Bezproblemowa współpraca z innymi osobami

Współpracowanie nad prezentacją

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Załóżmy, że pracujesz nad prezentacją udostępnioną Twojemu zespołowi i chcesz szybko zadać pytanie jednemu z członków zespołu. Dzięki usłudze Office 365 możesz wspólnie z członkami zespołu edytować prezentację w programie PowerPoint, jednocześnie rozmawiając z nimi na czacie w programie Skype dla firm. Obejrzyj klip wideo, aby zobaczyć, jak ta funkcja działa na komputerze z systemem Windows. Przewiń w dół, aby zobaczyć, jakie są możliwości na innych urządzeniach.

Poniższa procedura przedstawia sposób wykonywania tego zadania na komputerze z systemem Windows, co jest najlepszym sposobem na jednoczesne współedytowanie i prowadzenie czatu. Instrukcje dotyczące innych urządzeń można znaleźć w sekcji Szczegółowe instrukcje dla Twojego urządzenia.

Ważne: Przed rozpoczęciem upewnij się, że prezentacja została zapisana w usłudze OneDrive dla Firm i udostępniona innym osobom. Jeśli chcesz użyć naszej prezentacji przykładowej, pobierz ją tutaj: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572. Upewnij się również, że zalogowano się do programu Skype dla firm, a członek zespołu, któremu udostępniono plik, jest w trybie online.

Aby wspólnie pracować nad prezentacją przy użyciu programów PowerPoint 2016 i Skype dla firm na komputerze lub tablecie z systemem Windows

 1. Zacznij od otwarcia prezentacji programu PowerPoint do edycji na komputerze.

 2. W prawym górnym rogu wybierz pozycję Udostępnij. W menu Udostępnianie będzie widoczna lista osób, którym udostępniono plik. Na wskaźniku obecności będziesz również widzieć, kto obecnie edytuje plik.

 3. Aby rozpocząć czat z członkiem zespołu podczas edytowania prezentacji:

  1. Znajdź dostępnego członka zespołu (wskaźnik obecności tej osoby będzie zielony).

  2. Umieść wskaźnik myszy na nazwie członka zespołu, a następnie wybierz przycisk czatu. Zostanie otwarta sesja czatu w programie Skype dla firm.

  3. Wpisz wiadomość dla członka zespołu i naciśnij klawisz Enter.

  4. Umieść okno czatu obok prezentacji programu PowerPoint.

  5. Prowadź konwersację z członkiem zespołu, wpisując skierowane do niego pytania lub komentarze podczas edytowania pliku.

 4. Kontynuuj edytowanie prezentacji. Członkowie Twojego zespołu również mogą edytować prezentację za pomocą aplikacji PowerPoint na swoich urządzeniach lub aplikacji PowerPoint Online (w oknie przeglądarki).

 5. Jeśli zobaczysz komunikat Dostępne aktualizacje w dolnej części okna programu PowerPoint, kliknij (lub naciśnij) go, aby wyświetlić zmiany wprowadzone przez inne osoby.

 6. Po zakończeniu edytowania pamiętaj o zapisaniu i zamknięciu pliku.

Szczegółowe instrukcje dla Twojego urządzenia

Aby wspólnie pracować nad prezentacją przy użyciu programów PowerPoint 2016 i Skype dla firm na komputerze lub tablecie z systemem Windows

 1. Zacznij od otwarcia prezentacji programu PowerPoint do edycji na komputerze.

 2. W prawym górnym rogu wybierz pozycję Udostępnij. W menu Udostępnianie będzie widoczna lista osób, którym udostępniono plik. Na wskaźniku obecności będziesz również widzieć, kto obecnie edytuje plik.

 3. Aby rozpocząć czat z członkiem zespołu podczas edytowania prezentacji:

  1. Znajdź dostępnego członka zespołu (wskaźnik obecności tej osoby będzie zielony).

  2. Umieść wskaźnik myszy na nazwie członka zespołu, a następnie wybierz przycisk czatu. Zostanie otwarta sesja czatu w programie Skype dla firm.

  3. Wpisz wiadomość dla członka zespołu i naciśnij klawisz Enter.

  4. Umieść okno czatu obok prezentacji programu PowerPoint.

  5. Prowadź konwersację z członkiem zespołu, wpisując skierowane do niego pytania lub komentarze podczas edytowania pliku.

 4. Kontynuuj edytowanie prezentacji. Członkowie Twojego zespołu również mogą edytować prezentację za pomocą aplikacji PowerPoint na swoich urządzeniach lub aplikacji PowerPoint Online (w oknie przeglądarki).

