Bezproblemowa współpraca z innymi osobami

Współpracowanie nad prezentacją

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Załóżmy, że pracujesz nad prezentacją, którą udostępniono zespołowi, i masz szybkie pytanie dotyczące jednego z członków zespołu. Dzięki Office 365 możesz wspólnie edytować prezentację w PowerPoint i jednocześnie rozmawiać z członkami zespołu online przy użyciu Skype dla firm. Obejrzyj klip wideo, aby zobaczyć, jak to działa na komputerze z systemem Windows, i przewiń w dół, aby sprawdzić, jak to jest możliwe na innych urządzeniach.

Poniższa procedura przedstawia sposób wykonywania tego zadania na komputerze z systemem Windows, co jest najlepszym sposobem na jednoczesne współedytowanie i prowadzenie czatu. Instrukcje dotyczące innych urządzeń można znaleźć w sekcji Szczegółowe instrukcje dla Twojego urządzenia.

Ważne: Przed rozpoczęciem upewnij się, że prezentacja została zapisana w usłudze OneDrive dla Firm i udostępniona innym osobom. Jeśli chcesz użyć naszej prezentacji przykładowej, pobierz ją tutaj: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572. Upewnij się również, że zalogowano się do programu Skype dla firm, a członek zespołu, któremu udostępniono plik, jest w trybie online.

Aby wspólnie pracować nad prezentacją przy użyciu programów PowerPoint 2016 i Skype dla firm na komputerze lub tablecie z systemem Windows

 1. Rozpocznij od prezentacji PowerPoint otwartej do edycji na komputerze.

 2. W prawym górnym rogu wybierz pozycję Udostępnij. W menu Udostępnianie będzie widoczna lista osób, którym udostępniono plik. Na wskaźniku obecności będziesz również widzieć, kto obecnie edytuje plik.

 3. Aby rozpocząć czat z członkiem zespołu podczas edytowania prezentacji:

  1. Znajdź dostępnego członka zespołu (wskaźnik obecności tej osoby będzie zielony).

  2. Umieść wskaźnik myszy na nazwie członka zespołu, a następnie wybierz przycisk czatu. Rozpoczyna się Skype dla firm sesji czatu.

  3. Wpisz wiadomość dla członka zespołu i naciśnij klawisz Enter.

  4. Rozmieść okno czatu, aby było ono wzdłuż prezentacji PowerPoint.

  5. Prowadź konwersację z członkiem zespołu, wpisując skierowane do niego pytania lub komentarze podczas edytowania pliku.

 4. Kontynuuj edytowanie prezentacji. Członkowie zespołu mogą również edytować prezentację przy użyciu PowerPoint na urządzeniach lub PowerPoint dla sieci Web (w oknie przeglądarki).

 5. Jeśli zobaczysz aktualizacje dostępne u dołu okna PowerPoint, kliknij (lub naciśnij), aby zobaczyć zmiany wprowadzone przez wszystkich.

 6. Po zakończeniu edytowania pamiętaj o zapisaniu i zamknięciu pliku.

Szczegółowe instrukcje dla Twojego urządzenia

Aby wspólnie pracować nad prezentacją przy użyciu programów PowerPoint 2016 i Skype dla firm na komputerze lub tablecie z systemem Windows

 1. Rozpocznij od prezentacji PowerPoint otwartej do edycji na komputerze.

 2. W prawym górnym rogu wybierz pozycję Udostępnij. W menu Udostępnianie będzie widoczna lista osób, którym udostępniono plik. Na wskaźniku obecności będziesz również widzieć, kto obecnie edytuje plik.

 3. Aby rozpocząć czat z członkiem zespołu podczas edytowania prezentacji:

  1. Znajdź dostępnego członka zespołu (wskaźnik obecności tej osoby będzie zielony).

  2. Umieść wskaźnik myszy na nazwie członka zespołu, a następnie wybierz przycisk czatu. Rozpoczyna się Skype dla firm sesji czatu.

  3. Wpisz wiadomość dla członka zespołu i naciśnij klawisz Enter.

  4. Rozmieść okno czatu, aby było ono wzdłuż prezentacji PowerPoint.

  5. Prowadź konwersację z członkiem zespołu, wpisując skierowane do niego pytania lub komentarze podczas edytowania pliku.

 4. Kontynuuj edytowanie prezentacji. Członkowie zespołu mogą również edytować prezentację przy użyciu PowerPoint na urządzeniach lub PowerPoint dla sieci Web (w oknie przeglądarki).

