KOMÓRKA, funkcja

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji komórki w programie Microsoft Excel. Łącza do dodatkowych informacji na temat formatowania danych w komórkach i stosowania stylów komórek w sekcji Zobacz też .

Opis

Funkcja KOMÓRKA zwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki. Na przykład aby przed wykonaniem obliczeń na komórce sprawdzić, czy zawiera ona wartość liczbową, a nie tekst, można użyć następującej formuły:

= JEŻELI( KOMÓRKA("typ";A1) = "v";A1*2;0)

Ta formuła oblicza wartość A1*2 tylko wtedy, gdy komórka A1 zawiera wartość liczbową. Jeśli komórka A1 zawiera tekst lub jest pusta, formuła zwraca wartość 0.

Składnia

KOMÓRKA(typ_info;[odwołanie])

W składni funkcji KOMÓRKA występują następujące argumenty:

  • typ_info    Argument wymagany. Jest to wartość tekstowa, określająca żądany typ informacji o komórce. Na poniższej liście przedstawiono możliwe wartości argumentu typ_info i odpowiadające im wyniki.

typ_info

Zwraca

adres

Odwołanie pierwszej komórki w odwołaniu, jako tekst.

kolumna

Numer kolumny komórki w odwołaniu.

kolor

Wartość 1, jeśli komórka jest sformatowana w kolorze dla wartości ujemnych; w innym przypadku zwraca 0 (zero).

Uwaga: Ta wartość nie jest obsługiwana w aplikacjach Excel Online, Excel Mobile ani Excel Starter.

zawartość

Wartość lewej górnej komórki w odwołaniu; nie formuła.

nazwa_pliku

Nazwa pliku (z pełną ścieżką) zawierającego odwołanie, jako tekst. Zwraca pusty tekst (""), jeśli arkusz zawierający odwołanie nie został jeszcze zapisany.

Uwaga: Ta wartość nie jest obsługiwana w aplikacjach Excel Online, Excel Mobile ani Excel Starter.

format

Wartość tekstowa odpowiadająca formatowi liczbowemu komórki. Wartości tekstowe dla różnych formatów pokazano w poniższej tabeli. Zwraca "-" na końcu wartości tekstowej, jeśli komórka jest sformatowana w kolorze dla wartości ujemnych. Zwraca "()" na końcu wartości tekstowej, jeśli komórka jest sformatowana z nawiasami okrągłymi dla wartości dodatnich lub wszystkich wartości.

Uwaga: Ta wartość nie jest obsługiwana w aplikacjach Excel Online, Excel Mobile ani Excel Starter.

nawiasy

Wartość 1, jeśli komórka jest sformatowana z nawiasami okrągłymi dla wartości dodatnich lub wszystkich wartości; w przeciwnym przypadku zwraca 0.

Uwaga: Ta wartość nie jest obsługiwana w aplikacjach Excel Online, Excel Mobile ani Excel Starter.

prefiks

Wartość tekstowa odpowiadająca „prefiksowi etykiety” komórki. Zwraca znak cudzysłowu pojedynczego ('), jeśli komórka zawiera tekst wyrównany do lewej, znak cudzysłowu podwójnego ("), jeśli komórka zawiera tekst wyrównany do prawej, daszek (^), jeśli komórka zawiera tekst wyśrodkowany, ukośnik odwrotny (\), jeśli komórka zawiera tekst wyrównany do wypełnienia i pusty tekst (""), jeśli komórka zawiera cokolwiek innego.

Uwaga: Ta wartość nie jest obsługiwana w aplikacjach Excel Online, Excel Mobile ani Excel Starter.

ochrona

Wartość 0, jeśli komórka nie jest zablokowana; w przeciwnym razie (jeśli komórka jest zablokowana) zwraca wartość 1.

Uwaga: Ta wartość nie jest obsługiwana w aplikacjach Excel Online, Excel Mobile ani Excel Starter.

wiersz

Numer wiersza komórki w odwołaniu.

typ

Wartość tekstowa odpowiadająca typowi danych w komórce. Zwraca „b” jak „blank”, jeśli komórka jest pusta, „l” jak „label”, jeśli komórka zawiera stałą tekstową i „v” jak „value”, jeśli komórka zawiera cokolwiek innego.

szerokość

Szerokość kolumny komórki zaokrąglona do liczby całkowitej. Każda jednostka szerokości kolumny jest równa szerokości jednego znaku przy domyślnym rozmiarze czcionki.

Uwaga: Ta wartość nie jest obsługiwana w aplikacjach Excel Online, Excel Mobile ani Excel Starter.

  • odwołanie    Argument opcjonalny. Jest to komórka, o której chcesz uzyskać informacje. W przypadku pominięcia tego argumentu zostaną zwrócone informacje określone w argumencie typ_info i dotyczące komórki zmienionej jako ostatnia. Jeśli argument odwołania jest zakresem komórek, funkcja KOMÓRKA zwraca informacje tylko o lewej górnej komórce zakresu.

Kody formatu funkcji KOMÓRKA

Poniższa lista zawiera opis wartości tekstowych zwracanych przez funkcję KOMÓRKA, gdy argument typ_info ma wartość „format”, a argument odwołania to komórka sformatowana za pomocą wbudowanego formatu liczbowego.

Format programu Excel

Zwracana wartość

Ogólne

"G"

0

F0

# ##0

0,0

0,00

F2

# ##0,00

,2

$#,##0_);($#;##0)

C0

$#;##0_)\[Czerwony]($#;##0)

C0-

$#,##0.00_);($#;##0,00)

C2

$#;##0,00_)\[Czerwony]($#;##0,00)

C2-

0%

P0

0,00%

P2

0,00E+00

S2

# ?/? albo # ??/??

"G"

d/m/rr lub d/m/rr g:mm lub dd/mm/rr

D4

d-mmm-rr lub dd-mmm-rr

D1

d-mmm lub dd-mmm

D2

mmm-rr

D3

dd/mm

D5

g:mm AM/PM

D7

g:mm:ss AM/PM

D6

g:mm

D9

g:mm:ss

D8

Uwaga: Jeśli argument typ_info w funkcji KOMÓRKA ma wartość „format”, a komórka, do której odwołuje się funkcja, zostanie później sformatowana inaczej, należy ponownie wykonać obliczenia w arkuszu, aby zaktualizować wyniki funkcji KOMÓRKA.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

75

Witaj świecie!

Formuła

Opis

Wynik

=KOMÓRKA("wiersz";A20)

Numer wiersza komórki A20.

20

=KOMÓRKA("zawartość";A3)

Zawartość komórki A3.

Witaj świecie!

=KOMÓRKA("typ";A2)

Typ danych komórki A2. Typ danych „v” wskazuje wartość.

v

Tematy pokrewne

Zmienianie formatu komórki
Tworzenie lub modyfikowanie komórki odwołanie
adres, funkcja
Dodawanie, zmienianie, znajdowanie i czyszczenie formatowania warunkowego w komórce

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×