Wspólna praca nad zawartością zespołową przy użyciu usługi SharePoint Online (usuwanie)

Udostępnianie witryny użytkownikom zewnętrznym

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Najlepszym sposobem na bezpieczne udostępnianie zawartości partnerom zewnętrznym jest utworzenie nowego zbioru witryn lub utworzenie podwitryny w witrynie zespołu. Nowy zbiór witryn umożliwia całkowite odizolowanie zawartości zewnętrznej od wewnętrznej witryny zespołu. Może go jednak utworzyć tylko administrator pakietu Office. Jeśli nie możesz łatwo utworzyć nowego zbioru witryn, możesz utworzyć podwitrynę w witrynie zespołu. Niezależnie od wybranego sposobu partnerzy zewnętrzni bardziej komfortowo czują się, korzystając z własnej witryny, która dla nich nie różni się od innych witryn internetowych.

Tworzenie zbioru witryn

Tworzenie nowego zbioru witryn wymaga uprawnień administratora. Zwróć się do administratora usługi Office 365 o:

 • utworzenie nowego zbioru witryn,

 • nadanie Ci uprawnień właściciela witryny,

 • dodanie członków zespołu i partnerów zewnętrznych,

 • wysłanie do Ciebie adresu nowej witryny.

Tworzenie linku do nowego zbioru witryn

Ponieważ nowy zbiór witryn jest oddzielony od zbioru witryn zawierającego witrynę zespołu, należy utworzyć link do nowego zbioru witryn w witrynie zespołu:

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365 za pomocą konta służbowego i przejdź do witryny zespołu (w obszarze Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Witryny, a następnie zlokalizuj swoją witrynę zespołu).

 2. W menu Szybkie uruchamianie (linki nawigacyjne z boku lub u góry strony) kliknij pozycję EDYTUJ LINKI, a następnie kliknij pozycję link.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie linku wprowadź tekst linku i adres witryny internetowej. Upewnij się, że adres jest poprzedzony ciągiem http://.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie linku na pasku Szybkie uruchamianie

Tworzenie podwitryny

Uwaga: Aby utworzyć podwitrynę w witrynie zespołu, musisz być członkiem grupy Projektanci lub mieć uprawnienia współautora.

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365 za pomocą konta służbowego i przejdź do witryny zespołu (w obszarze Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Witryny, a następnie zlokalizuj swoją witrynę zespołu).

 2. Wybierz pozycję Zawartość witryny > Nowa podwitryna.

 3. W polu Tytuł wpisz nazwę dla podwitryny, na przykład JoinForces, a następnie wprowadź tę samą nazwę w polu Adres URL.

 4. W obszarze Szablon zaakceptuj ustawienia domyślne.

 5. W obszarze Uprawnienia użytkowników wybierz pozycję Użyj uprawnień unikatowych.

  Konfigurowanie unikatowych uprawnień dla podwitryny

  Uwaga dotycząca zabezpieczeń:  Użyj tej opcji, aby mieć pewność, że partnerzy zewnętrzni nie uzyskają przez przypadek dostępu do innych witryn.

 6. W obszarze Czy użyć górnego paska łączy z witryny nadrzędnej wybierz pozycję Tak lub Nie w zależności od preferencji.

 7. Wybierz pozycję Utwórz.

 8. Na stronie Konfigurowanie grup w tej witrynie dodaj nazwy członków zespołu, którzy będą współtworzyli tę podwitrynę, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dodawanie użytkowników wewnętrznych do podwitryny
 9. W górnej części strony witryny kliknij pozycję Udostępnij. W oknie dialogowym Udostępnianie <nazwa witryny> wprowadź adresy e-mail partnerów zewnętrznych, zaznacz pole wyboru Może edytować, dodaj krótką wiadomość e-mail i kliknij przycisk Udostępnij.

  Dodawanie użytkowników zewnętrznych do podwitryny
Zmienianie kolejności linków nawigacyjnych przez przeciąganie i upuszczanie (dodatkowe punkty!)
 1. Kliknij pozycję EDYTUJ LINKI w menu Szybkie uruchamianie (linki nawigacyjne po lewej stronie lub u góry strony).

 2. Wybierz link, który chcesz przenieść, i przeciągnij go w nowe miejsce w nawigacji.

 3. Powtórz te czynności dla każdego linku, który chcesz przenieść.

 4. Po ukończeniu edytowania kliknij przycisk Zapisz.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dostosowywanie witryny zespołu usługi Office 365 pod kątem przechowywania i udostępniania plików

Umożliwianie użytkownikom tworzenia własnych witryn zespołów

Udostępnianie witryn lub dokumentów osobom spoza organizacji

Dostosowywanie nawigacji witryny zespołu

Najlepszym sposobem na udostępnianie informacji osobom spoza firmy jest utworzenie nowego zbioru witryn, co umożliwia odizolowanie zawartości od wszelkich witryn wewnętrznych.

Ponieważ tylko administrator usługi Office 365 może utworzyć nową witrynę, pokażę, jak utworzyć podwitrynę, co może zrobić każdy właściciel witryny.

Na potrzeby pierwszej opcji poproszę administratora usługi Office 365 o utworzenie nowego zbioru witryn o nazwie Łączmy_siły.

Poproszę o nadanie mi uprawnień właściciela witryny, dodanie członków zespołu i partnerów zewnętrznych oraz przysłanie mi adresu internetowego witryny.

Po utworzeniu nowej witryny muszę dodać link do niej w naszej bieżącej witrynie zespołu.

W menu Szybkie uruchamianie w witrynie zespołu klikam pozycję Edytuj linki, a następnie pozycję Link.

W oknie dialogowym Dodawanie linku wpisuję tekst wyświetlany Łączmy_siły, a następnie wklejam adres internetowy otrzymany od administratora. Klikam przycisk OK, a następnie pozycję Zapisz.

Oto nowa witryna dla moich klientów, należąca do osobnego zbioru witryn.

Aby utworzyć nową podwitrynę, klikam pozycję Zawartość witryny, a następnie pozycję Nowa podwitryna.

W polu Tytuł wpisuję tekst Łączmy_siły. To samo wpisuję na końcu adresu URL.

W sekcji Wybieranie szablonu pozostawiam ustawienia domyślne.

Kolejna część jest ważna. Aby moi klienci mieli dostęp tylko do tej podwitryny, muszę kliknąć pozycję Użyj uprawnień unikatowych.

Klikam pozycję Tak w obszarze „Czy użyć górnego paska łączy z witryny nadrzędnej?”, a następnie klikam polecenie Utwórz.

Aby dodać członków swojego zespołu, na stronie Konfigurowanie grup w tej witrynie dodaję nazwy członków zespołu, a następnie klikam przycisk OK.

Aby dodać klientów zewnętrznych, klikam pozycję Udostępnij w górnej części strony w witrynie zespołu.

W oknie dialogowym Udostępnianie Łączmy_siły wprowadzam adresy e-mail partnerów zewnętrznych, zaznaczam pole wyboru „Może edytować”, dodaję krótką wiadomość i klikam pozycję Udostępnij.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×