Klip wideo: tworzenie makra interfejsu użytkownika

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W programie Access 2010 makra dołączone do obiektów interfejsu użytkownika, takie jak przyciski poleceń, pola tekstowe, formularze i raporty, są nazywane makrami interfejsu użytkownika. To odróżnia je od makr dołączonych do tabel, które są nazywane makrami danych. W tym klipie wideo przedstawiono podstawowe informacje na temat tworzenia makra interfejsu użytkownika.

Zawartość klipu wideo

W tym klipie wideo zaprezentowano utworzenie dwóch formularzy, formularza arkusza danych i formularza szczegółów. Następnie pokazano, jak dodać osadzone makro interfejsu użytkownika do formularza arkusza danych, tak aby po kliknięciu identyfikatora w arkuszu danych został otwarty formularz szczegółów zawierający odpowiedni rekord.

Tworzenie formularza arkusza danych

Jeśli nie jest jeszcze dostępny formularz arkusza danych lub formularz z wieloma elementami, który ma zostać użyty, wykonaj poniższą procedurę, aby go utworzyć.

 1. W okienku nawigacji zaznacz tabelę lub kwerendę zawierającą dane, które chcesz umieścić w formularzu arkusza danych.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję Arkusz danych.

  W programie Access zostanie utworzony i wyświetlony odpowiedni formularz. Można od razu zacząć z niego korzystać lub zapisać go i zamknąć.

Tworzenie formularza szczegółów

Jeśli nie jest jeszcze dostępny formularz szczegółów lub formularz z pojedynczym elementem, który ma zostać użyty, wykonaj poniższą procedurę, aby go utworzyć.

 1. W okienku nawigacji zaznacz tabelę lub kwerendę zawierającą dane, które chcesz umieścić w formularzu arkusza danych.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję Formularz.

  W programie Access zostanie utworzony i wyświetlony odpowiedni formularz. Można od razu zacząć z niego korzystać lub zapisać go i zamknąć.

Dodawanie makra interfejsu użytkownika OtwórzFormularz do formularza arkusza danych

 1. Otwórz formularz arkusza danych, klikając go dwukrotnie w okienku nawigacji.

 2. Jeśli arkusz właściwości jeszcze nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Kliknij nagłówek kolumny pola, do którego chcesz dodać makro. Jest to kolumna, którą należy kliknąć, aby otworzyć formularz szczegółów po zakończeniu tworzenia makra.

 4. Na karcie Zdarzenie arkusza właściwości kliknij pole właściwości Przy kliknięciu lub Przy kliknięciu dwukrotnym (w zależności od tego, czy formularz ma być otwierany w wyniku pojedynczego, czy podwójnego kliknięcia pola), a następnie kliknij przycisk Konstruuj Obraz przycisku .

 5. W okienku Wykaz akcji w polu Wyszukaj wpisz ciąg otwórz.

 6. Przeciągnij akcję makra OtwórzFormularz do okienka makra lub kliknij ją dwukrotnie.

 7. Wprowadź argumenty akcji makra OtwórzFormularz. W tym klipie wideo użyto następujących wartości:

Argument

Wartość

Nazwa formularza

frmContactDetails

Warunek Where

ID = [Forms]![frmContactList]![ID]

Tryb danych

Edycja

Tryb okna

Okno dialogowe

W razie potrzeby zamień nazwę formularza (frmContactList) i nazwę pola (ID) na wartości dostosowane do formularzy. Jeśli są widoczne dodatkowe argumenty, pozostaw je puste.

 1. Po zakończeniu wprowadzania wartości argumentów na karcie Projektowanie kliknij pozycję Zamknij.

 2. Zamknij okienko arkusza właściwości, a następnie sprawdź działanie makra, klikając jedno- lub dwukrotnie pole, do którego zostało dodane makro.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×