Konfigurowanie hasła konkretnego użytkownika tak, aby nigdy nie wygasło

Współautorzy: Diane Faigel
Ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia 2017 r.

Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które konfigurują zasady wygasania haseł dla firmy, instytucji edukacyjnej lub organizacji niedochodowej.

Jeśli jesteś użytkownikiem, nie masz uprawnień do konfigurowania hasła tak, aby nigdy nie wygasło. Zwróć się o wykonanie procedury opisanej w tym artykule do pracownika pomocy technicznej w miejscu pracy lub na uczelni.

Jeśli w firmie wymagane jest skonfigurowanie haseł niektórych użytkowników w taki sposób, aby nigdy nie wygasały, należy użyć programu Windows PowerShell. Nie można tego zrobić za pomocą centrum administracyjnego usługi Office 365.

Nawet jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Windows PowerShell, zrobisz to bez problemu. Polecenia programu PowerShell używane w tym artykule powodują jedynie zmianę sposobu wygasania hasła wybranej osoby.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.
Klip wideo dotyczący konfigurowania haseł użytkowników tak, aby nigdy nie wygasały

Ważne: Tę procedurę można wykonać tylko w przypadku kont użytkowników, które nie są synchronizowane za pomocą funkcji synchronizacji katalogów.

Instalowanie wymaganych modułów programu PowerShell

 1. Zainstaluj 64-bitową wersję Asystenta logowania w witrynie Microsoft Online Services: Asystent logowania w witrynie Microsoft Online Services dla informatyków RTW.

 2. Zainstaluj 64-bitową wersję modułu Moduł Windows Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell, wykonując następujące czynności:

  • Otwórz stronę internetową Połączenie usługi Azure Active Directory.

  • W obszarze Pliki do pobrania u dołu strony kliknij pozycję Pobierz dla pliku AdministrationConfig-V1.1.166.0-GA.msi, a następnie zainstaluj go.

 3. Otwórz program Windows PowerShell jako administrator:

  1. Na pasku wyszukiwania wpisz Windows PowerShell.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows PowerShell, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

   Otwórz program PowerShell za pomocą polecenia Uruchom jako administrator.

  3. Zostanie wyświetlone osobne okno Windows PowerShell. Monit „C:\Windows\system32” oznacza, że narzędzie otwarto z uprawnieniami administratora.

   Jak wygląda program PowerShell po pierwszym otwarciu.

  4. Jako najlepsze rozwiązanie zalecamy zainstalowanie najnowszego modułu AzureADPreview. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia programu PowerShell:

   Install-Module AzureADPreview
  5. W komunikacie o niezaufanym repozytorium wpisz Y.

   Jeśli masz już zainstalowany moduł AzureADPreview, zobacz dotyczące odinstalowywania starej wersji i uzyskiwania nowej instrukcje „Aktualizowanie wersji zapoznawczej” na końcu tego artykułu. W przeciwnym razie możesz zaczynać.

Konfigurowanie hasła użytkownika tak, aby nigdy nie wygasło

 1. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, otwórz na komputerze okno programu Windows PowerShell (nie ma znaczenia, czy będzie to okno programu Windows PowerShell w trybie normalnym, czy okno otwarte za pomocą polecenia Uruchom jako administrator).

 2. Uruchom następujące polecenie:

  Connect-MsolService
 3. Na otwartej stronie Logowanie na koncie zaloguj się za pomocą konta administratora usługi Office 365, a następnie kliknij pozycję Zaloguj.

 4. Uruchom następujące polecenie w celu skonfigurowania hasła pojedynczego użytkownika tak, aby nigdy nie wygasło:

  Set-MsolUser -UserPrincipalName <name of the account> -PasswordNeverExpires $true

  Jeśli na przykład nazwa konta to Ina@contoso.com, wpisz następujące polecenie:

  Set-MsolUser -UserPrincipalName Ina@contoso.com -PasswordNeverExpires $true

  Jeśli zostanie wyświetlony czerwony komunikat o błędzie, w poleceniu prawdopodobnie występuje literówka lub dodatkowy odstęp. Spróbuj ponownie. Ewentualnie skopiuj powyższe polecenie i wklej je w wierszu polecenia programu PowerShell, a następnie za pomocą klawisza strzałki wymaż część <name of the account> i wprowadź rzeczywistą nazwę konta.

 5. Po pomyślnym wykonaniu operacji zostanie wyświetlony wiersz polecenia programu PowerShell umożliwiający wprowadzenie następnego polecenia. Nie zostanie wyświetlone żadne potwierdzenie, takie jak „done” (Gotowe) ani „success” (Sukces).

Ustalanie, czy hasło użytkownika jest skonfigurowane w taki sposób, aby nigdy nie wygasło

 1. Uruchom następujące polecenie:

  Connect-MsolService
 2. Na otwartej stronie Logowanie na koncie wprowadź poświadczenia administratora, aby połączyć się z usługą, a następnie kliknij pozycję Zaloguj.

 3. Uruchom następujące polecenie:

  Get-MSOLUser -UserPrincipalName <user ID> | Select PasswordNeverExpires

  Aby na przykład wyświetlić stan dla konta Ina@contoso.com, wpisz następujące polecenie:

  Get-MSOLUser -UserPrincipalName Ina@contoso.com | Select PasswordNeverExpires

  Na poniższym obrazie pokazano, jak ustawić hasło tak, aby nigdy nie wygasło, a następnie uruchomiono polecenie w celu upewnienia się, że jest tak ustawione:

  Na tym obrazie przedstawiono polecenia konfigurujące hasło tak, aby nigdy nie wygasło, a następnie weryfikujące tę konfigurację.

Aktualizowanie wersji zapoznawczej modułu Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell

Wiele procedur wymaga modułu AzureADPreview. Jako najlepsze rozwiązanie zalecamy, aby zawsze używać bieżącego oprogramowania: odinstaluj starą wersję modułu AzureADPreview i pobierz najnowszą przed uruchomieniem poleceń programu PowerShell.

 1. Aby odinstalować poprzednią wersję, uruchom następujące polecenie:

  Uninstall-Module AzureADPreview
 2. Aby zainstalować najnowszą wersję, uruchom następujące polecenie:

  Install-Module AzureADPreview

  W komunikacie o niezaufanym repozytorium wpisz Y. Zainstalowanie nowego modułu zajmie około minuty.

Artykuły pokrewne

Określanie zasad wygasania haseł w organizacji

Zezwalanie użytkownikom na resetowanie swoich haseł w usłudze Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×