Konfigurowanie połączenia z biblioteką dokumentów programu SharePoint

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas dodawania narzędzia Pliki programu SharePoint 2007 do obszaru roboczego jest wyświetlany ekran powitalny z instrukcjami dotyczącymi konfigurowania połączenia z biblioteką dokumentów programu SharePoint. Należy zwrócić uwagę, że inni uczestnicy obszaru roboczego na początku widzą ekran powitalny z informacją o twórcy narzędzia i prośbą o zaczekanie, aż ten twórca skonfiguruje odpowiednie połączenie.

 1. Kliknij przycisk Konfiguruj, aby otworzyć okno dialogowe Wybieranie biblioteki dokumentów lub folderu.

 2. Wprowadź adres URL witryny programu SharePoint zawierającej bibliotekę dokumentów, którą chcesz zsynchronizować w programie SharePoint Workspace, i naciśnij klawisz Enter.

  Wpisywany adres URL musi mieć prefiks HTTP:// lub HTTPS://, na przykład: http://nazwa_serwera.com/witryny/nazwa_mojej_witryny/. Jeśli nie wiadomo, jak brzmi dokładny adres URL witryny programu SharePoint, należy zapytać administratora programu SharePoint.

  Możliwe, że adres URL witryny programu SharePoint będzie można skopiować i wkleić z przeglądarki sieci Web. Wklejony adres URL trzeba będzie jednak prawdopodobnie zmodyfikować, tak aby zawierał tylko sekcje wymagane do odwoływania się do tej witryny, na przykład http://nazwa _serwera.com/witryny/nazwa_mojej_witryny/default.aspx. W większości przypadków wszystkie sekcje adresu URL po nazwie witryny i nazwie biblioteki wymagają usunięcia.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź informacje dotyczące poświadczeń i kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlona lista bibliotek dokumentów i podsieci.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz zsynchronizować folder w bibliotece dokumentów, kliknij dwukrotnie tę bibliotekę, aby ją otworzyć i wyświetlić listę dostępnych w niej folderów.

   Jeśli folder, który chcesz zsynchronizować, jest głębiej zagnieżdżony w hierarchii folderów, klikaj dwukrotnie kolejne foldery, aż zostanie wyświetlony odpowiedni element. Zaznacz ten folder i naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli chcesz zsynchronizować całą bibliotekę dokumentów z programem SharePoint Workspace, zaznacz ją i naciśnij klawisz Enter.

Program SharePoint Workspace pobiera wszystkie pliki z zaznaczonych biblioteki dokumentów programu SharePoint lub folder. Należy zauważyć, że uczestnika obszaru roboczego, który ustawia połączenie z biblioteki dokumentów programu SharePoint jest również osoby synchronizującej.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×