Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj Outlook 2016 przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowane czytnika ekranu Windows konfigurowania konta e-mail. Wraz z konta e-mail podstawowy możesz również skonfigurować kont e-mail dodatkowe, możesz skorzystać, na przykład Office 365, Gmail, Yahoo! i konta służbowego lub szkolnego, a następnie ustaw ulubionej jako konto domyślne.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Automatyczne konfigurowanie pierwszego konta e-mail

Przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook zostanie wyświetlony Kreator automatycznej konfiguracji konta. W przypadku większości kont do skonfigurowania konta wystarczy adres e-mail i hasło.

 1. Uruchom program Outlook i po otwarciu Kreatora automatycznej konfiguracji konta naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Dalej, i naciśnij klawisz Enter. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść od przycisku Dalej do przycisku Dodaj konto, i naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli kreator nie zostanie otwarty, otwórz stronę Informacje o koncie, naciskając klawisze Alt+F, a następnie klawisz Tab. Aby następnie otworzyć Kreatora automatycznej konfiguracji konta naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Dodaj konto, i naciśnij klawisz Enter.

 2. W oknie dialogowym Dodawanie konta przejdź za pomocą klawisza Tab do pola Imię i nazwisko, a następnie wpisz swoje imię i nazwisko.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Adres e-mail, a następnie wpisz swój adres e-mail.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do pola Hasło, i wpisz hasło konta e-mail.

 5. Naciśnij ponownie klawisz Tab, aby przejść do pola Wpisz hasło ponownie. Wpisz hasło ponownie.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Dalej, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Kreator wykona teraz wszystkie wymagane czynności, aby skonfigurować Twoje konto e-mail w programie Outlook. Może to potrwać kilka minut.

  Uwaga: Jeśli zostanie otwarte okno dialogowe Zabezpieczenia systemu Windows, wpisz hasło konta e-mail w polu Hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter. To okno dialogowe nie zostanie otwarte, jeśli Twój komputer jest połączony z domeną organizacji korzystającej z serwera programu Exchange.

 7. Gdy program Outlook doda Twoje konto, usłyszysz frazę „Konto e-mail zostało pomyślnie skonfigurowane”.

  Uwaga: Jeśli masz inne konto, które chcesz dodać do programu Outlook, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Dodaj następne konto, a następnie wprowadź odpowiednie informacje, takie jak w powyższych krokach od 2 do 7. Powtórz te czynności dla dowolnych kont usługi Outlook.com, Gmail lub innych, które posiadasz.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Zakończ, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwagi: Pomoc można także uzyskać, kontaktując się z działem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy działu pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych są przeszkoleni do korzystania z czytników zawartości ekranu i innych technologii ułatwień dostępu.

  • Jeśli Twoje konto nie zostało automatycznie skonfigurowane, może zostać wyświetlony monit o ponowienie próby przy użyciu nieszyfrowanego połączenia z serwerem poczty. Jeśli to nie zadziała, skonfiguruj swoje konto ręcznie.

  • Jeśli po uaktualnieniu wcześniejszej wersji do programu Outlook 2016 są wyświetlane komunikaty o błędach dotyczące niepowodzenia uruchomienia lub logowania do programu Outlook, oznacza to, że nie skonfigurowano usługi wykrywania automatycznego programu Exchange lub nie działa ona poprawnie. Aby uzyskać rozwiązania, wyszukaj termin „komunikaty o błędach w programie Outlook 2016” na stronie https://support.office.com.

Ustawianie domyślnego konta e-mail

Jeśli w Outlook dodano wiele kont e-mail, możesz skonfigurować jeden, że używasz najczęściej jako konto domyślne. Do wychodzących wiadomości e-mail są wysyłane przy użyciu domyślnego konta.

 1. W oknie głównym Outlook naciśnij klawisze Alt + F, s i Słyszysz: "Ustawienia kont."

 2. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia kont.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Table", a po nim liczba wierszy w tabeli. Skoncentrować się na pierwszego elementu na liście kont e-mail, które zostały dodane w Outlook.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz nazwa konta ma.