 5. Jeśli zobaczysz komunikat Dostępne aktualizacje w dolnej części okna programu PowerPoint, kliknij (lub naciśnij) go, aby wyświetlić zmiany wprowadzone przez inne osoby.

 6. Po zakończeniu edytowania pamiętaj o zapisaniu i zamknięciu pliku.

Ważne: Obecnie nie istnieje aplikacja Skype dla firm dla systemu Mac OS. Możesz jednak użyć programu Lync 2011 dla komputerów Mac. Menu Udostępnij w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac wygląda nieco inaczej niż w programie PowerPoint 2016 dla systemu Windows.

Aby wspólnie pracować nad prezentacją przy użyciu programów PowerPoint 2016 i Lync na komputerze Mac

 1. Zacznij od otwarcia prezentacji do edycji w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac.

 2. Aby rozpocząć czat z członkiem zespołu podczas edytowania prezentacji:

  1. Otwórz program Lync 2011 dla komputerów Mac.

  2. Znajdź dostępnego członka zespołu (wskaźnik obecności tej osoby będzie zielony), i wyślij do niego wiadomość.

  3. Umieść okno czatu obok prezentacji programu PowerPoint.

  4. Prowadź konwersację z członkiem zespołu, wpisując skierowane do niego pytania lub komentarze podczas edytowania pliku.

 3. Kontynuuj edytowanie prezentacji. Członkowie Twojego zespołu również mogą edytować prezentację za pomocą aplikacji PowerPoint na swoich urządzeniach lub aplikacji PowerPoint Online (w oknie przeglądarki).

 4. Jeśli zobaczysz komunikat Dostępne aktualizacje w dolnej części okna programu PowerPoint, kliknij (lub naciśnij) go, aby wyświetlić zmiany wprowadzone przez inne osoby.

 5. Po zakończeniu edytowania pamiętaj o zapisaniu i zamknięciu pliku.

Ważne: Na telefonie lub tablecie z systemem Android możesz wspólnie edytować prezentację przy użyciu aplikacji PowerPoint. Aby rozmawiać na czacie z członkami zespołu w trybie online, możesz użyć aplikacji Skype dla firm. Jeśli jednak chcesz jednocześnie współedytować prezentację i prowadzić czat, zalecamy użycie tabletu lub komputera z systemem Windows zamiast urządzenia z systemem Android.

Aby wspólnie edytować prezentację przy użyciu aplikacji PowerPoint na telefonie lub tablecie z systemem Android

 1. Zacznij od otwarcia prezentacji do edycji.

 2. Aby dodać pole tekstowe do slajdu, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Pole tekstowe.

 3. Aby edytować tekst, naciśnij dwukrotnie pole tekstowe, wybierz pozycję Edytuj tekst, a następnie wpisz tekst.

 4. Aby dodać slajd, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Nowy slajd, a następnie wybierz układ slajdu.

 5. Aby dodać notatki do slajdu, w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję Notatki. W polu notatek naciśnij dwukrotnie, a następnie wpisz tekst.

 6. Aby zmienić motyw dla zestawu slajdów, na karcie Projektowanie wybierz pozycję Motywy, a następnie wybierz nowy motyw.

 7. Zapisz i zamknij plik.

Aby prowadzić czat z członkami zespołu przy użyciu aplikacji Skype dla firm na telefonie lub tablecie z systemem Android

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm na urządzeniu.

 2. Znajdź dostępnego członka zespołu (wskaźnik obecności tej osoby będzie zielony), i wyślij do niego wiadomość.

Ważne: Na tablecie iPad lub telefonie iPhone możesz wspólnie edytować prezentację przy użyciu aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad. Aby rozmawiać na czacie z członkami zespołu w trybie online, możesz użyć aplikacji Skype dla firm. Jeśli jednak chcesz jednocześnie współedytować prezentację i prowadzić czat, zalecamy użycie tabletu lub komputera z systemem Windows zamiast urządzenia z systemem iOS.

Aby wspólnie edytować prezentację przy użyciu aplikacji PowerPoint na tablecie iPad lub telefonie iPhone

 1. Zacznij od otwarcia prezentacji do edycji.

 2. Aby dodać pole tekstowe do slajdu, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Pole tekstowe.

 3. Aby edytować tekst, naciśnij dwukrotnie pole tekstowe, wybierz pozycję Edytuj tekst, a następnie wpisz tekst.

 4. Aby dodać slajd, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Nowy slajd, a następnie wybierz układ slajdu.

 5. Aby dodać notatki do slajdu, w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję Notatki. W polu notatek naciśnij dwukrotnie, a następnie wpisz tekst.

