elementy synchronizowanymi między programem Outlook i serwerem poczty. Inne elementy tworzone w programie Outlook  — takie jak kontakty, wydarzenia kalendarza, zadania i notatki — są przechowywane na komputerze, nie na serwerze pocztowym.

  • Aby usunąć konto, zaznacz je w lewym okienku okna dialogowego Konta i kliknij pozycję Usuń  Delete . Po usunięciu konta POP istniejące wiadomości z tego konta pozostają w programie Outlook, natomiast nie są pobierane ani wysyłane dalsze wiadomości. Po usunięciu konta IMAP wszystkie wiadomości z tego konta są usuwane z programu Outlook, natomiast wszelkie kopie wiadomości z serwera pozostają na tym serwerze. Usunięcie konta POP lub IMAP nie ma wpływu na elementy inne niż wiadomości, takie jak kontakty i wydarzenia.

Wypróbuj najnowszą wersję programu Outlook

Najnowszą wersję programu Outlook dla komputerów Mac ułatwia błyskawicznie dodać konta e-mail przy użyciu tylko nazwy użytkownika i hasła.

Wypróbuj nową wersję programu Outlook

Zobacz też

Dodawanie konta e-mail do programu Outlook

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×