Konfigurowanie dostępności widoków dla lokalizacji w hierarchii witryn

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użytkownik może konfigurować dostępność widoków dla określonych lokalizacji w hierarchii witryn. Lokalizacje w hierarchii witryn, dla których można skonfigurować dostępność widoków, są następujące:

 • Listy

 • Biblioteki

 • foldery dla list i bibliotek,

 • wartości metadanych dla list i bibliotek.

Można również skonfigurować domyślny widok dla lokalizacji i udostępnić go dla wszystkich lokalizacji na liście lub w bibliotece, gdzie widok jest zdefiniowany. Ustawienia widoku dla lokalizacji pomagają zapewnić, że tylko odpowiednie widoki są dostępne dla określonych lokalizacji w hierarchii witryn.

Uwaga: Nie można użyć widoków osobistych widoków dla lokalizacji. Więcej informacji na temat widoków i pokrewnych funkcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Aby włączyć widoki dla lokalizacji, należy uaktywnić w witrynie funkcję nawigowania po metadanych i filtrowania ich. Ta funkcja jest domyślnie dostępna w przypadku większości witryn.

Aby skonfigurować ustawienia widoków dla lokalizacji, trzeba mieć co najmniej takie uprawnienia, jakie są uzyskiwane w wyniku dodania do domyślnej grupy Projektanci dla witryny, w której znajduje się lista lub biblioteka.

W tym artykule

Krok 1: Podaj lokalizację ustawienia widoku

Krok 2: Konfigurowanie widoku ustawienia dla lokalizacji

Konfigurowanie lokalizacji dziedziczenie ustawień widoku z witryny nadrzędnej

Konfigurowanie tę lokalizację, aby mieć inne ustawienia widoku niż nadrzędnego

Określanie domyślnego widoku dla lokalizacji

Udostępnić widok we wszystkich lokalizacjach z listy lub biblioteki

Krok 1. Określanie lokalizacji dla ustawień widoku

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w przypadku której mają zostać skonfigurowane ustawienia widoku dla lokalizacji.

 2. Na Wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki kliknij pozycję Ustawienia widoku dla lokalizacji.

 4. Na stronie widoków na miejsce w nawigacji Lokalizacja do konfigurowania wybierz lokalizację, do której chcesz ukryć lub udostępnić widoki.
  Lokalizacja do konfigurowania

Początek strony

Krok 2. Konfigurowanie ustawień widoku dla lokalizacji

Aby skonfigurować ustawienia widoku dla lokalizacji wybranych w powyższej procedurze, należy wykonać poniższe czynności.

Konfigurowanie lokalizacji, aby dziedziczyła ustawienia widoku po lokalizacji nadrzędnej

 • Aby skonfigurować lokalizację tak, aby dziedziczyła ustawienia widoku po lokalizacji nadrzędnej w hierarchii witryn, w sekcji Dziedziczenie ustawień widoku wybierz pozycję Tak, a następnie kliknij przycisk OK. Ta opcja będzie wyłączona w przypadku najwyższego poziomu hierarchii listy lub biblioteki.

  Ważne: Zmiana tego ustawienia wpłynie na wszystkie lokalizacje poniżej tej lokalizacji w hierarchii witryn, które dziedziczą ustawienia widoku z tej lokalizacji.

  Dziedziczenie ustawień widoku

Początek strony

Konfigurowanie lokalizacji, aby miała inne ustawienia widoku niż lokalizacja nadrzędna

W celu skonfigurowania lokalizacji tak, aby miała inne ustawienia widoku niż lokalizacja nadrzędna, wykonaj następujące czynności:

 1. W sekcji Dziedziczenie ustawień widoku wybierz pozycję Nie.

 2. W sekcji Dostępne widoki dodaj i usuń widoki dla lokalizacji za pomocą pozycji Dodaj i Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

  Ważne: Zmiana tego ustawienia wpłynie na wszystkie lokalizacje poniżej tej lokalizacji w hierarchii witryn, które dziedziczą ustawienia widoku z tej lokalizacji.

  Dostępne widoki

Początek strony

Określanie domyślnego widoku dla lokalizacji

W celu skonfigurowania dostępnego lub ukrytego widoku w danej lokalizacji tak, aby był domyślny dla tej lokalizacji, wykonaj następujące czynności:

 1. W sekcji Widoki dostępne w tej lokalizacji lub w sekcji Widoki ukryte w tej lokalizacji wybierz żądany widok.

 2. Kliknij pozycję Ustaw widok <nazwa widoku> jako widok domyślny w tej lokalizacji, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Udostępnianie widoku we wszystkich lokalizacjach na liście lub w bibliotece

W celu skonfigurowania dostępnego lub ukrytego widoku w danej lokalizacji tak, aby został dodany do wszystkich lokalizacji na liście lub w bibliotece, wykonaj następujące czynności:

 1. W sekcji Widoki dostępne w tej lokalizacji lub w sekcji Widoki ukryte w tej lokalizacji wybierz żądany widok.

 2. Kliknij pozycję Dodaj widok <nazwa widoku> do wszystkich lokalizacji w tej bibliotece, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×