Przejdź do głównej zawartości

Konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji poczty e-mail systemu Android

Aplikacje poczty systemu Android mogą wyglądać inaczej na różnych urządzeniach, a podane tutaj wskazówki mogą niezupełnie pasować do widocznych opcji. Skorzystaj z przedstawionych tutaj kroków jako wskazówek lub zapoznaj się z zasobami pomocy producenta konkretnego urządzenia.

Outlook dla systemu Android

Aby łatwo zarządzać pocztą e-mail i kalendarzem, zalecamy skonfigurowanie poczty e-mail w aplikacji mobilnej Outlook dla systemu Android.

Korzystasz z poczty usługi AOL? Jeśli tak, ta strona nie pomoże Ci! W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z pomocą techniczną usługi AOL. Ta strona i ustawienia dostępne na tej stronie są przeznaczone tylko dla użytkowników Outlook.com i Office 365 dla firm.

Wybierz wbudowaną aplikację poczty e-mail w systemie Android:

Przed rozpoczęciem zaktualizuj aplikację Gmail do najnowszej wersji:

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play na telefonie lub tablecie.

 2. Wpisz „Gmail” na pasku wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj.

  Uwaga: Jeśli opcja aktualizacji jest niedostępna, masz już najnowszą wersję.

Krok 1
szara linia
Otwórz aplikację Gmail.

Naciśnij ikonę menu w lewym górnym rogu > ustawienia > Dodaj konto > Exchange i Office 365.

Ważne: NIE wybieraj pozycji „Outlook, Hotmail i Live”, chyba że chcesz synchronizować tylko pocztę e-mail, bez kalendarza/kontaktów.

Wybieranie programu Exchange

Krok 2
szara linia
Wprowadź swój pełny adres e-mail i naciśnij pozycję Dalej.

Wprowadź hasło i naciśnij pozycję Dalej.

Dodawanie swojego adresu e-mail Wprowadzenie hasła

Krok 3
szara linia
Postępuj zgodnie z instrukcjami dla Twojego rodzaju konta:

 • Użytkownicy usługi Outlook.com: Pomiń ten krok

 • W przypadku kont programu Exchange lub innych musisz poprosić administratora IT lub dostawcę poczty e-mail o ustawienia serwera i skonfigurować konto ręcznie

 • Jeśli konfigurujesz konto służbowe lub szkolne usługi Office 365, może wyświetlić się ekran Żądanie przekierowywania. Naciśnij pozycję OK.

  Jeśli zobaczysz żądanie przekierowania, naciśnij przycisk OK.

  Na ekranie Ustawienia serwera poczty przychodzącej zmień serwer na outlook.office365.com.

Krok 4
szara linia
Postępuj zgodnie z monitami, które mogą zostać wyświetlone, dotyczącymi zabezpieczeń lub uprawnień urządzenia, ustawień synchronizacji itd.

Kliknij przycisk OK we wszystkich monitach, które mogą zostać wyświetlone.

Jeśli używasz konta firmowego lub szkolnego usługi Office 365, może również wyświetlić się monit o potwierdzenie Administracji ubezpieczenia zdalnego i zatwierdzenie dodatkowych zabezpieczeń. W tym przypadku wybierz przycisk OK lub przycisk Aktywuj.

Krok 5
szara linia
Przejdź do właśnie skonfigurowanej skrzynki odbiorczej. Jeśli zobaczysz wiadomość e-mail informującą o „czynnościach wymaganych w celu przeprowadzenia synchronizacji poczty e-mail”, otwórz ją i naciśnij pozycję Użyj innej aplikacji poczty.

Jeśli nie widzisz tej wiadomości, a wiadomości e-mail są synchronizowane, pomiń ten krok.

Kliknięcie linku w celu włączenia synchronizacji

Krok 6
szara linia
Rozwiń w dół pasek powiadomień systemu Android przez szybkie przesunięcie w dół od górnej krawędzi ekranu.

Otwieranie paska powiadomień

Jeśli zobaczysz powiadomienie z informacją „Nie można zsynchronizować kalendarza i kontaktów”, naciśnij je. Następnie naciśnij pozycję Zezwalaj, aby zezwolić na dostęp.

Uwaga: Jeśli nie widzisz błędu synchronizacji, sprawdź, czy kalendarz i kontakty są synchronizowane.

Jeśli nie możesz dodać konta poczty e-mail do aplikacji Gmail, spróbuj wykonać poniższe Kroki ręcznej konfiguracji:

Otwórz aplikację Gmail. Przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto > Inne.

Wybieranie innych opcji

Wprowadź pełny adres e-mail, a następnie naciśnij pozycję Konfiguracja ręczna > Exchange.

