Używanie relacji

Tworzenie relacji jeden-do-jednego

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Co to jest relacja jeden-do-jednego?

Relacje jeden do jednego są często używanego do wskazywania relacji o krytycznym znaczeniu w celu uzyskania danych niezbędnych do prowadzenia działalności.

Relacja jeden-do-jednego to takie połączenie między informacjami w dwóch tabelach, w przypadku którego każdy rekord pojawia się w każdej tabeli tylko raz. Może na przykład istnieć relacja jeden-do-jednego między pracownikami a użytkowanymi przez nich samochodami. Każdy pracownik występuje tylko raz w tabeli Pracownicy, a każdy samochód występuje tylko raz w tabeli Samochody.

Możesz użyć relacji jeden-do-jednego wówczas, gdy masz tabelę zawierającą listę elementów, ale informacje dotyczące tych elementów są różnego typu. Załóżmy na przykład, że masz tabelę kontaktów, w której część osób to pracownicy, a część — podwykonawcy. W przypadku pracowników musisz znać identyfikator pracownika, numer wewnętrzny i inne istotne informacje. W przypadku podwykonawców potrzebujesz między innymi nazwy firmy, numeru telefonu oraz stawki. W takim przypadku najlepiej utworzyć trzy oddzielne tabele — Kontakty, Pracownicy i Podwykonawcy — a następnie utworzyć jedną relację jeden-do-jednego między tabelami Kontakty i Pracownicy, a drugą relację jeden-do-jednego między tabelami Kontakty i Podwykonawcy.

Omówienie tworzenia relacji jeden-do-jednego

Relacje jeden-do-jednego tworzy się, łącząc indeks (najczęściej klucz podstawowy) w jednej tabeli z indeksem w innej tabeli, mającym taką samą wartość. Na przykład:

Wycinek ekranu przedstawiający dwie tabele ze wspólnym identyfikatorem
Identyfikator samochodu występuje w obu tabelach, ale w każdej z nich tylko raz.

Często najlepszym sposobem na utworzenie tej relacji jest skonfigurowanie tabeli pomocniczej tak, aby wyszukiwała wartość z pierwszej tabeli. Na przykład pole Identyfikator samochodu w tabeli Pracownicy można skonfigurować jako pole odnośnika, wyszukujące wartość w indeksie Identyfikator samochodu w tabeli Samochody służbowe. Dzięki temu nie będzie możliwe przypadkowe dodanie nieistniejącego identyfikatora samochodu.

Ważne: W przypadku tworzenia relacji jeden-do-jednego należy dobrze przemyśleć włączenie lub wyłączenie wymuszania więzów integralności dla tej relacji.

Wymuszanie więzów integralności w programie Access ułatwia utrzymanie porządku w bazie danych przez usuwanie pokrewnych rekordów. Na przykład w przypadku usunięcia pracownika z tabeli Pracownicy można jednocześnie usunąć rekordy dotyczące jego świadczeń z tabeli Świadczenia. Jednak w przypadku niektórych relacji, tak jak w naszym przykładzie, wymuszanie więzów integralności nie jest uzasadnione: w przypadku usunięcia pracownika nie chcemy usuwać pojazdu z tabeli Samochody służbowe, ponieważ pojazd ten nadal będzie należał do firmy i zostanie przypisany komuś innemu.

Kroki tworzenia relacji jeden-do-jednego

Utwórz relację jeden-do-jednego, dodając do tabeli pole odnośnika. (Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Tworzenie tabel i ustawianie typów danych). Na przykład aby wskazać, który samochód został przypisany do określonego pracownika, możesz dodać do tabeli Pracownicy pole Identyfikator samochodu. Następnie użyj Kreatora odnośników, aby utworzyć relację między tymi dwoma polami:

  1. Otwórz tabelę.

  2. W widoku projektu dodaj nowe pole, wybierz wartość Typ danych, a następnie wybierz pozycję Kreator odnośników.

  3. W kreatorze wyszukiwanie wartości z innej tabeli jest ustawieniem domyślnym, więc wybierz pozycję Dalej.

  4. Wybierz tabelę zawierającą klucz (zazwyczaj klucz podstawowy), który chcesz uwzględnić w bieżącej tabeli, a następnie wybierz przycisk Dalej. W naszym przykładzie należałoby wybrać tabelę Samochody służbowe.

