Konfigurowanie opcji programu Skype dla firm (Lync)

Skonfiguruj program Lync odpowiednio do swojego sposobu pracy.

Uwaga:  Administratorzy mogą przejść do końca tego tematu, aby uzyskać informacje na temat konfigurowania usługi Lync Online w miejscu pracy. Wszystkie pozostałe osoby powinny kontynuować czytanie.

Krok 1. Ustawianie opcji programu Lync

Okno Lync — Opcje powinno być pierwszym etapem rozpoczynania pracy z programem Lync. Tutaj dostosujesz program Lync do swoich potrzeb. Korzystając z tego okna, możesz skonfigurować urządzenia audio i wideo oraz zmienić elementy, takie jak obraz i numery telefonów wyświetlane w Twoich informacjach kontaktowych, sposób i czas powiadamiania o nowych wiadomościach błyskawicznych oraz sposób wyświetlania wiadomości (na przykład z emotikonami lub bez) i ustawienia dotyczące statusu.

  1. Otwórz program Lync.

  2. W oknie głównym programu Lync w prawym górnym rogu kliknij ikonę Opcje Przycisk Opcje programu Lync .

  3. W oknie Lync — Opcje skorzystaj z opcji w lewym okienku, aby otworzyć odpowiednią stronę. Poniższa tabela może ułatwić Ci znajdowanie strony Opcje potrzebnej do najbardziej typowych zadań konfiguracyjnych. Ta tabela nie jest jednak wyczerpująca. Podczas konfigurowania zalecamy pobieżne przejrzenie opcji na wszystkich stronach Lync — Opcje.

    Ważne:  Jeśli opcja lub strona jest niedostępna, prawdopodobnie została wyłączona dla Twojego miejsca pracy lub konta. Skontaktuj się z pomocą techniczną w Twoim miejscu pracy, aby uzyskać pomoc.

Czynność

W oknie Lync — Opcje kliknij pozycję

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przycisk Pomoc i/lub link Dowiedz się więcej na stronie Opcje oraz

Zmienianie czcionki wiadomości błyskawicznych

Ogólne

Używanie wiadomości błyskawicznych programu Lync

Zapisywanie konwersacji lub zaprzestanie ich zapisywania

Osobiste

Znajdowanie poprzedniej konwersacji w programie Lync

Ukrywanie lub pokazywanie obrazów na liście kontaktów

Osobiste

Zmienianie sposobu wyświetlania kontaktów

Zmienianie czasu nieaktywności, po upływie którego program Lync zmieni status na Z dala od komputera

Stan

Zmienianie statusu obecności

Zmienianie obrazu

Mój obraz

Zmienianie obrazu

Dodawanie nowego numeru telefonu do własnych informacji kontaktowych

Telefony

Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności (aby dowiedzieć się, które kontakty widzą które numery)

Konfigurowanie opcji dla części audio spotkania programu Lync

Telefony

Ustawianie opcji audio spotkania programu Lync

Włączanie lub wyłączanie alertów dźwiękowych dla nowych wiadomości błyskawicznych i/lub gdy ustawiono status Zajęty lub Nie przeszkadzać

Dzwonki i dźwięki

Zmienianie alertów programu Lync

Konfigurowanie urządzenia audio

Urządzenie audio

Konfigurowanie i testowanie dźwięku programu Lync oraz rozwiązywanie dotyczących go problemów

Konfigurowanie kamery

Urządzenie wideo

Często zadawane pytania dotyczące audio i wideo

Krok 2. Konfigurowanie listy kontaktów

Dodaj osoby, z którymi komunikujesz się najczęściej, do swojej listy kontaktów, aby porozumiewać się z nimi szybko i łatwo. Aby dodać kontakt, w oknie głównym programu Lync w polu wyszukiwania wpisz imię i nazwisko osoby, kliknij wykaz, gdy zostanie wyświetlony, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji > Dodaj do listy kontaktów i grupę, do której chcesz dodać kontakt. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, również na temat innych metod dodawania kontaktów, oraz porady dotyczące rozwiązywania problemów, zobacz Dodawanie kontaktu w programie Lync.

Porada: Sposób sortowania listy kontaktów możesz zmienić. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Zmienianie sposobu wyświetlania kontaktów w programie Lync.

Dalsze kroki

Po zakończeniu konfigurowania obejrzyj nasze klipy wideo, pobierz i wydrukuj przewodniki, aby mieć je pod ręką, i/lub przejrzyj następujące tematy Pomocy, aby dowiedzieć się, jak wykonywać kluczowe zadania w programie Lync:

Tematy dotyczące konfigurowania dla administratorów

Aby uzyskać informacje o instalowaniu i konfigurowaniu usługi Lync Online w swojej firmie, zobacz Konfigurowanie usługi Lync Online w usłudze Office 365 Small Business lub Konfigurowanie usługi Lync Online (we wszystkich pozostałych planach usługi Office 365).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×