Wybieranie konfiguracji ręcznej Wybieranie programu Exchange

Wprowadź hasło i naciśnij pozycję Dalej.

Aby poznać ustawienia serwera, sprawdź następujące informacje, jeśli są dostępne:

Ustawienia serwera poczty przychodzącej

 • Domena\nazwa użytkownika
  Upewnij się, że jest tu podawany Twój pełny adres e-mail. Na przykład imię_i_nazwisko@outlook.com.

 • Hasło
  Wprowadź hasło, którego używasz do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail.

 • Serwer

  • Użyj wartości eas.outlook.com, jeśli masz konto e-mail w domenie @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com lub @live.com. Dotyczy to też wszelkich innych kont hostowanych w usłudze Outlook.com.

  • Korzystaj z Outlook.office365.com dla wszystkich kont służbowych i szkolnych hostowanych na Office 365 dla firm.

  Uwaga: Jeśli konfigurujesz konto programu Exchange, a nie znasz nazwy serwera programu Exchange, skontaktuj się z administratorem.

 • Port
  Użyj wartości 443 lub 993.

 • Typ zabezpieczeń
  Wybierz opcję SSL/TLS lub upewnij się, że pole wyboru Użyj bezpiecznego połączenia (SSL) jest zaznaczone, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

Ustawienia serwera SMTP poczty wychodzącej

 • Serwer SMTP

  • Jeśli korzystasz z konta usługi Outlook.com, użyj wartości smtp-mail.outlook.com.

  • Jeśli masz konto Office 365 dla firm, użyj SMTP.office365.com .

  • W przypadku kont programu Exchange skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

 • Typ zabezpieczeń
  Wybierz wartość TLS.

 • Numer portu
  Wprowadź wartość 587. Naciśnij przycisk Dalej.

Postępuj zgodnie z instrukcjami we wszelkich wyświetlanych monitach, w tym dotyczących uprawnień zabezpieczeń. Może też zostać wyświetlona prośba o skonfigurowanie ustawień synchronizacji i nazwy wyświetlanej.

Uwaga: Jeśli używaszOffice 365 dla firm, możesz również poprosić o podanie dodatkowej kontroli zabezpieczeń. W takim przypadku wybierz pozycję Aktywuj.

Teraz przejdź do skrzynki odbiorczej. Jeśli zobaczysz wiadomość „Wymagane działanie”, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Jeśli nie widzisz takiej wiadomości i wszystkie wiadomości e-mail są synchronizowane, nie musisz wykonywać tego kroku.

 • Naciśnij wiadomość e-mail, aby ją otworzyć.

 • Naciśnij link Użyj innej aplikacji poczty, aby włączyć synchronizację z aplikacją Gmail.

Kliknięcie linku w celu włączenia synchronizacji

Próbujesz zsynchronizować kalendarz i kontakty?

W zależności od używanej wersji systemu Android prawidłowa synchronizacja kalendarza i kontaktów może wymagać wykonania dodatkowych czynności:

 • Rozwiń w dół pasek powiadomień systemu Android przez szybkie przesunięcie w dół od górnej krawędzi ekranu urządzenia.

 • Jeśli zobaczysz powiadomienie z informacją „Nie można zsynchronizować kalendarza i kontaktów”, naciśnij je.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz powiadomienia o błędzie synchronizacji, kalendarz i kontakty powinny być synchronizowane.

Otwieranie paska powiadomień

Aplikacja Gmail poprosi o dostęp. Naciśnij pozycję Zezwalaj i postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami, a następnie kliknij przycisk Gotowe!

Uwaga: Synchronizacja poczty e-mail, kalendarza, kontaktów i zadań może potrwać kilka minut. Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia z kontem poczty e-mail, upewnij się, że wpisano prawidłowy adres e-mail i hasło.

Zezwalanie na kontakty Zezwalanie na kalendarz

Możesz ręcznie skonfigurować konto poczty e-mail, korzystając z protokołu IMAP lub POP zamiast Exchange ActiveSync. Oznacza to, że z telefonem zostanie zsynchronizowana wyłącznie poczta e-mail, a nie kalendarz ani kontakty. Co to są protokoły POP i IMAP?

 1. Otwórz aplikację Gmail. Przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto > Inne.

 2. Wpisz pełny adres e-mail, na przykład Twoja_nazwa@hotmail.com, a następnie naciśnij pozycję Konfiguracja ręczna.

 3. Wybierz pozycję Osobiste (IMAP) lub Osobiste (POP3).

 4. Wprowadź hasło i naciśnij pozycję Dalej.

  Ważne: Jeśli zostanie wyświetlony błąd dotyczący zabezpieczeń, zamknij aplikację Gmail i ponownie wykonaj kroki.

