Przejdź do głównej zawartości
Używanie relacji

Tworzenie relacji za pomocą okienka Relacje

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W okienku Relacje są tworzone relacje między tabelami, ale w kolumnach nadrzędnych/podrzędnych muszą znajdować się dane zgodnego typu, a lista odnośników nie jest tworzona.

Tworzenie relacji za pomocą okienka Relacje

 1. W dowolnej bazie danych zawierającej co najmniej dwa obiekty (tabele lub zapytania) wybierz pozycję Narzędzia bazy danych > Relacje.

 2. Jeśli okienko Relacje jest puste, przeciągnij tabele z okienka Nawigacja do okienka Relacje.

 3. Przeciągnij klucz podstawowy z tabeli nadrzędnej na początek klucza obcego w tabeli podrzędnej.

  Tworzenie relacji przy użyciu okienka Relacje
 4. Zaznacz pole wyboru Wymuszaj więzy integralności.

 5. Zaznacz pola wyboru Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne oraz Kaskadowo usuń rekordy pokrewne.

 6. Wybierz pozycję Utwórz.

  Relacja między obiema tabelami została dodana, a wyświetlana teraz linia wskazuje typ relacji (jeden-do-jednego lub jeden-do-wielu) oraz połączone tą relacją pola.

 7. Aby zapisać relację, wybierz przycisk Zapisz Zapisywanie .

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji

Jednym ze sposobów na utworzenie relacji między tabelami jest użycie OKIENKA RELACJE. To alternatywa dla Kreatora odnośników. Oto jak wygląda okienko Relacje.

To tabele powiązane relacją. Linia mówi nam, że jest to relacja jeden-do-wielu.

W przeciwieństwie do Kreatora odnośników okienko Relacje nie tworzy listy odnośników, ale nie zawsze jest ona potrzebna. Jeśli wyodrębniasz i przetwarzasz dane przy użyciu zapytań, potrzebujesz relacji, ale nie listy odnośników, ponieważ zapytanie dostarcza odpowiednie dane.

Aby użyć okienka, wybierz kartę Narzędzia bazy danych i pozycję Relacje.

Jeśli okienko jest puste, możesz przeciągnąć tabele z okienka nawigacji w ten sposób.

Kolejna różnica między Kreatorem odnośników a okienkiem Relacje polega na tym, że jeśli korzystasz z okienka, to tabela podrzędna musi mieć klucz obcy o tym samym lub zgodnym typie danych co klucz podstawowy.

Oto nasz klucz obcy. Aby utworzyć relację, wystarczy przeciągnąć klucz podstawowy do klucza obcego i upuścić go.

Teraz zaznacz pola wyboru dotyczące więzów integralności, aktualizacji kaskadowych i usuwania kaskadowego. Następnie wybierz pozycję Utwórz.

Naciśnięcie klawiszy Control-S pozwala zapisać zmiany układu diagramu relacji.

Gotowe. Właśnie utworzyliśmy relację jeden-do-wielu przy użyciu okienka Relacje.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×