Konfigurowanie opcji udostępniania standardowego lub kierowanego w usłudze Office 365

Razem z usługą Office 365 otrzymujesz nowe aktualizacje produktów oraz funkcje, gdy są one udostępniane. Dzięki temu nie musisz przeprowadzać kosztownych aktualizacji co kilka lat. Możesz zarządzać sposobem otrzymywania tych aktualizacji w Twojej organizacji. Możesz na przykład dołączyć do programu wczesnego udostępniania, aby Twoja organizacja otrzymywała aktualizacje jako pierwsza. Możesz wyznaczyć tylko określone osoby, które będą otrzymywać te aktualizacje. Możesz też pozostać w domyślnym harmonogramie udostępniania i otrzymywać aktualizacje w późniejszym czasie. W tym artykule objaśniono poszczególne opcje udostępniania oraz sposób korzystania z nich w Twojej organizacji.

Ważne: Aktualizacje usługi Office 365 opisane w tym artykule dotyczą usług Office 365, SharePoint Online i Exchange Online. Nie dotyczą programu Skype dla firm i powiązanych usług. Te opcje udostępniania są kierowane w celu udostępniania najlepszymi możliwymi sposobami zmian wprowadzanych w usłudze Office 365, ale nie są gwarantowane przez cały czas ani w przypadku wszystkich aktualizacji.

Jak to działa — weryfikacja wydania

Każde nowe wydanie jest najpierw testowane i ocenianie przez zespół funkcji, następnie przez zespół funkcji całej usługi Office 365, a następnie przez całą firmę Microsoft. Po przeprowadzeniu wewnętrznych testów i walidacji następnym krokiem jest Udostępnianie kierowane (kiedyś nazywane udostępnianiem natychmiastowym) dla klientów, którzy wybrali tę opcję. W każdym pierścieniu wydania firma Microsoft zbiera opinie i dalej weryfikuje jakość, monitorując kluczowe metryki użycia. Ta seria stopniowej weryfikacji jest stosowana po to, aby zapewnić najwyższą możliwą jakość wydania światowego. Wydania zostały przedstawione na poniższym rysunku.

Pierścienie weryfikacji wydania dla usługi Office 365.

W przypadku znaczących aktualizacji klienci pakietu Office są wstępnie powiadamiani przez publiczną mapę drogową usługi Office 365. O zbliżających się aktualizacjach użytkownicy są informowani za pośrednictwem Centrum komunikacyjnego usługi Office 365.

Udostępnianie standardowe

Jest to opcja domyślna, w ramach której otrzymujesz razem ze swoimi użytkownikami najnowsze aktualizacje podczas ich szerokiego udostępniania dla wszystkich klientów usługi Office 365.

Dobrym rozwiązaniem jest pozostawienie dla większości użytkowników opcji Udostępnianie standardowe i ustawienie dla specjalistów IT oraz użytkowników zaawansowanych opcji Udostępnianie kierowane, co pozwoli ocenić nowe funkcje i przygotować zespoły do wspierania użytkowników biznesowych i kadry kierowniczej.

Uwaga: Jeśli zmienisz ścieżkę udostępniania kierowanego z powrotem na ścieżkę udostępniania standardowego, Twoi użytkownicy mogą utracić dostęp do funkcji, które jeszcze nie są dostępne w ramach udostępniania standardowego.

Udostępnianie kierowane

W ramach tej opcji najnowsze aktualizacje są dostarczane dla Ciebie i Twoich użytkowników w pierwszej kolejności. Masz wpływ na kształt produktu dzięki możliwości przekazywania wczesnych opinii. Możesz wybrać opcję dostarczania wczesnych aktualizacji dla poszczególnych użytkowników lub dla całej organizacji.

Ważne: Wdrażanie dużych lub złożonych aktualizacji może trwać dłużej niż pozostałych aktualizacji. Dzięki temu nie mają one negatywnego wpływu na jakichkolwiek użytkowników. Nie ma żadnych gwarancji dotyczących dokładnego harmonogramu udostępniania.

