Konfigurowanie kategorii dla wierszy grafiku

< Dodatkowa pomoc programu Project

Wiersze w grafiku członka zespołu służą do rejestrowania czasu poświęconego na określone zadania projektu lub na inne czynności niezwiązane z projektem, takie jak szkolenie lub urlop. Czasem może być także przydatne inne podzielenie na kategorie czasu poświęconego na zadania. Potrzebujesz przykładu?

Aby skonfigurować rejestrowanie różnych kategorii pracy związanej z zadaniami, możesz utworzyć klasyfikacje wierszy w aplikacji Project Web App.

Tworzenie klasyfikacji wierszy w celu kategoryzacji pracy nad zadaniem

 1. W aplikacji Project Web App wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Ustawienia programu PWA.

 2. W obszarze Zarządzanie czasem i zadaniami wybierz pozycję Klasyfikacje wierszy.

  Klasyfikacje wierszy
 3. Wybierz pozycję Nowa klasyfikacja.

  Nowa klasyfikacja
 4. W nowym pustym wierszu w polu Nazwa wpisz nazwę kategorii pracy i w polu Opis podaj opis zrozumiały dla członków zespołu.

  Nowy wiersz klasyfikacji
 5. Wybierz pozycję Zapisz.

  Zapisywanie

Potrzebujesz przykładu?

Ewa jest konsultantem, który dużo podróżuje, aby pracować bezpośrednio z klientami. Jej firma właśnie podpisała umowę z firmą Contoso na uaktualnienie ich systemu płac. W ramach projektu „Uaktualnienie systemu płac Contoso” Ewie przydzielono zadanie „Instalowanie i konfigurowanie systemu”. Aby je wykonać, Ewa pojedzie do siedziby firmy Contoso i pomoże wdrożyć nowy system.

Ewa spędza część czasu, podróżując do biur firmy Contoso i z powrotem, a część wykonując rzeczywistą instalację.

W swoim grafiku Ewa może umieścić zadanie „Instalowanie i konfigurowanie systemu” w dwóch oddzielnych wierszach: jeden wiersz w celu zarejestrowania czasu podróży („Podróż”) i jeden wiersz w celu zarejestrowania czasu instalacji („Standardowe”). Dzięki temu kierownik projektu Ewy może monitorować, ile czasu Ewa i inni członkowie zespołu spędzają na podróżach w przypadku tej określonej umowy klienta.

Dwa wiersze grafiku o różnych kategoriach

A co z czasem administracyjnym?

Czy elementy takie jak podróż i szkolenie nie powinny być rejestrowane za pomocą czasu administracyjnego?    Aplikacja Project Web App umożliwia także tworzenie kategorii czasu administracyjnego na potrzeby podróży, szkoleń, urlopów lub zwolnień lekarskich. Czas administracyjny różni się tym, że godziny zarejestrowane w tych wierszach grafiku nie są częścią żadnego określonego projektu czy zadania. Klasyfikacje wierszy i czas administracyjny mogą się częściowo pokrywać.

Możesz na przykład potrzebować klasyfikacji wierszy na podróże w sytuacjach, gdy członkowie zespołu podróżują do pracy w celu wykonania określonego zadania, tak jak Ewa musiała dojechać do firmy Contoso w celu wykonania instalacji.

Przykład klasyfikacji wiersza

Możesz także potrzebować kategorii czasu administracyjnego na podróże, aby zarejestrować czas spędzony na przemieszczaniu się między różnymi oddziałami firmy w celu wykonywania zadań w wielu projektach lub uczestniczenia w szkoleniach, które nie są bezpośrednio związane z żadnym projektem.

Przykład czasu administracyjnego

Chcesz skonfigurować kategorie czasu administracyjnego?    

Co zrobić, jeśli nie chcę już mieć kategorii?

Jeśli nie chcesz, aby członkowie zespołu mogli używać kategorii w swoich grafikach, możesz je dezaktywować.

Uwagi: 

 • Ale ja chcę je usunąć!    Możesz także usunąć kategorie klasyfikacji wierszy, ale tylko, jeśli nie zostały one użyte w żadnym grafiku. Wybierz wiersz, który chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń klasyfikację.

 • Nieaktywne kategorie nie są dostępne dla członków zespołu do wyboru, ale nadal można ich używać w raportach obejmujących dane wcześniejszych grafików.

Aby dezaktywować kategorię klasyfikacji wiersza
 1. Wybierz pozycję Nieaktywne w kolumnie Stan.

  Nieaktywne
 2. Wybierz pozycję Zapisz.

  Zapisywanie
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×