 5. Aby ustawić konto jako domyślny, naciśnij klawisze Alt + D.

 6. Aby zamknąć okno dialogowe, naciśnij klawisze Alt + C.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Planowanie spotkania w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Konfigurowanie kont e-mail w Outlook dla komputerów Mac za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowane czytnika ekranu systemu Mac OS. Można dodać kilka kont pozostawanie w kontakcie pracy, rodzinie i znajomym, a następnie ustaw ulubionej jako konto domyślne.

Program Outlook obsługuje większość typów usługi poczty e-mail. Możesz dodać dowolne z następujących kont Microsoft: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com i MSN.com. Możesz również dodać dowolne z następujących kont: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud albo konto z serwerem POP lub IMAP.

Uwagi: 

W tym temacie

Automatyczne konfigurowanie konta e-mail

Za pomocą funkcji VoiceOver możesz szybko skonfigurować pierwsze konto w programie Outlook dla komputerów Mac, aby rozpocząć pracę. Pierwsze konto może być dowolnym obsługiwanym typem konta. Konta e-mail różnią się od siebie, dlatego poniższe instrukcje zawierają ogólne wskazówki dotyczące konfigurowania konta po otwarciu programu Outlook po raz pierwszy.

 1. Otwórz program Outlook dla komputerów Mac. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konfigurowanie poczty e-mail z fokusem w polu tekstowym wiadomości e-mail. Usłyszysz: „Wprowadź swój adres e-mail”.

 2. Wpisz adres konta e-mail, które chcesz dodać do programu Outlook, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij klawisz Tab, aby przejrzeć dostawców poczty e-mail. Podczas nawigowania po dostawcach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Aby wybrać dostawcę konta, naciśnij klawisz Spacja.

  Uwaga: Jeśli używasz konta z Twojej organizacji, czynności logowania mogą się nieco różnić.

 4. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego hasła. Usłyszysz: „Hasło, bezpieczne edytowanie tekstu”. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter. Konto zostanie dodane do programu Outlook i usłyszysz: „Pomyślnie dodano konto. Dodaj kolejne konto, przycisk domyślny”.

 5. Jeśli chcesz dodać kolejne konto, naciśnij klawisz Spacja. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego adresu e-mail. Powtórz kroki od 2 do 4, aby dodać konto.

 6. Jeśli nie chcesz dodawać żadnego kolejnego konta, gdy Twoje konto zostało dodane pomyślnie, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Gotowe, przycisk”. Naciśnij klawisz Spacja. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a fokus zostanie przeniesiony na listę wiadomości w obszarze Skrzynka odbiorcza.

Ustawianie domyślnego konta e-mail

Jeśli w Outlook dodano wiele kont e-mail, możesz skonfigurować jeden, że używasz najczęściej jako konto domyślne. Do wychodzących wiadomości e-mail są wysyłane przy użyciu domyślnego konta.

 1. W widoku głównym Outlook naciśnij klawisze opcja + Control + M. Słyszysz: "Paska Menu Apple."

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Narzędzia", a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Konta, wielokropek." Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie otwarte okno konta.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Table", a po nim pierwszego elementu w tabeli kont e-mail dodane.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz konta, dla którego chcesz ustawić jako domyślny.

 5. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Kit konto domyślne, przycisk menu".

 6. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Ustaw jako domyślne", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Konfigurowanie kont e-mail w Outlook dla systemu iOS za pomocą funkcji VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu. Można dodać kilka kont pozostawanie w kontakcie pracy, rodzinie i znajomym, a następnie ustaw ulubionej jako konto domyślne. Możesz dodać konta miejsca do magazynowania, na przykład OneDrive lub Dropbox i wydajną pracę nad plikami bezpośrednio z Outlook.

Program Outlook obsługuje większość typów usługi poczty e-mail. Możesz dodać dowolne z następujących kont Microsoft: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com i MSN.com. Możesz również dodać dowolne z następujących kont: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud albo konto z serwerem POP lub IMAP.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Uruchamianie aplikacji Outlook po raz pierwszy

Za pomocą funkcji VoiceOver możesz szybko skonfigurować pierwsze konto w programie Outlook, aby rozpocząć pracę. Pierwsze konto może być dowolnym obsługiwanym typem konta. Konta e-mail różnią się od siebie, dlatego poniższe instrukcje zawierają ogólne wskazówki dotyczące konfigurowania konta po otwarciu programu Outlook po raz pierwszy.

