Klip wideo: wprowadzenie do układów formularzy i raportów

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Układy ułatwiają wyrównywanie i zmienianie rozmiaru formantów w formularzach i raportach. W programie Access 2010 układy są wymagane w przypadku formularzy i raportów publikowanych w sieci Web. Ale nawet w niepublikowanych aplikacjach układy są bardzo przydatne, ponieważ zapewniają przejrzysty i profesjonalny wygląd. W tym klipie wideo wyjaśniono, jak wykonywać podstawowe zadania dotyczące układów.

Zawartość klipu wideo

Dodawanie formantów do układu

Zmienianie rozmiaru wiersza lub kolumny

Usuwanie formantu z układu

Usuwanie wiersza lub kolumny z układu

Przenoszenie formantu w układzie

Scalanie komórek

Dzielenie komórek

Dodawanie formantów do układu

Domyślnie w programie Access formanty są automatycznie rozmieszczane w układach podczas tworzenia lub modyfikowania formularzy lub raportów. Dotyczy to między innymi następujących sytuacji:

 • Tworzenie nowego formularza lub raportu za pomocą jednego z poleceń na karcie Tworzenie.

 • Tworzenie pustego formularza lub raportu i dodawanie do niego pól z okienka zadań Lista pól albo formantów z karty Projektowanie.

Jeśli jednak używany formularz lub raport utworzono we wcześniejszej wersji programu Access (albo z układu usunięto formanty), za pomocą poniższej procedury można utworzyć układ i dodać do niego formanty.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, do którego chcesz dodać układ, a następnie kliknij polecenie Widok układu.

 2. Wybierz formanty, które chcesz dodać do układu. Aby zaznaczyć wiele formantów, przytrzymaj klawisz SHIFT lub CTRL.

 3. Na karcie Rozmieszczanie w grupie Tabela kliknij pozycję Stosowy (często używaną w przypadku formularzy) lub Tabelaryczny (często używaną w przypadku raportów).

W programie Access zostanie utworzony układ i zostaną dodane do niego formanty. Za pomocą poleceń na karcie Rozmieszczanie można precyzyjniej dopasować układ.

Zmienianie rozmiaru wiersza lub kolumny

 1. Zaznacz komórkę w wierszu lub kolumnie, której rozmiar chcesz zmienić. Jeśli chcesz zmienić rozmiar wielu wierszy lub kolumn, przytrzymaj klawisz SHIFT i zaznacz komórkę w każdym z tych wierszy lub w każdej z tych kolumn.

 2. Umieść wskaźnik na krawędzi jednej z zaznaczonych komórek, a następnie kliknij i przeciągnij krawędź, aż komórka uzyska odpowiedni rozmiar.

Usuwanie formantu z układu

 • Zaznacz formant, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Formant zostanie usunięty przez program Access. Jeśli z formantem była skojarzona etykieta, ona także zostanie usunięta przez program Access.

Uwaga:  Usunięcie formantu z układu nie powoduje usunięcia źródłowego wiersza czy źródłowej kolumny w układzie.

Usuwanie wiersza lub kolumny z układu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę wiersza lub kolumny, którą chcesz usunąć, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń wiersz lub Usuń kolumnę.

W programie Access zostanie usunięty wiersz lub kolumna wraz ze wszystkimi formantami zawartymi w tym wierszu lub w tej kolumnie.

Przenoszenie formantu w układzie

 • Aby przenieść formant, wystarczy przeciągnąć go do nowego położenia w układzie. W programie Access nowe kolumny i wiersze są dodawane automatycznie stosownie do położenia, do którego przeciągnięto formant.

 • Aby przenieść wiele formantów, podczas zaznaczania formantów przytrzymaj klawisz SHIFT lub CTRL, a następnie przeciągnij je do nowego położenia.

Uwaga:  Przeniesienie formantu bez przeniesienia skojarzonej z nimi etykiety (albo odwrotnie) spowoduje usunięcie skojarzenia formantu i etykiety.

Scalanie komórek

Aby utworzyć większy obszar na formant, można scalić dowolną liczbę przylegających do siebie pustych komórek. Można też scalić komórkę zawierającą formant z innymi przylegającymi pustymi komórkami. Nie można jednak scalić dwóch komórek zawierających już formanty.

 1. Zaznacz komórki do scalenia, klikając je z przytrzymanym klawiszem SHIFT lub CTRL.

 2. Na karcie Rozmieszczanie w grupie Scalanie/dzielenie kliknij pozycję Scal.

Dzielenie komórek

Dowolną komórkę w układzie można podzielić w pionie lub poziomie na dwie mniejsze. Jeśli dzielona komórka zawiera formant, zostanie on przeniesiony do wynikowej lewej komórki (w przypadku podziału w poziomie) lub wynikowej górnej komórki (w przypadku podziału w pionie).

 1. Zaznacz komórkę, którą chcesz podzielić. Można podzielić tylko jedną komórkę naraz.

 2. Na karcie Rozmieszczanie w grupie Scalanie/dzielenie kliknij pozycję Podziel w pionie lub Podziel w poziomie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×