 5. Jeśli otrzymasz monit o wprowadzenie ustawień, użyj poniższych ustawień dla dostępnych opcji:

  Ustawienia serwera poczty przychodzącej

  • Domena\nazwa użytkownika
   Upewnij się, że jest tu podawany Twój pełny adres e-mail. Na przykład imię_i_nazwisko@outlook.com.

  • Hasło
   Wprowadź hasło, którego używasz do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail.

  • Serwer

   • Użyj wartości imap-mail.outlook.com w przypadku kont IMAP usługi Outlook.com.

   • Użyj wartości pop-mail.outlook.com w przypadku kont POP usługi Outlook.com.

   • Korzystaj z Outlook.office365.com dla wszystkich kont służbowych i szkolnych na Office 365 dla firm.

   • W przypadku kont e-mail programu Exchange skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

  • Port

   • Użyj wartości 993 dla protokołu IMAP.

   • Użyj wartości 995 dla protokołu POP.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz opcję SSL/TLS lub upewnij się, że pole wyboru Użyj bezpiecznego połączenia (SSL) jest zaznaczone, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

  Ustawienia serwera SMTP poczty wychodzącej

  • Serwer SMTP

   • Jeśli korzystasz z konta usługi Outlook.com, użyj wartości smtp-mail.outlook.com.

   • Jeśli masz konto Office 365 dla firm, użyj SMTP.office365.com .

   • W przypadku kont programu Exchange skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz wartość TLS.

  • Numer portu
   Wprowadź wartość 587. Naciśnij przycisk Dalej.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami we wszelkich wyświetlanych monitach, w tym dotyczących uprawnień zabezpieczeń i ustawienia nazwy wyświetlanej.

 7. Teraz możesz już korzystać z poczty e-mail w aplikacji Gmail dla systemu Android.

szara linia
Otwórz aplikację poczty e-mail firmy Samsung i naciśnij pozycję Dodaj konto, jeśli jest to pierwsze uruchomienie.

Możesz też przejść w aplikacji do pozycji Ustawienia > Dodaj konto.

Ustawienia > Dodaj konto

szara linia
Wprowadź swój adres e-mail i hasło. Naciśnij pozycję Zaloguj się.

Uwaga: Jeśli aplikacja poczty e-mail wykryje dostawcę, może przekierować Cię do innego ekranu logowania.

Adres e-mail i hasło

szara linia
Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie typu konta, wybierz pozycję Microsoft Exchange ActiveSync, aby zsynchronizować kontakty i kalendarze.

Wybieranie usługi Microsoft Exchange ActiveSync

szara linia
Naciśnij pozycję Tak lub OK, aby potwierdzić ustawienia i uprawnienia. To, co zostanie wyświetlone, może się różnić w zależności od rodzaju konfigurowanego konta.

Naciśnięcie przycisku Tak w celu zaakceptowania uprawnień

szara linia Jeśli włączono weryfikację dwuetapową, zweryfikuj swoją tożsamość przy użyciu wybranej metody.

Synchronizacja poczty e-mail, kalendarza, kontaktów i zadań może potrwać kilka minut.

szara linia
Jeśli zobaczysz wiadomość e-mail informującą o „czynnościach wymaganych w celu przeprowadzenia synchronizacji”, otwórz ją i naciśnij pozycję Użyj innej aplikacji poczty. Jeśli nie widzisz tego komunikatu, pomiń ten krok.

Otwieranie wiadomości e-mail z informacją „Wymagane działanie” Kliknięcie linku w celu włączenia synchronizacji

Jeśli nadal nie możesz skonfigurować poczty e-mail, spróbuj wykonać poniższe kroki związane z ręczną konfiguracją aplikacji poczty e-mail firmy Samsung:

Otwórz aplikację poczty e-mail firmy Samsung. Przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto.

Wprowadź pełny adres e-mail i hasło. Naciśnij pozycję Konfiguracja ręczna.

Wybieranie konfiguracji ręcznej

Wybierz opcję Microsoft Exchange ActiveSync.

Wybieranie usługi Microsoft Exchange ActiveSync

Aby poznać ustawienia serwera, sprawdź następujące informacje, jeśli są dostępne:

Ustawienia serwera poczty przychodzącej

 • Domena\nazwa użytkownika
  Upewnij się, że jest tu podawany Twój pełny adres e-mail. Na przykład imię_i_nazwisko@outlook.com.

 • Hasło
  Wprowadź hasło, którego używasz do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail.

 • Exchange Server

  • Użyj wartości eas.outlook.com, jeśli masz konto e-mail w domenie @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com lub @live.com. Dotyczy to też wszelkich innych kont hostowanych w usłudze Outlook.com.

  • Korzystaj z Outlook.office365.com dla wszystkich kont służbowych i szkolnych hostowanych na Office 365 dla firm.