 1. Otwórz aplikację Outlook. Zostanie wyświetlony ekran uruchamiania. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Rozpocznij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usłyszysz: „Otrzymuj powiadomienia”. Zostanie wyświetlony monit o określenie, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o ważnych wiadomościach e-mail i zdarzeniach kalendarza. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli usłyszysz kolejne alerty dotyczące powiadomień, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo do momentu usłyszenia nazwy odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Usłyszysz: „Dodaj konto, nagłówek”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Adres e-mail, pole tekstowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa. Wpisz adres e-mail konta, które chcesz dodać do aplikacji Outlook.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj konto, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę konta, które chcesz dodać, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Usłyszysz: „Hasło, bezpieczne pole tekstowe”. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz hasło.

 8. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Gotowe”. Fokus zostanie przeniesiony do obszaru Skrzynka odbiorcza.

Dodawanie kolejnych kont e-mail po pierwszej konfiguracji

Po zakończeniu początkowej konfiguracji poczty e-mail możesz łatwo dodać kolejne konta e-mail. Kolejne konto może być dowolnym obsługiwanym typem konta. Konta e-mail różnią się od siebie, dlatego poniższe instrukcje zawierają ogólne wskazówki dotyczące konfigurowania dodatkowego konta e-mail.

 1. Na liście wiadomości, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Pokaż okienko nawigacji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W okienku nawigacji, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Dodaj nowe konto e-mail, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Usłyszysz: „Pole tekstowe, edytuje, adres e-mail”. Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa. Wpisz adres e-mail, który chcesz dodać.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Dodaj konto, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz typ poczty e-mail, który chcesz dodać, na przykład „Outlook.com”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Usłyszysz: „Hasło, bezpieczne pole tekstowe”. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz hasło.

 7. Gdy to zrobisz, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Gotowe”.

Ustawianie domyślnego konta e-mail

Jeśli w Outlook dodano wiele kont e-mail, możesz skonfigurować jeden, że używasz najczęściej jako konto domyślne. Do wychodzących wiadomości e-mail są wysyłane przy użyciu domyślnego konta.

 1. Na liście wiadomości, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Pokaż okienko nawigacji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W okienku nawigacji, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Ustawienia, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W oknie Ustawienia szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Domyślne", oraz nazwę bieżącego domyślnego konta. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby zmienić konto domyślne, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz nazwę konta, które chcesz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Domyślne konto jest zmieniany a fokus jest przenoszony do przycisk Zamknij w oknie Ustawienia.

 5. Aby zamknąć okno, naciśnij dwukrotnie ekran. Zwraca fokusu na liście wiadomości.

Dodawanie konta magazynu

Do programu Outlook możesz dodać konto magazynu, takie jak OneDrive, OneDrive dla Firm, Dropbox, Box lub Dysk Google. Pliki z konta magazynu będą widoczne na liście Pliki w programie Outlook i będzie można uzyskiwać do nich dostęp bezpośrednio z programu Outlook.

 1. Na liście wiadomości, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Pokaż okienko nawigacji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W okienku nawigacji, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Ustawienia, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj konto, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Usłyszysz: „Dodaj konto e-mail, przycisk”. Szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Dodaj konto magazynu”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę typu magazynu, który chcesz dodać, na przykład OneDrive, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Zostanie otwarte okno logowania do wybranego konta i zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie informacji logowania konta. Procedura logowania zależy od wybranego konta.

  Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz edytowalne pola tekstowe wymaganego adresu e-mail lub hasła, które mogą być wprowadzane w tym samym oknie lub nie.

 7. W polu tekstowym naciśnij dwukrotnie ekran, a zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa. Wpisz adres e-mail i hasło.

