Konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji mobilnej Outlook dla systemu iOS

Ten artykuł dotyczy tylko konfigurowania konta e-mail! Jeśli masz problemy z używaniem aplikacji Outlook dla systemu iOS, otwórz bilet pomocy technicznej w aplikacji Outlook.

Krok 1
szara linia
Otwórz aplikację Outlook dla systemu iOS. Ikona wygląda tak:

Aplikacja Outlook dla systemu iOS

Jeśli jeszcze jej nie masz, pobierz ją ze sklepu Apple Store.

Uwaga:  Aplikacja jest dostępna dla urządzeń z systemem iOS 10.0 lub nowszym.

Krok 2
szara linia
Korzystasz z aplikacji Outlook dla systemu iOS po raz pierwszy? Po prostu naciśnij pozycję Wprowadzenie.

W przeciwnym razie naciśnij ikonę menu w lewym górnym rogu.

Naciśnij, aby otworzyć menu rozwijane w rogu

Naciśnij pozycję Ustawienia Ustawienia aplikacji Outlook > Dodaj konto > Dodaj konto e-mail.

Naciśnij pozycję Dodaj konto

Krok 3
szara linia
Wpisz swój pełny adres e-mail, a następnie naciśnij pozycję Dodaj konto.

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie swojego dostawcy poczty e-mail, być może trzeba będzie ręcznie skonfigurować konto e-mail przy użyciu programu Exchange lub protokołu IMAP/POP.

Wprowadź adres e-mail

Krok 4
szara linia
Wprowadź hasło do konta e-mail, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj się.

Uwaga: Ekran logowania może wyglądać inaczej w zależności od dostawcy poczty e-mail.

Wprowadzanie hasła w usłudze Outlook.com

Krok 5
szara linia
Jeśli włączono weryfikację 2-etapową dla usługi Office 365, dokonaj weryfikacji przy użyciu skonfigurowanej metody (6-cyfrowy kod, połączenie telefoniczne lub aplikacja Microsoft Authenticator).

Sprawdź wiadomości tekstowe i wpisz 6-cyfrowy kod.

Krok 6
szara linia
Naciśnij przycisk Tak lub Zezwalaj, aby udzielić aplikacji Outlook uprawnień do synchronizacji kalendarza, kontaktów itp.

Uprawnienia — zezwalanie.

Zapoznaj się z wprowadzeniem i możesz używać aplikacji Outlook dla systemu iOS!

Potrzebujesz pomocy dotyczącej aplikacji Outlook dla systemu iOS?

Ten artykuł został ostatnio zaktualizowany 8 sierpnia 2018 r. dzięki Waszym opiniom. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy przy konfigurowaniu poczty e-mail w aplikacji Outlook dla systemu iOS, ,otwórz bilet pomocy technicznej w aplikacji Outlook lub opisz szczegółowo swoje pytania w polu komentarzy poniżej, abyśmy mogli w przyszłości dodać odpowiedzi.

Kliknij przycisk rozwijania, aby go otworzyć:

 1. W aplikacji Outlook dla systemu iOS przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto > Dodaj konto e-mail.

 2. Wpisz adres e-mail. Naciśnij pozycję Dodaj konto.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony ekran Wybierz dostawcę poczty e-mail, wybierz pozycję Office 365 lub Exchange, w zależności od organizacji.

 4. Wprowadź hasło i włącz przełącznik Użyj ustawień zaawansowanych.

 5. Wprowadzanie ustawień serwera:

  Ustawienia serwera poczty przychodzącej

  • Domena\nazwa użytkownika
   Wprowadź pełny adres e-mail, na przykład nazwa@twoja_domena.com.

  • Hasło
   Wprowadź hasło, którego używasz do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail.

  • Serwer

  • Port
   Użyj wartości 443 lub 993.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz opcję SSL/TLS lub upewnij się, że pole wyboru Użyj bezpiecznego połączenia (SSL) jest zaznaczone, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

  Ustawienia serwera SMTP poczty wychodzącej

  • Serwer SMTP

   • Konta programu Exchange — zapytaj administratora IT o informacje o serwerze.

   • Konta służbowe usługi Office 365 — użyj wartości smtp.office365.com.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz wartość TLS.

  • Numer portu
   Wprowadź wartość 587. Naciśnij przycisk Dalej.

 6. Naciśnij pozycję Zaloguj się.

Jeśli chcesz skonfigurować konto e-mail IMAP lub POP bądź nie masz konta e-mail z protokołem Exchange ActiveSync, skorzystaj z tych instrukcji. W przypadku skonfigurowania konta e-mail z zastosowaniem protokołu IMAP lub POP synchronizowane będą tylko wiadomości e-mail — bez kalendarza i kontaktów. Co to są protokoły IMAP i POP?

Aby skonfigurować konto POP, zobacz Konfigurowanie konta e-mail POP w aplikacji Outlook dla systemu iOS lub Android.

Ręczne konfigurowanie konta IMAP w aplikacji Outlook dla systemu iOS

 1. W aplikacji Outlook dla systemu iOS przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto > Dodaj konto e-mail.

 2. Wpisz adres e-mail. Naciśnij pozycję Dodaj konto.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony ekran Wybierz dostawcę poczty e-mail, wybierz pozycję IMAP.

 4. Wprowadź hasło i włącz przełącznik Użyj ustawień zaawansowanych.

 5. Wprowadź wymagane informacje o ustawieniach serwera. Naciśnij pozycję Zaloguj się.

  Uwaga: Jeśli nie znasz tych informacji, musisz uzyskać je od administratora lub dostawcy poczty e-mail. Aby uzyskać listę typowych ustawień serwera oraz pomocne informacje, zobacz Ustawienia serwera, jakie należy uzyskać od dostawcy poczty e-mail.

Wprowadź hasło dla programu Exchange

Aby zmienić hasło, musisz przejść do witryny internetowej dostawcy poczty e-mail.

 1. Przejdź do witryny internetowej dostawcy poczty e-mail.

  Jeśli na przykład korzystasz z konta e-mail w domenie @hotmail.com, zaloguj się w witrynie login.live.com, a jeśli korzystasz z konta w usłudze Gmail, przejdź do witryny Gmail.com.

 2. Przejdź do ustawień konta lub profilu.

 3. Zmień hasło.

 4. Aplikacja Outlook dla systemu iOS wykryje błąd synchronizacji i zostanie wyświetlony monit o ponowne wprowadzenie hasła.

Jeśli występują problemy z zapewnieniem synchronizacji w aplikacji Outlook dla systemu iOS za pomocą nowego hasła, usuń swoje konto e-mail, a następnie dodaj je ponownie.

Uwaga: Jeśli zmienisz hasło do konta poczty e-mail, które jest również Twoim kontem Microsoft, może być konieczne ponowne zalogowanie się w innych aplikacjach i witrynach internetowych firmy Microsoft.

Zacznijmy od początku. Jeśli używasz konta e-mail w usłudze Outlook.com (obejmuje ona domeny: hotmail.com, msn.com, live.com itp.), tutaj możesz sprawdzić stan usługi Outlook.com. Następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

Zobacz też

Optymalizowanie aplikacji mobilnej Outlook pod kątem telefonu lub tabletu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×