  5. Na liście Wybrane pola dodaj pole zawierające klucz, którego chcesz użyć. Wybierz pozycję Dalej.

    Wycinek ekranu przedstawiający Kreatora odnośników
  6. Ustaw kolejność sortowania i, jeśli chcesz, zmień szerokość pola.

  7. Na ekranie końcowym wyczyść pole wyboru Włącz integralność danych i wybierz przycisk Zakończ.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wprowadzenie do relacji między tabelami

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji

W relacyjnej bazie danych relacja jeden-do-jednego występuje wtedy, gdy jeden rekord w jednej tabeli jest powiązany tylko z jednym rekordem w drugiej tabeli.

Ten typ relacji nie jest używany tak często jak relacja jeden-do-wielu czy wiele-do-wielu, ale i tak dobrze jest wiedzieć, jak to działa.

Przedstawię teraz procedurę tworzenia tej relacji.

Baza danych w tym przykładzie zawiera tabelę z danymi samochodów firmowych oraz drugą tabelę z danymi pracowników, którzy korzystają z tych samochodów.

Widać, że w firmie jest używany jeden rodzaj samochodu. Z tego względu, aby określić, kto jeździ danym samochodem, muszę użyć pola numeru rejestracyjnego.

Załóżmy, że każdy pracownik korzysta z jednego samochodu. Zanim zaczniemy, omówię nowy termin: „indeks”.

Program Access indeksuje pola w bazach danych, aby móc szybko znajdować informacje. W tym samym celu używamy indeksów w książkach.

Indeksy są domyślnie włączone, ale można zmienić ich działanie lub je wyłączyć.

To ważne, ponieważ relacja jeden-do-jednego jest tworzona na podstawie relacji jeden-do-wielu po zmianie indeksów dla pól klucza w obu tabelach.

Zacznę od utworzenia relacji za pomocą Kreatora odnośników.

Chcę użyć danych z tabeli Samochody firmowe.

Potrzebne jest pole numeru rejestracyjnego, ale nie przejmuję się kolejnością sortowania, ponieważ tych wartości jest niewiele.

Zaznaczam opcję ukrywania kolumny klucza i nazywam to pole Samochód firmowy.

NIE włączam więzów integralności, ale to chyba jedyny taki przypadek. Dzięki temu usunięcie pracownika nie spowoduje przypadkowego usunięcia samochodu.

Wybieram przycisk Zakończ. Mam teraz klucz obcy i mogę łatwo wybierać numery rejestracyjne.

Upewniam się, że pole jest zaznaczone. Wybieram kolejno pozycje Pola, Indeksowane i Unikatowe.

Przechodzę do tabeli Samochody firmowe i sprawdzam, czy klucz podstawowy jest zaznaczony. To pole jest polem typu Autonumerowanie, dlatego opcje Indeksowane i Unikatowe są zaznaczone. Gotowe.

W widoku Projektu widać właściwość Indeksowane w okienku Właściwości pola.

Po rozwinięciu listy dla tej właściwości widać trzy wartości. Dwóch z nich można użyć w relacji jeden-do-jednego — Nie lub Tak (Bez duplikatów).

Właśnie udało się utworzyć relację jeden-do-jednego w bazie danych.

W okienku Relacje jest ona wyświetlana jako zwykła linia bez symbolu 1 lub nieskończoności, które oznaczają relacje jeden-do-wielu lub wiele-do-wielu.

Widać, że w tej bazie danych występują wszystkie trzy typy relacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×