Konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji Outlook dla systemu Android

Jeśli próbujesz zalogować się do pakietu Office przy użyciu konta Microsoft, może zostać wyświetlony komunikat z prośbą o zgodę rodzica lub o potwierdzenie wieku.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, dlaczego jest to wyświetlane i jak to rozwiązać, zobacz Zgody rodziców i konta Microsoft dzieci.

Jesteś osobą dorosłą, której jest wyświetlany ten komunikat? Zobacz Weryfikacja wieku i zgoda rodziców.

W przypadku problemów dotyczących używania aplikacji mobilnej Outlook dla systemu Androidotwórz bilet pomocy technicznej w aplikacji Outlook. Jeśli masz konto służbowe, które używa usługi Office 365 dla firm lub konta opartego na programie Exchange, możesz też skontaktować się z administratorem usługi Office 365 w celu uzyskania pomocy technicznej.

Krok 1
szara linia
Otwórz aplikację Outlook dla systemu Android. Ikona wygląda tak:

Outlook dla systemu Android

Możesz pobrać aplikację Outlook dla systemu Android ze sklepu Google Play, jeśli jeszcze jej nie masz.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji oraz zapoznać się z minimalnymi wymaganiami, odwiedź witrynę www.products.office.com.

Krok 2
szara linia
Naciśnij pozycję Rozpocznij, jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy.

W przeciwnym razie otwórz Menu i naciśnij pozycję Ustawienia > Dodaj konto > Dodaj konto e-mail.

Naciśnij i otwórz menu.

Przejdź do pozycji Ustawienia

Wybierz pozycję Dodaj konto

Krok 3
szara linia
Wpisz swój pełny adres e-mail, a następnie naciśnij pozycję Kontynuuj.

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie dostawcy, trzeba będzie ręcznie skonfigurować program Exchange lub skonfigurować konto IMAP lub POP.

Wprowadź adres e-mail.

Krok 4
szara linia
Wprowadź hasło do konta e-mail, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj się lub Dalej.

Uwaga: Ekran logowania może wyglądać inaczej w zależności od dostawcy poczty e-mail.

Wprowadź hasło do konta e-mail.

Krok 5
szara linia
Jeśli włączono weryfikację 2-etapową, dokonaj weryfikacji przy użyciu skonfigurowanej metody (6-cyfrowy kod, połączenie telefoniczne lub aplikacja Microsoft Authenticator).

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie weryfikacji dwuetapowej dla usługi Office 365, może to być wymagane przez administratora IT.

Sprawdź wiadomości tekstowe i wpisz 6-cyfrowy kod.

Krok 6
szara linia
Jeśli administrator IT skonfigurował dodatkowe zasady, naciśnij pozycję Aktywuj, a następnie ponownie pozycję Aktywuj. Program Outlook może wymagać również uprawnień dostępu do kalendarza, kontaktów itp. Naciśnij pozycję Tak lub Zezwalaj.

Naciśnij pozycję Aktywuj, aby zaakceptować zasady administratora dotyczące urządzenia.

Potrzebujesz pomocy przy konfigurowaniu aplikacji Outlook dla systemu Android?

Ten artykuł został zaktualizowany 23 kwietnia 2018 r. dzięki Waszym opiniom. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy przy konfigurowaniu poczty e-mail w aplikacji Outlook dla systemu Android, otwórz bilet pomocy technicznej w aplikacji Outlook lub opisz szczegółowo swoje pytania w polu komentarzy poniżej, abyśmy mogli w przyszłości dodać odpowiedzi.

Kliknij przycisk rozwijania, aby go otworzyć:

 1. W aplikacji Outlook dla systemu Android przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto > Dodaj konto e-mail.

 2. Wprowadź adres e-mail. Naciśnij pozycję Kontynuuj.

 3. Naciśnij pozycję Konfiguruj konto ręcznie, jeśli jest dostępna, a następnie na stronie dostawcy poczty e-mail wybierz pozycję Exchange i włącz przełącznik Ustawienia zaawansowane.

