Kod języka Microsoft Visual C# mapowanie UML — informacje

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas odtwarzania elementom UML odpowiadają poniższych konstrukcji kod języka Visual C#.

Namespace

Namespace C# jest odtwarzany jako UML pakiet i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Przycisk Członkowie

Zajęcia

Klasy języka C# są odtwarzane jako klasy UML i obejmują:

 • Name (Nazwa)

 • Dziedziczone klasy i interfejsy wdrożony

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Klasy podstawowe i wdrożony interfejsów

 • Operacje/funkcje składowe

 • Zmienne składowe

Uwaga: C# poniższych konstrukcji klasy nie są obsługiwane w UML programu Microsoft Office Visio:

 • Nowe

 • Wewnętrzna

Interfejsy

Interfejsy języka C# są odtwarzane jako kształtów UML interfejs i obejmują:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • IsLeaf

 • Interfejsach podstawowych

 • Operacje składowe

Typ wyliczenia

Typ wyliczane C# jest odtwarzany jako UML typ danych ze stereotypem << wyliczenia >> i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • IsLeaf

 • Przycisk Członkowie

Uwaga: C# informacji podanych przez typ podstawowy nie jest obsługiwane w UML programu Microsoft Office Visio.

Struktura

Struktura języka C# jest odtwarzana jako klasa UML ze stereotypem << struktury >> i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Klasy podstawowe i wdrożony interfejsów

 • Przycisk Członkowie

Właściwości

Właściwości języka C# są odtwarzane jako operacje UML i obejmują:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • Typ

 • Pobieranie i ustawianie metody (dodawane jako opcje generowania kodu)

Uwaga: Następujące właściwości języka C# nie są obsługiwane w UML programu Microsoft Office Visio:

 • Nowe

 • Wewnętrzna

 • Zastępowanie

Pełnomocnicy

 • Pełnomocnicy języka C# są odtwarzane jako klasy UML ze stereotypem << pełnomocnika >> i obejmują:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • Sygnatura (dodawana do klasy jako operacja)

Operacje składowe

Operacje składowe języka C# są odtwarzane jako operacje UML i obejmują:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • Zakres (statyczny lub wspólny)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • Rodzaj operacji

Operacje są zgodnie z ich typ, na przykład konstruktora, destruktora, właściwości, zdarzenia, indeksowanie lub procedury. Wartości oznakowane można przeglądać w modelu UML przy użyciu okna dialogowego Właściwości operacji UML na stronie Opcje generowania kodu.

 • Zwracany typ

 • Parametry

Uwaga: Następujące operacje członka C# nie są obsługiwane w UML programu Microsoft Office Visio:

 • Nowe

 • Wewnętrzna

 • Zewnętrzny

 • Zastępowanie

Stałe

Stałe języka C# są odtwarzane jako atrybuty UML i obejmują:

 • Widoczność (publiczną lub prywatną)

 • Typ

 • Wartość początkowa

Stałe są dodawane do modelu jako atrybuty z zablokowanym polem Ustaw zablokowane.

Uwaga: W kodzie elementy tylko do odczytu są odtwarzane jako stałe.

Zmienne składowe

Zmienne składowe języka C# są odtwarzane jako atrybuty UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Typ

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • Zakres (statyczny lub wspólny)

 • Zmiany (zablokowane lub włączone)

 • Wartość początkowa

Parametry metody

Parametry metody języka C# są odtwarzane jako parametry UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Typ

 • Kierunek (wartość, wartość i wynik, out lub zwrotu)

 • Wartość domyślna

Kod konstrukcji C# nie są obsługiwane w języku UML

Poniższych konstrukcji kodu C# nie będą mapowane do elementów UML podczas odtwarzania z programu Visual Studio .NET do programu Microsoft Office Visio.

 • Klasy: nowych, wewnętrznych, konstruktory statyczne

 • Członkowie danych: nowy, wewnętrznych

 • Typy wyliczane: typ bazowy

 • Zdarzenia: nowy, wewnętrznych

 • Wyjątki

 • Parametr: paramArray

 • Właściwości: nowy, wewnętrznych, Zastąp zamknięte

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×