 8. Aby przejść do możliwego następnego kroku procedury, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Dalej, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Gdy zakończysz wprowadzanie poświadczeń, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  W zależności od konta może zostać wyświetlony monit o podanie dodatkowych informacji, takich jak logowanie się do usługi Office 365 lub do sieci Twojej organizacji.

 10. Gdy to zrobisz, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Gotowe”.

 11. Aby uzyskać dostęp do konta magazynu z programu Outlook, w obszarze Skrzynka odbiorcza szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pliki, karta”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook dla systemu Android TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, aby skonfigurować konta e-mail Outlook. Można dodać kilka kont pozostawanie w kontakcie pracy, rodzinie i znajomym, a następnie ustaw ulubionej jako konto domyślne. Można również dodać konta miejsca do magazynowania, na przykład OneDrive lub Dropbox i wydajną pracę nad plikami bezpośrednio z Outlook.

Program Outlook obsługuje większość typów usługi poczty e-mail. Możesz dodać dowolne z następujących kont Microsoft: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com i MSN.com. Możesz również dodać dowolne z następujących kont: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud albo konto z serwerem POP lub IMAP.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Konfigurowanie pierwszego konta

Za pomocą funkcji TalkBack możesz szybko skonfigurować pierwsze konto w aplikacji Outlook, aby rozpocząć pracę. Pierwsze konto może być dowolnym obsługiwanym typem konta. Konta e-mail różnią się od siebie, dlatego poniższe instrukcje zawierają ogólne wskazówki dotyczące konfigurowania konta po otwarciu programu Outlook po raz pierwszy.

 1. Otwórz aplikację Outlook. Zostanie wyświetlony ekran uruchamiania. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Rozpocznij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usłyszysz: „Dodaj konto”. Fokus znajdzie się na polu tekstowym adresu e-mail. Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa. Wpisz adres e-mail konta, które chcesz dodać.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Kontynuuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. W zależności od dodawanego konta przed kontynuowaniem może być konieczne podanie hasła lub zaakceptowanie warunków użytkowania dostawcy usługi poczty e-mail. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać okna dialogowe i przechodzić do przycisków. Aby aktywować klawiaturę ekranową i wpisać hasło, może być konieczne dwukrotne naciśnięcie ekranu.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Outlook, dodano konto”.

 6. Aby przejść do obszaru Skrzynka odbiorcza konta podstawowego, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pomiń, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie kolejnego konta e-mail

Po zakończeniu początkowej konfiguracji poczty e-mail możesz łatwo dodać kolejne konta e-mail. Kolejne konto może być dowolnym obsługiwanym typem konta. Konta e-mail różnią się od siebie, dlatego poniższe instrukcje zawierają ogólne wskazówki dotyczące konfigurowania dodatkowego konta e-mail.

 1. W obszarze Skrzynka odbiorcza szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Ustawienia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj konto”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj konto e-mail, dwa elementy na liście”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Fokus znajdzie się na polu tekstowym adresu e-mail. Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa. Wpisz adres e-mail konta, które chcesz dodać.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Kontynuuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. W zależności od dodawanego konta przed kontynuowaniem może być konieczne podanie hasła lub zaakceptowanie warunków użytkowania dostawcy usługi poczty e-mail. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać okna dialogowe i przechodzić do przycisków. Aby aktywować klawiaturę ekranową i wpisać hasło, może być konieczne dwukrotne naciśnięcie ekranu.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus wróci na menu Ustawienia.

Ustawianie domyślnego konta e-mail

Jeśli w Outlook dodano wiele kont e-mail, możesz skonfigurować jeden, że używasz najczęściej jako konto domyślne. Do wychodzących wiadomości e-mail są wysyłane przy użyciu domyślnego konta.

 1. Na liście wiadomości, szybko przesuń w lewo lub prawo dopiero po usłyszeć "Ustawienia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Zmienianie domyślnej wysłane z poczta" następuje nazwa bieżącym domyślnego konta. Aby zaznaczyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie wyświetlona lista kont e-mail dodane w Outlook. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz konta, które mają, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Domyślne konto jest zmieniany, a następnie zwraca fokusu do okna Ustawienia.

