Ochrona baz danych

Tworzenie kopii zapasowych baz danych

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Przechowywanie regularnie tworzonych kopii zapasowych bazy danych jest zawsze dobrym rozwiązaniem. Przydadzą się, gdy zechcesz sprawdzić starszą wersję bazy danych lub gdy będzie konieczne przywrócenie bazy po awarii systemu.

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

Uwaga: Jeśli baza danych została udostępniona członkom Twojego zespołu, przed rozpoczęciem procesu tworzenia kopii zapasowej wszyscy użytkownicy muszą zamknąć swoje wystąpienia bazy danych.

 1. Otwórz bazę danych, której kopię zapasową chcesz utworzyć.

 2. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako.

 3. W obszarze Typy plików wybierz pozycję Zapisz bazę danych jako.

 4. W obszarze Zaawansowane wybierz pozycję Wykonaj kopię zapasową bazy danych, a następnie wybierz przycisk Zapisz jako.

  Jeśli chcesz, zmień nazwę pliku kopii zapasowej.

  Porada: Podczas przywracania danych lub obiektów z kopii zapasowej zwykle przydatne są informacje, z której bazy danych pochodzi kopia zapasowa i kiedy została utworzona, dlatego warto używać domyślnej nazwy pliku, która zawiera obie te informacje.

 5. Wybierz typ pliku kopii zapasowej bazy danych, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

W przypadku wyświetlenia poniższych komunikatów należy wykonać następujące czynności:

Przywracanie bazy danych

Przywrócenie bazy danych polega na zamianie pliku bazy danych (który jest uszkodzony, w którym występują problemy z danymi lub którego w ogóle nie ma) na kopię zapasową bazy danych.

 1. Zamknij uszkodzoną bazę danych.

  Ikona pustej bazy danych

 2. W Eksploratorze plików przejdź do folderu zawierającego uszkodzoną bazę danych, a następnie zmień nazwę tej bazy danych.

  Porada: Nowa nazwa powinna zawierać pierwotną nazwę bazy danych oraz informację o tym, że jest ona przestarzała.

 3. Przejdź do folderu zawierającego plik kopii zapasowej, a następnie skopiuj ten plik.

 4. Wklej plik kopii zapasowej do folderu zawierającego uszkodzoną bazę danych.

 5. Zmień nazwę pliku kopii zapasowej na nazwę oryginalnej bazy danych. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zastąpienie istniejącego pliku, zastąp go.

Chcesz wiedzieć więcej?

Ochrona danych za pomocą procesów wykonywania i przywracania kopii zapasowych

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Tworzenie kopii zapasowych bazy danych dla komputerów stacjonarnych pomaga w odzyskaniu najważniejszych danych, gdy polecenie Cofnij nie wystarczy do naprawienia błędu, przywrócenia brakującego obiektu lub poprawienia uszkodzonych danych.

Kiedy tworzysz kopię zapasową bazy danych, program Access zapisuje i zamyka obiekty otwarte w widoku Projekt, a następnie zapisuje kopię pliku bazy danych przy użyciu określonych przez Ciebie nazwy i lokalizacji.

Przed utworzeniem kopii zapasowej upewnij się, że wszyscy pozostali użytkownicy zamknęli swoje wystąpienia tej bazy danych.

Otwórz bazę danych, której kopię zapasową chcesz utworzyć.

Wybierz kolejno pozycje Plik i Zapisz jako.

W obszarze Zaawansowane wybierz pozycję Wykonaj kopię zapasową bazy danych, a następnie wybierz przycisk Zapisz jako.

W oknie dialogowym Zapisywanie jako zwróć uwagę na nazwę kopii zapasowej.

Domyślną nazwą pliku kopii zapasowej jest oryginalna nazwa bazy danych z dodaną dzisiejszą datą.

To dobre rozwiązanie — szczególnie pomocne, gdy trzeba przywrócić kopię zapasową.

Ponieważ każda kopia zapasowa to nowy plik, masz różne wersje bazy danych — swego rodzaju migawki.

Przechowywanie wielu wersji może być kluczowe, jeśli na przykład okaże się, że najnowsza kopia zapasowa zawiera uszkodzone dane i trzeba wrócić do jeszcze wcześniejszej kopii.

Oczywiście możesz wybrać dowolną nazwę kopii zapasowej.

