Kompaktowanie i naprawianie plików baz danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pliki bazy danych programu Access udostępniane w sieci mogą ulec uszkodzeniu. W takim przypadku zazwyczaj dotyczy to struktury, a nie danych. Jednak jeśli nastąpi utrata danych, zazwyczaj ogranicza się ona do ostatniej akcji jednego użytkownika. Po uszkodzeniu pliku bazy danych programu Access możliwe, że będzie można naprawić je częściowo przy użyciu procesu kompaktowania i naprawy. Proces kompaktowania danych nie powoduje ich kompresowania — polega on na zmniejszeniu rozmiaru pliku bazy danych przez wyeliminowanie nieużywanego miejsca. Polecenie Kompaktuj i napraw bazę danych może również poprawić wydajność bazy danych.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci web programu Access.

W przypadku próby otwarcia uszkodzonego pliku bazy danych w programie Access zostanie wyświetlony monit o uruchomienie procesu automatycznego naprawiania pliku, a jeśli proces ten uda się tylko częściowo, nienaprawione obiekty będą śledzone w programie Access w tabeli MSysCompactErrors. Jeśli masz kopię zapasową bazy danych wykonaną przed uszkodzeniem bazy danych, możesz za pomocą tabeli MSysCompactErrors określić, które obiekty mają zostać zaimportowane do naprawionej bazy danych.

Rozdzielenie bazy danych może zapobiec uszkodzeniu plików bazy danych i ograniczyć utratę danych dzięki ich przechowywaniu w oddzielnych plikach, z których użytkownicy nie korzystają bezpośrednio.

Uwaga: W przypadku kompaktowania i naprawiania opublikowanej internetowej bazy danych programu Access po zakończeniu tych operacji należy zsynchronizować bazę z serwerem.

Uzyskaj więcej informacji na temat ochrony danych za pomocą procesów wykonywania i przywracania kopii zapasowych.

Przed uruchomieniem procesu kompaktowania i naprawiania

 • Wykonaj kopię zapasową bazy danych:

 • Na karcie Plik kliknij przycisk Zapisz.

 • W obszarze Typy plików kliknij pozycję Zapisz bazę danych jako.

 • W obszarze Zaawansowane kliknij pozycję Wykonaj kopię zapasową bazy danych.

  Uwaga:  Jeśli z bazy danych korzysta wielu użytkowników, warto ich wszystkich powiadomić, aby powstrzymali się od używania bazy danych podczas kompaktowania i naprawiania.

 • Uzyskaj uprawnienia do uruchomienia operacji kompaktowania i naprawiania:    Jeśli użytkownik korzysta ze starszej wersji pliku bazy danych i jest członkiem grupa robocza, może nie mieć możliwości samodzielnego wykonania operacji kompaktowania i naprawiania bazy danych. Jeśli nie ma wystarczających uprawnień, a musi przeprowadzić kompaktowanie i naprawianie bazy danych, powinien skontaktować się z administratorem grupy roboczej w celu uzyskania pomocy.

Konfigurowanie automatycznego kompaktowania i naprawiania podczas zamykania bazy danych

Proces kompaktowania i naprawiania można również skonfigurować tak, aby był uruchamiany automatycznie przy każdym zamknięciu bazy danych. W przypadku baz danych, z których korzysta wielu użytkowników, ustawienie tej opcji nie jest zalecane, ponieważ może ona tymczasowo przerywać dostępność bazy danych. Proces ten wywiera wpływ tylko na obecnie otwartą bazę danych.

Uwaga:  Ta opcja nie jest dostępna w przypadku aplikacji sieci Web programu Access.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.

 2. W oknie Opcje programu Access kliknij przycisk Bieżąca baza danych.

 3. W obszarze Opcje aplikacji zaznacz pozycję Kompaktuj przy zamknięciu.

Ręczne kompaktowanie i naprawianie otwartej bazy danych

Ważne: Przed uruchomieniem procesu kompaktowania i naprawiania upewnij się, że nikt nie używa plików bazy danych.

 • Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje > Kompaktuj i napraw bazę danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×