Konfigurowanie nawigacji po metadanych dla listy lub biblioteki

Konfigurowanie nawigacji po metadanych dla listy lub biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po skonfigurowaniu nawigacji po metadanych na dużymi listami i bibliotekami można ułatwić użytkownikom znajdowanie zawartości. Nawigowanie po metadanych umożliwia filtrowanie i znajdowanie zawartości na listach i w bibliotekach za pomocą drzewa nawigacji. Można również zastosować filtry kluczowe, która działa w połączeniu z drzewa nawigacji, aby dostosować listę elementów, które wyświetlane.

Konfigurując nawigację po metadanych, możesz określić filtry kluczowe, a także kolumny z biblioteki, które będą widoczne w drzewie. Na poniższej ilustracji przedstawiono proste drzewo nawigacji oparte na typie zawartości.

Nawigację po metadanych można skonfigurować dla kontrolki drzewa w panelu po lewej stronie

Funkcja nawigacji po metadanych i filtrowania jest domyślnie włączona w większości witryn. Jeśli dla danej witryny ta funkcja jest wyłączona, można ją włączyć na stronach Funkcje witryny.

Aby włączyć funkcję nawigacji po metadanych i filtrowania, musisz mieć uprawnienia właściciela witryny lub administratora zbioru witryn.

Włączanie nawigacji po metadanych

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Akcje witryny kliknij pozycję Zarządzanie funkcjami witryny.

 3. Na liście funkcji znajdź pozycję Nawigacja po metadanych i filtrowanie ich, a następnie kliknij przycisk Aktywuj.

Konfigurowanie nawigacji po metadanych

Aby skonfigurować nawigację po metadanych dla listy lub biblioteki, musisz mieć uprawnienia co najmniej na poziomie Zarządzanie listami.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, dla której chcesz skonfigurować nawigację po metadanych i kliknij tytuł.

 2. Kliknij kartę Lista lub Biblioteka na Wstążce, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia nawigacji po metadanych.

  Uwaga: Nawigowanie po metadanych i filtrowanie jest domyślnie włączona w większości witryn. Jeśli nie widzisz opcji Ustawienia nawigacji po metadanych, może być wyłączone w witrynie. Aby dowiedzieć się, jak je włączyć, zobacz Włączanie nawigacji po metadanych i filtrowania.

 4. W sekcji Konfigurowanie hierarchii nawigacji wybierz pola, które mają być wyświetlane w hierarchii nawigacji, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  Ustawienia nawigacji po metadanych umożliwiają określenie pól metadanych, które można dodać do kontrolki drzewa nawigacji

 5. Domyślnie foldery są automatycznie wyświetlane w drzewie nawigacji. Aby foldery nie były wyświetlane, wybierz pozycję Foldery, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 6. W sekcji Konfigurowanie filtrów kluczowych wybierz pola, które chcesz dodać jako filtry kluczowe, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 7. W sekcji Konfigurowanie automatycznego indeksowania kolumn dla tej listy określ, czy indeksy na liście mają być tworzone automatycznie. Zwiększa to wydajność kwerend uruchamianych przez użytkowników podczas korzystania z określonych kolumn filtrów kluczowych i drzewa nawigacji. Zaleca się zaznaczenie opcji Automatycznie zarządzaj indeksami kolumn na tej liście.

 8. Kliknij przycisk OK.

Po skonfigurowaniu nawigacji po metadanych dla listy lub biblioteki po lewej stronie witryny programu SharePoint jest wyświetlana kontrolka drzewa. Drzewo przedstawia hierarchię folderów i terminów zarządzanych metadanych. Użytkownicy mogą wybierać elementy drzewa, aby filtrować zawartość wyświetlaną na stronie. To pozwala na tworzenie dynamicznych widoków zawartości. Użytkownicy mogą bardziej doprecyzować wyświetlanie przy użyciu kontrolki Filtry kluczowe, która działa w powiązaniu z drzewem nawigacji i jest nad nim wyświetlana.