 6. Aby zmienić motyw dla zestawu slajdów, na karcie Projektowanie wybierz pozycję Motywy, a następnie wybierz nowy motyw.

 7. Zapisz i zamknij plik.

Aby prowadzić czat z członkami zespołu przy użyciu aplikacji Skype dla firm na tablecie iPad lub telefonie iPhone

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm na urządzeniu.

 2. Znajdź dostępnego członka zespołu (wskaźnik obecności tej osoby będzie zielony), i wyślij do niego wiadomość.

Ważne: Na telefonie z systemem Windows Phone możesz użyć aplikacji PowerPoint, aby współedytować prezentację, ale obsługiwane funkcje edycji są ograniczone. Aby rozmawiać na czacie z członkami zespołu w trybie online, możesz użyć aplikacji Skype dla firm. Jeśli jednak chcesz jednocześnie współedytować prezentację i prowadzić czat, zalecamy użycie tabletu lub komputera z systemem Windows zamiast telefonu Windows Phone.

Aby wspólnie edytować prezentację przy użyciu aplikacji PowerPoint na telefonie Windows Phone

 1. Otwórz Centrum Office na telefonie Windows Phone.

 2. W obszarze Ostatnie znajdź prezentację programu PowerPoint, nad którą ostatnio pracowano.

 3. Naciśnij prezentację, aby ją otworzyć.

 4. Aby dodać notatki do slajdu, trzymaj telefon w orientacji pionowej, a następnie naciśnij sekcję notatek poniżej slajdu. Wpisz notatki, a następnie naciśnij znacznik wyboru.

 5. Aby edytować tekst na slajdzie, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij wielokropek (...), a następnie naciśnij pozycję Edytuj.

  2. Naciśnij dwukrotnie pole tekstowe na slajdzie, edytuj tekst, a następnie naciśnij znacznik wyboru.

 6. Po zakończeniu edytowania prezentacji naciśnij przycisk Wstecz. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zapisanie wprowadzonych zmian, naciśnij pozycję Tak.

Aby prowadzić czat z członkami zespołu przy użyciu aplikacji Skype dla firm na telefonie Windows Phone

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm na urządzeniu.

 2. Znajdź dostępnego członka zespołu (wskaźnik obecności tej osoby będzie zielony), i wyślij do niego wiadomość.

Ważne: Możesz wspólnie edytować prezentację przy użyciu aplikacji PowerPoint Online. Jednak aby prowadzić czat z członkami zespołu, musisz mieć program Skype dla firm zainstalowany na komputerze. Zalecamy wykonanie tego zadania na komputerze lub tablecie z systemem Windows przy użyciu programów PowerPoint 2016 i Skype dla firm zamiast aplikacji Office Online.

Aby wspólnie edytować prezentację przy użyciu aplikacji PowerPoint Online

 1. Zacznij od otwarcia prezentacji w przeglądarce na urządzeniu.

 2. Wybierz pozycję Edytuj prezentację > Edytuj w aplikacji PowerPoint Online.

 3. Aby dodać pole tekstowe do slajdu, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Pole tekstowe. Następnie przenieś pole tekstowe i zmień jego rozmiar.

 4. Aby edytować tekst, wybierz pole tekstowe, a następnie wpisz tekst.

 5. Aby dodać slajd, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Nowy slajd, wybierz układ slajdu, a następnie wybierz pozycję Dodaj slajd.

 6. Aby dodać notatki do slajdu, w prawym dolnym rogu wybierz pozycję Notatki, a następnie wpisz tekst.

 7. Aby zmienić motyw dla zestawu slajdów, na karcie Projektowanie w menu Motywy wybierz nowy motyw.

 8. Po zakończeniu edytowania zamknij plik.

Chcesz wiedzieć więcej?

Współpraca nad prezentacjami programu PowerPoint ze współtworzeniem w czasie rzeczywistym

Dzisiaj udostępniłem prezentację członkom mojego zespołu.

Widzę, że Joanna zaczęła nad nią pracować.

Mam do niej kilka pytań, dlatego sprawdzę, czy jest w trybie online.

Wygląda na to, że jest teraz dostępna, więc wyślę do niej wiadomość błyskawiczną. Oto i ona.

Zapytam Joannę o slajd 4.

Wygląda na to, że Joanna nad tym myślała, mimo że jest bardzo zajęta.

Widzę, że w tej prezentacji jest kilka zmian.

A to są zmiany wprowadzone przez Joannę. Wkrótce skończymy pracę nad tą prezentacją.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×