Klip wideo: tworzenie makra interfejsu użytkownika

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W programie Access 2010, makra, które zostały dołączone do obiektów interfejsu użytkownika, takich jak przyciski poleceń, pól tekstowych, formularze i raporty są nazywane makra interfejsu użytkownika. To odróżnia je od makra, które zostały dołączone do tabel, które są nazywane makr danych. W tym klipie wideo pokazano podstawy tworzenia makra interfejsu użytkownika.

Zawartość klipu wideo

W tym klipie wideo pokazano, jak utworzyć dwa formularze, arkusza danych i formularza szczegółów. Następnie jak dodać osadzone makro interfejsu użytkownika w formularzu arkusza danych jest wyświetlany tak, aby kliknięcie Identyfikatora w arkuszu danych formularza szczegółów po otwarciu odpowiedniego rekordu.

Tworzenie formularza arkusza danych

Jeśli nie masz już arkusza danych lub formularza innych wieloma elementami, który ma być używany, wykonaj poniższą procedurę, aby go utworzyć.

 1. W okienku nawigacji zaznacz tabelę lub kwerendę zawierającą dane, które chcesz umieścić w formularzu arkusza danych.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję Arkusz danych.

  Program access utworzy formularz i wyświetla go. Możesz rozpocząć od razu, przy użyciu lub Zapisz i zamknij formularz.

Tworzenie formularza szczegółów

Jeśli nie masz już szczegółów lub innych formularza jednoelementowego, który ma być używany, wykonaj poniższą procedurę, aby go utworzyć.

 1. W okienku nawigacji zaznacz tabelę lub kwerendę zawierającą dane, które chcesz umieścić w formularzu arkusza danych.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję formularz.

  Program access utworzy formularz i wyświetla go. Możesz rozpocząć od razu, przy użyciu lub Zapisz i zamknij formularz.

Dodawanie makra OtwórzFormularz (OpenForm) interfejsu użytkownika do formularza arkusza danych

 1. Otwórz formularz arkusza danych, klikając je dwukrotnie w okienku nawigacji.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Kliknij nagłówek kolumny pole , którego chcesz dodać makro. Są to kolumnie kliknij, aby otworzyć formularz Szczegóły po zakończeniu makro.

 4. Na karcie Zdarzenie arkusza właściwości kliknij pole właściwości Przy kliknięciu lub Przy kliknięciu dwukrotnym (w zależności od tego, czy formularz ma być otwierany w wyniku pojedynczego czy podwójnego kliknięcia pola), a następnie kliknij przycisk Konstruuj Obraz przycisku .

 5. W okienku wykaz akcji w polu wyszukiwania wpisz Otwórz.

 6. Przeciągnij Akcja makra OtwórzFormularz (OpenForm) do okienka makra lub po prostu kliknij go dwukrotnie.

 7. Wypełnij argumenty akcji makra OtwórzFormularz (OpenForm). W tym klipie wideo użyliśmy następujące wartości:

Argument

Wartość

Nazwa formularza

frmContactDetails

Warunek WHERE

Identyfikator = [F orms]! [ frmContactList ]! [ID]

Tryb danych

Polecenie Edytuj

Tryb okna

Okno dialogowe

W razie potrzeby zamień nazwę formularza (frmContactList) oraz nazwę pola (Identyfikatora) odpowiednie wartości dla formularzy. Jeśli zobaczysz dodatkowe argumenty, po prostu pozostaw je puste.

 1. Po zakończeniu wypełniania wartości argumentów, na karcie Projekt kliknij przycisk Zamknij.

 2. Zamykanie okienka arkusz właściwości, a następnie przetestuj makra przez kliknięcie lub dwukrotne kliknięcie pola, do którego dodano makra.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×