 5. Jeśli zobaczysz aktualizacje dostępne u dołu okna PowerPoint, kliknij (lub naciśnij), aby zobaczyć zmiany wprowadzone przez wszystkich.

 6. Po zakończeniu edytowania pamiętaj o zapisaniu i zamknięciu pliku.

Ważne: Obecnie nie ma aplikacji Skype dla firm dla systemu Mac OS. Możesz jednak użyć programu Lync 2011 dla komputerów Mac. Menu Udostępnij w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac wygląda nieco inaczej niż w PowerPoint 2016 dla systemu Windows.

Aby wspólnie pracować nad prezentacją przy użyciu programów PowerPoint 2016 i Lync na komputerze Mac

 1. Zacznij od otwarcia prezentacji do edycji w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac.

 2. Aby rozpocząć czat z członkiem zespołu podczas edytowania prezentacji:

  1. Otwórz program Lync 2011 dla komputerów Mac.

  2. Znajdź dostępnego członka zespołu (wskaźnik obecności tej osoby będzie zielony), i wyślij do niego wiadomość.

  3. Rozmieść okno czatu, aby było ono wzdłuż prezentacji PowerPoint.

  4. Prowadź konwersację z członkiem zespołu, wpisując skierowane do niego pytania lub komentarze podczas edytowania pliku.

 3. Kontynuuj edytowanie prezentacji. Członkowie zespołu mogą również edytować prezentację przy użyciu PowerPoint na urządzeniach lubPowerPoint dla sieci Web (w oknie przeglądarki).

 4. Jeśli zobaczysz aktualizacje dostępne u dołu okna PowerPoint, kliknij (lub naciśnij), aby zobaczyć zmiany wprowadzone przez wszystkich.

 5. Po zakończeniu edytowania pamiętaj o zapisaniu i zamknięciu pliku.

Ważne: Na telefonie lub tablecie z systemem Android możesz za pomocą PowerPoint wspólnie edytować prezentację. Możesz korzystać z aplikacji Skype dla firm, aby rozmawiać z członkami zespołu w trybie online. Jeśli jednak chcesz jednocześnie współedytować prezentację i prowadzić czat, zalecamy użycie tabletu lub komputera z systemem Windows zamiast urządzenia z systemem Android.

Aby wspólnie edytować prezentację przy użyciu aplikacji PowerPoint na telefonie lub tablecie z systemem Android

 1. Zacznij od otwarcia prezentacji do edycji.

 2. Aby dodać pole tekstowe do slajdu, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Pole tekstowe.

 3. Aby edytować tekst, naciśnij dwukrotnie pole tekstowe, wybierz pozycję Edytuj tekst, a następnie wpisz tekst.

 4. Aby dodać slajd, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Nowy slajd, a następnie wybierz układ slajdu.

 5. Aby dodać notatki do slajdu, w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję Notatki. W polu notatek naciśnij dwukrotnie, a następnie wpisz tekst.

 6. Aby zmienić motyw dla zestawu slajdów, na karcie Projektowanie wybierz pozycję Motywy, a następnie wybierz nowy motyw.

 7. Zapisz i zamknij plik.

Aby prowadzić czat z członkami zespołu przy użyciu aplikacji Skype dla firm na telefonie lub tablecie z systemem Android

 1. Otwórz Skype dla firm na urządzeniu.

 2. Znajdź dostępnego członka zespołu (wskaźnik obecności tej osoby będzie zielony), i wyślij do niego wiadomość.

Ważne: Na tablecie iPad lub telefonie iPhone możesz używać PowerPoint dla tabletu iPad, aby wspólnie edytować prezentację. Możesz korzystać z aplikacji Skype dla firm, aby rozmawiać z członkami zespołu w trybie online. Jeśli jednak chcesz jednocześnie współedytować prezentację i prowadzić czat, zalecamy użycie tabletu lub komputera z systemem Windows zamiast urządzenia z systemem iOS.

Aby wspólnie edytować prezentację przy użyciu aplikacji PowerPoint na tablecie iPad lub telefonie iPhone

 1. Zacznij od otwarcia prezentacji do edycji.

 2. Aby dodać pole tekstowe do slajdu, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Pole tekstowe.

 3. Aby edytować tekst, naciśnij dwukrotnie pole tekstowe, wybierz pozycję Edytuj tekst, a następnie wpisz tekst.

 4. Aby dodać slajd, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Nowy slajd, a następnie wybierz układ slajdu.

 5. Aby dodać notatki do slajdu, w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję Notatki. W polu notatek naciśnij dwukrotnie, a następnie wpisz tekst.