  Uwaga: Jeśli konfigurujesz konto programu Exchange, a nie znasz nazwy serwera programu Exchange, skontaktuj się z administratorem.

 • Port
  Użyj wartości 443 lub 993.

 • Typ zabezpieczeń
  Wybierz opcję SSL/TLS lub upewnij się, że pole wyboru Użyj bezpiecznego połączenia (SSL) jest zaznaczone, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

Ustawienia serwera SMTP poczty wychodzącej

 • Serwer SMTP

  • Jeśli korzystasz z konta usługi Outlook.com, użyj wartości smtp-mail.outlook.com.

  • Jeśli masz konto Office 365 dla firm, użyj SMTP.office365.com .

  • W przypadku kont programu Exchange skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

 • Typ zabezpieczeń
  Wybierz wartość TLS.

 • Numer portu
  Wprowadź wartość 587. Naciśnij przycisk Dalej.

Postępuj zgodnie z instrukcjami we wszelkich wyświetlanych monitach, w tym dotyczących uprawnień zabezpieczeń. Może też zostać wyświetlona prośba o skonfigurowanie ustawień synchronizacji i nazwy wyświetlanej.

Jeśli używasz Office 365 dla firm, możesz również poprosić o podanie dodatkowej kontroli zabezpieczeń. W takim przypadku wybierz pozycję Aktywuj.

Możesz skonfigurować konto poczty e-mail ręcznie, korzystając z protokołu IMAP zamiast Exchange ActiveSync. Oznacza to, że z telefonem zostanie zsynchronizowana wyłącznie poczta e-mail, a nie kalendarz ani kontakty. Co to są protokoły POP i IMAP?

 1. Otwórz aplikację poczty e-mail firmy Samsung.

 2. Przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto.

 3. Wprowadź pełny adres e-mail i hasło. Naciśnij pozycję Konfiguracja ręczna.

 4. Wybierz pozycję Konto IMAP lub Konto POP3, aby synchronizować wyłącznie pocztę e-mail.

 5. Jeśli otrzymasz monit o wprowadzenie ustawień, użyj poniższych ustawień dla dostępnych opcji:

  Ustawienia serwera poczty przychodzącej

  • Domena\nazwa użytkownika
   Upewnij się, że jest tu podawany Twój pełny adres e-mail. Na przykład imię_i_nazwisko@outlook.com.

  • Hasło
   Wprowadź hasło, którego używasz do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail.

  • Serwer

   • Użyj wartości imap-mail.outlook.com w przypadku kont IMAP usługi Outlook.com.

   • Użyj wartości pop-mail.outlook.com w przypadku kont POP usługi Outlook.com.

   • Użyj wartości outlook.office365.com w przypadku dowolnego konta służbowego w usłudze Office 365 dla firm.

   • W przypadku kont e-mail programu Exchange skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

  • Port

   • Użyj wartości 993 dla protokołu IMAP.

   • Użyj wartości 995 dla protokołu POP.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz opcję SSL/TLS lub upewnij się, że pole wyboru Użyj bezpiecznego połączenia (SSL) jest zaznaczone, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

  Ustawienia serwera SMTP poczty wychodzącej

  • Serwer SMTP

   • Jeśli korzystasz z konta usługi Outlook.com, użyj wartości smtp-mail.outlook.com.

   • Jeśli masz konto Office 365 dla firm, użyj SMTP.office365.com .

   • W przypadku kont programu Exchange skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz wartość TLS.

  • Numer portu
   Wprowadź wartość 587. Naciśnij przycisk Dalej.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami we wszelkich wyświetlanych monitach, w tym dotyczących uprawnień zabezpieczeń i ustawienia nazwy wyświetlanej.

 7. Teraz możesz już korzystać z poczty e-mail w aplikacji poczty e-mail firmy Samsung.

Masz problemy? Pomożemy Ci.

Ten artykuł został ostatnio zaktualizowany o 13 sierpnia 2018 r. ze względu na Twoją opinię. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy dotyczącej konfigurowania poczty e-mail na urządzeniu z systemem Android, poinformuj nas o szczegółach pytania, korzystając z poniższego pola komentarza, aby umożliwić mu zaadresowanie go w przyszłości.

 • Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft w sprawie konfiguracji Office 365 lub Outlook.com.

 • Jeśli masz konto służbowe, które korzysta z Office 365 dla firm lub konta opartego na programie Exchange, porozmawiaj z administratorem Office 365 lub pomocą techniczną.

Zobacz też

Synchronizowanie kalendarza i kontaktów z telefonem lub tabletem

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją poczty e-mail na urządzeniu przenośnym

Konfigurowanie aplikacji pakietu Office i poczty e-mail na urządzeniach z systemem Android

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×