Tworzenie bardziej dostępnych skoroszytów programu Excel

Tworzenie tabel z ułatwieniami dostępu w programie Excel

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Starannie nazywaj i formatuj tabele, aby dane były dostępne i zrozumiałe dla wszystkich, w tym dla osób z wadami wzroku lub mających problemy z czytaniem.

Przekształcanie danych w tabelę

 1. Wprowadź dane, który będą stanowić część tabeli.

 2. Zaznacz dowolną komórkę w obrębie tych danych, a następnie wybierz pozycję Wstawianie > Tabela.

 3. Upewnij się, że wyróżniono odpowiednie komórki lub prawidłowe odwołanie do zakresu.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tworzenie tabeli z wyświetlonym odwołaniem do zakresu komórek dla tworzonej tabeli.
 4. Upewnij się, że jest zaznaczone pole Moja tabela ma nagłówki, a następnie wybierz przycisk OK.

Dodawanie opisowej nazwy tabeli

 1. Zaznacz dowolne miejsce w tabeli.

 2. Po wybraniu pozycji Projektowanie > Nazwa tabeli zamień nazwę ogólną na bardziej znaczącą.

Stosowanie projektu z ułatwieniami dostępu

 1. Zaznacz dowolne miejsce w tabeli, a następnie przejdź do pozycji Projektowanie.

 2. Wybierz odpowiednie funkcje projektowania, na przykład Wiersz nagłówka, Wiersze naprzemienne i Pierwsza kolumna.

 3. Aby wyświetlić wszystkie dostępne style tabel, wybierz pozycję Więcej.

  Zrzut ekranu przedstawiający sześć pierwszych stylów tabeli i przycisk Więcej umożliwiający wyświetlenie wszystkich stylów tabeli.
 4. Z kategorii stylów Średni wybierz styl o silnie kontrastujących kolorach.

Zwiększenie rozmiaru czcionki

 1. Zaznacz całą tabelę.

 2. Przejdź do pozycji Narzędzia główne > Rozmiar czcionki i wybierz rozmiar czcionki równy 12 punktów lub większy.

Zwiększanie odstępów między wierszami

 1. Zaznacz całą tabelę.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Format > Wysokość wiersza.

 3. Zwiększ wysokość wiersza na przykład do wartości 30 lub 40, a następnie wybierz przycisk OK.

Dopasowywanie szerokości kolumny do tekstu

 1. 1. Zaznacz całą tabelę.

 2. 2. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Format > Autodopasowanie szerokości kolumn.
  Szerokość wybranych kolumn zostanie dopasowana tak, aby pomieścić najdłuższy tekst w każdej kolumnie.

Wyrównywanie tekstu do lewej

 1. Zaznacz komórki, wiersze lub kolumny, które chcesz wyrównać.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Do lewej Ikona wyrównywania do lewej .

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie nowego pliku pakietu Office przy użyciu szablonu

Zapisywanie pliku

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Word

Szkolenia dotyczące programu PowerPoint

Używając tabel, można łatwiej określić zestaw danych według nazwy lub zastosować bardziej profesjonalne formatowanie, które pozwoli wyróżnić dane.

Dzięki staranności w nadawaniu nazw i formatowaniu tabeli możesz zapewnić, że wszyscy, w tym również osoby z wadami wzroku lub mające problemy z czytaniem, zrozumieją Twoje dane.

Moje dane są już rozmieszczone w wierszach i kolumnach. Teraz chcę przekształcić je w tabelę.

Zaznaczam dowolną komórkę w obrębie mojego zestawu danych,...

...wybieram pozycję Wstawianie, a następnie pozycję Tabela.

W wyróżnionym polu widzę komórki, które zostaną uwzględnione.

Aby dostosować zaznaczenie, wystarczy po prostu przeciągnąć w celu ponownego określenia zakresu komórek.

Zaznaczam pole wyboru Moja tabela ma nagłówki. Jest to ważne w przypadku ułatwień dostępu, ponieważ czytniki zawartości ekranu używają nagłówków tabeli do nawigacji.

Teraz chcę nadać mojej tabeli opisową nazwę.