 4. Wprowadź informacje dotyczące ustawienia serwera, jeśli są dostępne, a następnie naciśnij ikonę znacznik wyboru.

  Ustawienia serwera poczty przychodzącej

  • Domena\nazwa użytkownika
   Wprowadź pełny adres e-mail, na przykład nazwa@twoja_domena.com.

  • Hasło
   Wprowadź hasło, którego używasz do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail.

  • Serwer

  • Port
   Użyj wartości 443 lub 993.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz opcję SSL/TLS lub upewnij się, że pole wyboru Użyj bezpiecznego połączenia (SSL) jest zaznaczone, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

  Ustawienia serwera SMTP poczty wychodzącej

  • Serwer SMTP

   • Konta programu Exchange — zapytaj administratora IT o informacje o serwerze.

   • Konta służbowe usługi Office 365 — użyj wartości smtp.office365.com.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz pozycję TLS.

  • Numer portu
   Wpisz 587. Naciśnij przycisk Dalej.

 5. Może zostać wyświetlony monit o ponowne wprowadzenie hasła do konta e-mail lub wyrażenie zgody/aktywowanie wszelkich wymaganych uprawnień.

Jeśli chcesz skonfigurować konto e-mail IMAP lub POP bądź nie masz konta e-mail z protokołem Exchange ActiveSync, skorzystaj z tych instrukcji. W przypadku skonfigurowania konta e-mail z zastosowaniem protokołu IMAP lub POP synchronizowane będą tylko wiadomości e-mail — bez kalendarza i kontaktów. Co to są protokoły IMAP i POP?

Aby skonfigurować konto POP, zobacz Konfigurowanie konta e-mail POP w aplikacji Outlook dla systemu iOS lub Android.

Konfigurowanie konta IMAP w aplikacji Outlook dla systemu Android

 1. W aplikacji Outlook dla systemu Android przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto > Dodaj konto e-mail.

 2. Wprowadź adres e-mail. Naciśnij pozycję Kontynuuj. Po wyświetleniu monitu o wybranie dostawcy poczty e-mail, wybierz pozycję IMAP.

 3. Włącz przełącznik Ustawienia zaawansowane i wprowadź ustawienia serwera oraz hasło.

  Uwaga: Jeśli nie znasz tych informacji, musisz uzyskać je od administratora lub dostawcy poczty e-mail. Aby uzyskać listę typowych ustawień serwera oraz pomocne informacje, zobacz Ustawienia serwera, jakie należy uzyskać od dostawcy poczty e-mail.

 4. Naciśnij ikonę znacznik wyboru, aby zakończyć.

Wprowadź hasło i wszelkie potrzebne ustawienia serwera.

Aby zmienić hasło, musisz przejść do witryny internetowej dostawcy poczty e-mail.

 1. Przejdź do witryny internetowej dostawcy poczty e-mail.

  Jeśli na przykład korzystasz z konta e-mail w domenie @hotmail.com, zaloguj się w witrynie login.live.com, a jeśli korzystasz z konta w usłudze Gmail, przejdź do witryny Gmail.com.

 2. Przejdź do ustawień konta lub profilu.

 3. Zmień hasło.

 4. Aplikacja Outlook dla systemu Android wykryje błąd synchronizacji i zostanie wyświetlony monit o ponowne wprowadzenie hasła.

Jeśli występują problemy z zapewnieniem synchronizacji w aplikacji Outlook dla systemu Android za pomocą nowego hasła, usuń swoje konto e-mail, a następnie dodaj je ponownie.

Uwaga: Jeśli zmienisz hasło do konta poczty e-mail, które jest również Twoim kontem Microsoft, może być konieczne ponowne zalogowanie się w innych aplikacjach i witrynach internetowych firmy Microsoft.

Zacznijmy od początku. Jeśli używasz konta e-mail w usłudze Outlook.com (obejmuje ona domeny: hotmail.com, msn.com, live.com itp.), tutaj możesz sprawdzić stan usługi Outlook.com. Następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

Zobacz też

Konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji poczty e-mail systemu Android

Optymalizowanie aplikacji mobilnej Outlook pod kątem telefonu lub tabletu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×