Udostępnianie kierowane dla całej organizacji

Jeśli wybierzesz tę opcję, wszyscy użytkownicy będą korzystać z udostępniania kierowanego. W przypadku organizacji posiadających ponad 300 użytkowników zalecamy skorzystanie z testowej subskrypcji tej opcji. Aby uzyskać informacje o subskrypcji testowej, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem firmy Microsoft.

Udostępnianie kierowane dla wybranych użytkowników

Jeśli wybierzesz tę opcję, możesz wskazać konkretnych użytkowników (najlepiej użytkowników zaawansowanych), którzy mają uzyskiwać wczesny dostęp do funkcji.

Zalety udostępniania kierowanego

Udostępnianie kierowane umożliwia administratorom, menedżerom ds. zmian i wszystkim innym osobom odpowiedzialnym za aktualizacje usługi Office 365 przygotowanie się na nadchodzące zmiany za pomocą:

 • testowania i weryfikowania nowych aktualizacji zanim zostaną udostępnione wszystkim użytkownikom w organizacji,

 • przygotowania powiadomień dla użytkowników i dokumentacji przed udostępnieniem aktualizacji na całym świecie,

 • przygotowanie pracowników wewnętrznej pomocy technicznej na nadchodzące zmiany,

 • zapoznanie się z kwestiami związanymi z zabezpieczeniami i zgodnością,

 • zastosowanie mechanizmów sterowania funkcjami (tam, gdzie to możliwe) w celu kontrolowania udostępniania aktualizacji użytkownikom końcowym.

Konfigurowanie opcji udostępniania przez centrum administracyjne usługi Office 365

Możesz zmienić sposób otrzymywania aktualizacji usługi Office 365 przez Twoją organizację, wykonując poniższe czynności. Musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, aby móc wybrać poszczególne opcje.

Ważne: Wprowadzenie poniższych zmian w usłudze Office 365 może potrwać do 24 godzin. Jeśli po włączeniu udostępniania kierowanego zrezygnujesz z niego, Twoi użytkownicy mogą utracić dostęp do funkcji, które jeszcze nie są dostępne w ramach udostępniania według harmonogramu.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Przejdź do pozycji Ustawienia > Profil organizacji.

  W centrum administracyjnym przejdź do ustawień, a następnie do profilu organizacji.
 4. Obok pozycji Preferencje udostępniania kliknij pozycję Edytuj.

 5. Aby wyłączyć udostępnianie kierowane, wybierz pozycję Udostępnianie standardowe, a następnie kliknij kolejno pozycje Dalej i Tak w celu potwierdzenia. Przejdź do ostatniego kroku.

 6. Aby włączyć udostępnianie kierowane dla wszystkich użytkowników w organizacji, wybierz pozycję Udostępnianie kierowane dla wszystkich użytkowników, a następnie kliknij kolejno pozycje Dalej i Tak w celu potwierdzenia. Przejdź do ostatniego kroku.

 7. Aby włączyć udostępnianie kierowane dla niektórych osób w organizacji, wybierz pozycję Udostępnianie kierowane dla wybranych użytkowników, a następnie kliknij kolejno pozycje Dalej i Tak w celu potwierdzenia.

 8. Wybierz pozycję Dodaj osoby, aby dodać użytkowników pojedynczo. Wyszukaj ich imiona i nazwiska i wybierz pozycję +, aby dodać użytkowników.

 9. Gdy już dodasz użytkowników, kliknij pozycję Zapisz, a następnie Zamknij.

Zbiorcze dodawanie użytkowników

 1. W obszarze Preferencje udostępniania wybierz pozycję Akcje > + Dodawanie zbiorcze osób do programu udostępniania natychmiastowego pod nagłówkiem Udostępnianie standardowe.

 2. Wybierz pozycję Przeglądaj, aby wybrać plik zawierający adres e-mail danej osoby.

 3. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Aby zainstalować kompilację Udostępnianie kierowane pakietu Office, wykonaj poniższe czynności. Dzięki temu uzyskasz wczesny dostęp do nowych funkcji pakietu Office 2016 dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows.

Dowiedz się więcej o nadchodzących aktualizacjach i wersjach usługi Office 365 w opublikowanym Przewodniku po usłudze Office 365, a także z powiadomień, które otrzymujesz w Centrum wiadomości usługi Office 365.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×