 6. Aby zmienić motyw dla zestawu slajdów, na karcie Projektowanie wybierz pozycję Motywy, a następnie wybierz nowy motyw.

 7. Zapisz i zamknij plik.

Aby prowadzić czat z członkami zespołu przy użyciu aplikacji Skype dla firm na tablecie iPad lub telefonie iPhone

 1. Otwórz Skype dla firm na urządzeniu.

 2. Znajdź dostępnego członka zespołu (wskaźnik obecności tej osoby będzie zielony), i wyślij do niego wiadomość.

Ważne: Na telefonie z systemem Windows możesz za pomocą PowerPoint wspólnie edytować prezentację, ale obsługiwane są ograniczone możliwości edycji. Możesz korzystać z aplikacji Skype dla firm, aby rozmawiać z członkami zespołu w trybie online. Jeśli jednak chcesz jednocześnie współedytować prezentację i prowadzić czat, zalecamy użycie tabletu lub komputera z systemem Windows zamiast telefonu Windows Phone.

Aby wspólnie edytować prezentację przy użyciu aplikacji PowerPoint na telefonie Windows Phone

 1. Otwórz Centrum Office na telefonie Windows Phone.

 2. W obszarze ostatnieZidentyfikuj PowerPoint ą prezentację, nad którą ostatnio pracowano.

 3. Naciśnij prezentację, aby ją otworzyć.

 4. Aby dodać notatki do slajdu, trzymaj telefon w orientacji pionowej, a następnie naciśnij sekcję notatek poniżej slajdu. Wpisz notatki, a następnie naciśnij znacznik wyboru.

 5. Aby edytować tekst na slajdzie, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij wielokropek (...), a następnie naciśnij pozycję Edytuj.

  2. Naciśnij dwukrotnie pole tekstowe na slajdzie, edytuj tekst, a następnie naciśnij znacznik wyboru.

 6. Po zakończeniu edytowania prezentacji naciśnij przycisk Wstecz. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zapisanie wprowadzonych zmian, naciśnij pozycję Tak.

Aby prowadzić czat z członkami zespołu przy użyciu aplikacji Skype dla firm na telefonie Windows Phone

 1. Otwórz Skype dla firm na urządzeniu.

 2. Znajdź dostępnego członka zespołu (wskaźnik obecności tej osoby będzie zielony), i wyślij do niego wiadomość.

Ważne: Możesz wspólnie edytować prezentację przy użyciuPowerPoint dla sieci Web. Jednak aby rozmawiać z członkami zespołu, na komputerze musi być zainstalowana Skype dla firm. Zalecamy wykonanie tego zadania na komputerze lub tablecie z systemem Windows przy użyciu PowerPoint 2016 i Skype dla firm zamiast Office Online.

Aby wspólnie edytować prezentację przy użyciu PowerPoint dla sieci Web

 1. Zacznij od otwarcia prezentacji w przeglądarce na Twoim urządzeniu.

 2. Wybierz pozycję Edytuj prezentacjęPowerPoint dla sieci WebEdytuj w PowerPoint dla sieci Web.

 3. Aby dodać pole tekstowe do slajdu, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Pole tekstowe. Następnie przenieś pole tekstowe i zmień jego rozmiar.

 4. Aby edytować tekst, wybierz pole tekstowe, a następnie wpisz tekst.

 5. Aby dodać slajd, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Nowy slajd, wybierz układ slajdu, a następnie wybierz pozycję Dodaj slajd.

 6. Aby dodać notatki do slajdu, w prawym dolnym rogu wybierz pozycję Notatki, a następnie wpisz tekst.

 7. Aby zmienić motyw dla zestawu slajdów, na karcie Projektowanie w menu Motywy wybierz nowy motyw.

 8. Po zakończeniu edytowania zamknij plik.

Chcesz wiedzieć więcej?

Współpraca nad prezentacjami programu PowerPoint ze współtworzeniem w czasie rzeczywistym

Dzisiaj udostępniłem prezentację członkom mojego zespołu.

Widzę, że Joanna zaczęła nad nią pracować.

Mam do niej kilka pytań, dlatego sprawdzę, czy jest w trybie online.

Wygląda na to, że jest teraz dostępna, więc wyślę do niej wiadomość błyskawiczną. Oto i ona.

Zapytam Joannę o slajd 4.

Wygląda na to, że Joanna nad tym myślała, mimo że jest bardzo zajęta.

Widzę, że w tej prezentacji jest kilka zmian.

A to są zmiany wprowadzone przez Joannę. Wkrótce skończymy pracę nad tą prezentacją.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×