Nawigacja po metadanych

 1. Kontrolka drzewa

 2. Hierarchia folderów listy lub biblioteki

 3. Termin

 4. Terminy podrzędne

 5. Filtry kluczowe

Użytkownicy witryny mogą używać drzewa nawigacji do przeglądania listy lub biblioteki według folderów albo metadanych. Jeśli użytkownik wybierze termin zarządzanych metadanych z drzewa nawigacji, w widoku znajdą się tylko elementy oznakowane danym terminem lub jego terminami podrzędnymi. Aby przeprowadzić filtrowanie tylko na podstawie określonego terminu, wykluczając terminy podrzędne, należy ponownie wybrać dany element. Nawigacja po metadanych działa wraz z innymi filtrami określonymi dla listy, na przykład widokami i kolumnami listy.

Nawigację po metadanych można skonfigurować i korzystać z niej nawet w przypadku list i bibliotek, w których nie są używane kolumny zarządzanych metadanych. W hierarchii nawigacji po metadanych jako pól można też używać niektórych typów kolumn, takich jak typ zawartości i pole wyboru jednokrotnego.

Jako pól kontrolki filtrów kluczowych można używać następujących typów kolumn:

 • Zarządzane metadane

 • Typ zawartości

 • Wybór

 • Osoba lub grupa

 • Data i godzina

 • Liczba

Aby dowiedzieć się, jak ustawić w kolumnie, która korzysta z zarządzanych metadanych, zobacz Tworzenie kolumny zarządzanych metadanych

W programie SharePoint automatyczne tworzenie indeksów jest domyślne. Po włączeniu automatycznego indeksowania dla pól dodanych do drzewa nawigacji i filtrów kluczowych indeksy są tworzone automatycznie. Indeksy jednokolumnowe są tworzone dla wszystkich obsługiwanych pól filtrów kluczowych poza polami Typ zawartości i Wybór. Indeksy złożone są tworzone dla wszystkich obsługiwanych kombinacji hierarchii nawigacji i filtrów kluczowych.

Jeśli indeksy są tworzone automatycznie, można uruchamiać kwerendy dla list, których liczba elementów przekracza próg widoku listy. W niektórych przypadkach należy wyłączyć to ustawienie i ręcznie skonfigurować indeksy. Jeśli na przykład suma indeksów jednokolumnowych i złożonych przekracza 20 (maksymalna liczba indeksów dla listy), musisz wyłączyć indeksowanie automatyczne i skonfigurować indeksy ręcznie.

W większości witryn utworzonych w produktach programu SharePoint nawigacja po metadanych i filtrowanie są domyślnie włączone. Nawet jeśli nawigacja po metadanych nie została skonfigurowana dla określonej listy lub biblioteki, funkcja ta działa w tle, zwiększając wydajność widoków list i bibliotek. Dzięki funkcji nawigacji po metadanych i filtrowania po każdym załadowaniu widoku jest automatycznie wybierany najlepszy indeks do użycia. Gdy użytkownicy ładują nowe widoki, czyszczą filtry lub stosują sortowanie, funkcja optymalizacji kwerend określa najlepszą kwerendę dla bazy danych bez ograniczania widoku listy.

Gdy użytkownik ładuje widok, który przekracza próg, funkcja nawigacji po metadanych i filtrowania tworzy zmodyfikowaną wersję oryginalnej kwerendy użytkownika, nazywaną kwerendą alternatywną. Działa ona na części listy zamiast na całej liście, dlatego jest wyświetlany fragment zestawu żądanych elementów. Takie kwerendy pozwalają uzyskać przydatne wyniki w przypadku, gdy kwerenda oryginalna jest blokowana ze względu na restrykcyjne ograniczenie dotyczące listy. Sporadycznie kwerendy alternatywne zwracają zero wyników, jeśli fragment listy skanowany przez kwerendę nie zawiera żadnych elementów zgodnych z oryginalną kwerendą użytkownika.

W przypadku zastosowania kwerendy alternatywnej na ekranie jest wyświetlany komunikat informujący użytkownika, że wyświetlono tylko część wyników, a w celu wyświetlenia pełnego zestawu wyników należy zastosować dodatkowe filtry.

Komunikat kwerendy alternatywnej służy także do ostrzegania właścicieli list i bibliotek o tym, że użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do zawartości.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×