Dodawanie konta magazynu plików

Do programu Outlook możesz dodać konto magazynu, takie jak OneDrive, OneDrive dla Firm, Dropbox lub Box. Pliki z konta magazynu będą widoczne na liście Pliki w programie Outlook i będzie można uzyskiwać do nich dostęp bezpośrednio z programu Outlook.

 1. W obszarze Skrzynka odbiorcza szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Ustawienia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj konto”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj konto magazynu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wybierz typ konta”.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego typu konta magazynu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie otwarte okno logowania specyficzne dla danego konta. Wpisz nazwę użytkownika konta. Może być konieczne wpisanie hasła w innym oknie. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać okna dialogowe i przechodzić do przycisków. Aby aktywować klawiaturę ekranową i wpisać hasło, może być konieczne dwukrotne naciśnięcie ekranu.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus wróci na menu Ustawienia.

 7. Aby uzyskać dostęp do konta magazynu z programu Outlook, w obszarze Skrzynka odbiorcza szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wybrano, Pliki”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, możesz skonfigurować konta w aplikacji Poczta programu Outlook. Możesz dodać kilka kont, aby pozostać w kontakcie ze współpracownikami, rodziną i znajomymi.

Program Poczta programu Outlook obsługuje większość typów usługi poczty e-mail. Możesz dodać dowolne z następujących kont Microsoft: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com i MSN.com. Możesz również dodać dowolne z następujących kont innych firm: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud albo konto z serwerem POP lub IMAP.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Konfigurowanie pierwszego konta

Za pomocą funkcji Narrator możesz szybko skonfigurować pierwsze konto w aplikacji Poczta programu Outlook, aby rozpocząć pracę. Pierwsze konto może być dowolnym obsługiwanym typem konta. Konta e-mail różnią się od siebie, dlatego poniższe instrukcje zawierają ogólne wskazówki dotyczące konfigurowania konta po otwarciu aplikacji Poczta programu Outlook po raz pierwszy.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania konta Microsoft jako pierwszego konta, zobacz Konfigurowanie konta Microsoft jako pierwszego konta.

 1. Otwórz aplikację Poczta programu Outlook. Zostanie otwarte okno Zapraszamy. Usłyszysz: „Poczta Outlook, okno”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Rozpocznij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Dodaj konto, przycisk”.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Poczta e-mail i konta, okno”. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybieranie konta.

 4. Zostanie otwarte okno logowania do wybranego konta i zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie informacji logowania konta. Procedura logowania zależy od wybranego konta.

  Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz edytowalne pola tekstowe wymaganego adresu e-mail lub hasła, które mogą być wprowadzane w tym samym oknie lub nie.

 5. W polu tekstowym naciśnij dwukrotnie ekran, a zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa. Wpisz adres e-mail i hasło.

 6. Aby przejść do możliwego następnego kroku procedury, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Dalej, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Gdy zakończysz wprowadzanie poświadczeń, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  W zależności od konta może zostać wyświetlony monit o podanie dodatkowych informacji, takich jak logowanie się do usługi Office 365 lub do sieci Twojej organizacji.

 8. Po pomyślnej konfiguracji usłyszysz szczegóły dotyczące konta i komunikat „Gotowe, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Wrócisz do okna Zapraszamy. Usłyszysz: „Wszystko gotowe, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do nowego obszaru Skrzynka odbiorcza.

Konfigurowanie konta Microsoft jako pierwszego konta

Używając Narratora, możesz łatwo skonfigurować konto Microsoft jako pierwsze konto.

 1. Otwórz aplikację Poczta programu Outlook. Usłyszysz: „Poczta Outlook, okno”. Zostanie otwarte okno Zapraszamy.

  Uwaga: Jeśli zalogowano się na telefonie z systemem Windows przy użyciu konta Microsoft, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wszystko gotowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wszystko jest gotowe, a fokus zostanie przeniesiony wprost do obszaru Skrzynka odbiorcza.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Rozpocznij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Dodaj konto, przycisk”.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Poczta e-mail i konta, okno”.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiedni typ konta Microsoft, na przykład „Outlook.com”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Poczta e-mail i konta, okno”.