Zaznaczam dowolne miejsce w tabeli, a następnie wybieram pozycję Projektowanie.

W obszarze Nazwa tabeli zamieniam ogólną nazwę na bardziej opisową.

Opisowa nazwa pozwala mi teraz szybko przechodzić do tabeli za pomocą polecenia Przejdź do lub pozycji Pole nazwy. Mogę także łatwo odwoływać się do tabeli w formułach.

Znacząca nazwa, taka jak „Lista pracowników”, jest bardziej pomocna niż nazwa ogólna „Tabela1” czy kod odwołania do tabeli, na przykład $A$3:$D$16.

INSTRUKCJA WYMOWY: (Wymawiaj jako „Dolar A Dolar Trzy Dwukropek Dolar D Dolar Szesnaście”).

Teraz, gdy już mam tabelę, chcę zoptymalizować jej projekt pod kątem ułatwień dostępu.

Niektóre formaty tabel mogą sprawiać trudności osobom z wadami wzroku lub mającym problemy z czytaniem,...

dlatego muszę mieć pewność, że wybiorę format czytelny i z dobrym kontrastem.

Zaznaczam dowolne miejsce w tabeli, a następnie wybieram kartę Projektowanie.

Widzę, że pozycja Wiersz nagłówka jest już zaznaczona. Program Excel domyślnie uwzględnia nagłówki, ponieważ są one bardzo istotne z punktu widzenia ułatwień dostępu.

Ale chcę również wyróżnić nazwiska klientów w pierwszej kolumnie, dlatego wybiorę pozycję Pierwsza kolumna.

Następnie wybieram pozycję Wiersze naprzemienne. Dzięki temu granice między wierszami będą lepiej widoczne.

Teraz wybiorę styl tabeli, który będzie odpowiedni dla osób niedowidzących lub mających problemy z czytaniem.

Do wyboru jest mnóstwo stylów tabeli.

Tabele o jasnych kolorach i z NISKIM kontrastem mogą być trudne do odczytania dla każdego, a dla osób z wadami wzroku lub mających problemy z czytaniem jest to jeszcze trudniejsze.

Z drugiej strony style, które mają naprzemiennie kolor biały i ciemny — na przykład czarny, ciemnoszary lub ciemnoniebieski — zapewniają duży kontrast ułatwiający odczytywanie tabeli.

Aby tekst WEWNĄTRZ mojej tabeli był bardziej czytelny, mogę dostosować czcionkę, a także rozmiar wierszy i kolumn.

Przy zaznaczonej tabeli wybieram pozycję Narzędzia główne, a następnie pozycję Rozmiar czcionki.

Zwiększam rozmiar czcionki z 11 na 14. Szerokość kolumny dostosuję za chwilę.

Chcę również upewnić się, że WOKÓŁ tekstu jest wystarczająco dużo miejsca, aby nie było wrażenia natłoku. Gęsty tekst może być szczególnie trudny do odczytania dla użytkowników z dysleksją.

W obszarze Format zaznaczam pozycję Wysokość wiersza i zwiększam wartość do 30. Dzięki temu wiersze stają się nieco wyższe,

ale tekst nadal jest zbyt duży i nie mieści się w komórkach. Dlatego zaznaczam kolumny....

Teraz ponownie wybieram pozycję Format, a następnie pozycję Autodopasowanie szerokości kolumn. Tak jest lepiej....

...ale dodam jeszcze trochę przestrzeni ręcznie, aby uzyskać odpowiadający mi wygląd.

Teraz mogę wykorzystać to dodatkowe miejsce. W grupie Wyrównanie wybieram pozycję Wyrównaj do lewej. W ten sposób uzyskuję większy odstęp między kolumnami.

Zwiększymy rozmiar czcionki i pogrubimy tytuł naszej tabeli.

Jeszcze jedna rzecz: nie scalaj ani nie dziel komórek, ponieważ może to sprawić problemy czytnikowi zawartości ekranu.

To wszystko! To wszystko. Nowa tabela jest gotowa i przystosowana do KAŻDEGO czytnika.

Więcej informacji na temat ułatwień dostępu znajdziesz na stronie aka.ms/OfficeAccessibility

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×