 5. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Adres e-mail, telefon lub Skype, tekst do edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.

 6. Wpisz swój adres e-mail konta Microsoft.

 7. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Hasło, tekst do edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Wpisz hasło dla konta.

 9. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 10. Usłyszysz: „Dalej, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 11. Usłyszysz szczegóły dotyczące konta i komunikat „Gotowe, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 12. Usłyszysz: „Wszystko gotowe, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do obszaru Skrzynka odbiorcza konta Microsoft.

Dodawanie kolejnego konta po pierwszej konfiguracji

Po zakończeniu początkowej konfiguracji poczty e-mail możesz łatwo dodać kolejne konta e-mail. Kolejne konto może być dowolnym obsługiwanym typem konta. Konta e-mail różnią się od siebie, dlatego poniższe instrukcje zawierają ogólne wskazówki dotyczące konfigurowania dodatkowego konta e-mail.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania konta Gmail po pierwszej konfiguracji, zobacz Dodawanie konta Gmail po pierwszej konfiguracji.

 1. W obszarze Skrzynka odbiorcza aplikacji Poczta programu Outlook szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej opcji, przycisk zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Więcej opcji, wyskakujące okienko, niestandardowe”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zarządzaj kontami, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj konto, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Wybieranie konta.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę konta, które chcesz dodać, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wykonaj procedurę konfigurowania konta wyświetloną na ekranie oraz ogólne instrukcje dotyczące konfigurowania opisane w sekcji Konfigurowanie pierwszego konta od kroku 5 dalej.

Dodawanie konta Gmail po pierwszej konfiguracji

 1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Google”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Uwierzytelnianie, strona”. Zostanie otwarte okno logowania do usługi Google.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wprowadź swój adres e-mail, tekst do edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.

 3. Wpisz swój adres usługi Gmail.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Dalej, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Hasło, tekst do edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.

 6. Wpisz hasło.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Zostanie wyświetlony monit o zezwolenie systemowi Windows na uzyskiwanie dostępu do poczty e-mail i informacji o ustawieniach z usługi Google. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zezwalaj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli zostanie wyświetlony monit o nazwę, która ma być używana do wysyłania wiadomości e-mail, wpisz swoje imię i nazwisko.

 9. Po pomyślnej konfiguracji usłyszysz: „Gotowe, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus wróci do listy kont.

 10. Aby wrócić do obszaru Skrzynka odbiorcza, przeciągaj jednym palcem po dole ekranu, aż usłyszysz: „Pasek nawigacyjny, przycisk Wstecz zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Konfigurowanie konta w Outlook Web App za pomocą programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows.

Możesz zalogować się do dowolnego z następujących kont Microsoft: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com i MSN.com.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

Logowanie do programu Outlook

Jeśli logujesz się za pomocą konta e-mail usługi Outlook.com, Hotmail, Live lub MSN:

 1. Za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do strony logowania w usłudze Outlook.com.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego Adres e-mail, telefon lub Skype.

 3. Wpisz swój adres e-mail, numer telefonu lub nazwę użytkownika Skype, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta nowa strona, fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego Hasło i usłyszysz: „Hasło”.

 4. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter.

 5. Zostanie otwarty program Outlook z fokusem na liście wiadomości z folderu Skrzynka odbiorcza.

Jeśli logujesz się do konta służbowego w usłudze Office 365:

 1. Za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do strony logowania w usłudze Office 365.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli logujesz się po raz pierwszy, wpisz adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz Tab.

  • Jeśli wcześniej zalogowano się do konta i chcesz teraz zalogować się do niego, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę konta, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zalogować się do nowego konta, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Użyj innego konta, link”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego adresu e-mail. Następnie wpisz adres e-mail i naciśnij klawisz Tab.

 3. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego hasła, jeśli jest to wymagane. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter.

 4. Zostanie otwarta z Office 365. Aby przejść do Outlook Web App, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przejdź do obsługi poczty e-mail, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Zostanie otwarty program Outlook w nowym oknie z fokusem na liście wiadomości z folderu Skrzynka odbiorcza.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×