Możesz też wybrać zastąpienie wcześniejszej kopii zapasowej, aby zawsze mieć tylko jedną, najnowszą wersję.

Niezależnie od wybranej metody ważne jest to, że wykonujesz kopię zapasową.

Jeszcze lepiej, jeśli robisz to regularnie.

Pozostając w oknie dialogowym Zapisywanie jako, zwróć uwagę na lokalizację zapisu kopii zapasowej.

Domyślna lokalizacja kopii zapasowej jest taka sama jak lokalizacja oryginalnej bazy danych.

Aby wzmocnić ochronę i zwiększyć bezpieczeństwo, rozważ przechowywanie plików kopii zapasowej w innym folderze, na innym dysku sieciowym (najlepiej znajdującym się w innym budynku), na zewnętrznym urządzeniu magazynującym albo na dysku w chmurze — tak na wszelki wypadek.

Wybierz pozycję Zapisz. Plik kopii zapasowej bazy danych zostanie zapisany pod wybraną nazwą we wskazanej lokalizacji.

Po utworzeniu kopii zapasowej lub serii kopii zapasowych możesz przywrócić całą bazę danych w przypadku utraty lub nieodwracalnego uszkodzenia oryginału.

Najpierw zamknij uszkodzoną roboczą bazę danych.

Otwórz Eksploratora plików i przejdź do folderu zawierającego roboczą bazę danych.

Zmień nazwę uszkodzonej bazy danych tak, aby nadal była widoczna jej pierwotna nazwa, ale z uwzględnieniem informacji o tym, że jest to przestarzała wersja.

Jeśli plik kopii zapasowej był przechowywany w innym miejscu niż robocza baza danych, za pomocą Eksploratora plików przejdź do pliku kopii zapasowej.

Przejdź do lokalizacji, w której powinna się znajdować uszkodzona lub utracona baza danych, i wklej tam plik kopii zapasowej.

Niezależnie od tego, czy przenosisz kopię zapasową z innej lokalizacji, czy korzystasz z kopii zapasowej zapisanej w tym samym miejscu co robocza baza danych, musisz zmienić nazwę pliku na taką samą jak nazwa oryginalnej bazy danych.

W ten sposób kopia zapasowa zostanie przywrócona i będzie nową roboczą bazą danych.

Czasem nie trzeba przywracać całej bazy danych.

Może być konieczne przywrócenie tylko jednego obiektu, na przykład zapytania lub raportu.

W tym celu należy zaimportować ten obiekt z kopii zapasowej bazy danych do roboczej bazy danych.

Po pierwsze, jeśli inne bazy danych lub programy mają połączenia z obiektami bazy danych, w której jest konieczne przywrócenie obiektu, pozostaw tę bazę danych w pierwotnej lokalizacji.

W przeciwnym razie połączenia z obiektami bazy danych przestaną działać i będzie trzeba je zaktualizować.

Innymi słowy, należy przenieść kopię zapasową bazy danych do lokalizacji roboczej bazy danych, a nie na odwrót.

Teraz otwórz bazę danych, która wymaga przywrócenia obiektu z kopii zapasowej.

Jeśli zamieniasz obiekt zawierający niepoprawne dane albo obiekt, w którym brakuje danych lub który przestał prawidłowo działać, warto zmienić nazwę nieprawidłowo działającego obiektu zamiast całkowicie go usuwać.

Jeśli na przykład chcesz przywrócić uszkodzony formularz o nazwie Szczegóły pracowników, zmień jego nazwę na Szczegóły pracowników_uszkodzone lub podobną.

Wybierz pozycję Dane zewnętrzne, a następnie pozycję Access.

W oknie dialogowym wybierz przycisk Przeglądaj.

Znajdź kopię zapasową bazy danych i wybierz przycisk Otwórz.

W razie potrzeby wybierz opcję Importuj tabele, kwerendy, formularze, raporty, makra i moduły do bieżącej bazy danych. Kliknij przycisk OK.

Teraz wybierz kartę typu obiektu, który chcesz przywrócić.

Na tej liście są widoczne wszystkie formularze, które zawiera kopia zapasowa bazy danych.

Zaznacz obiekt, który chcesz zaimportować do roboczej bazy danych.

Jeśli chcesz zaimportować dodatkowe obiekty z tej karty, zaznacz je.

Aby zaimportować inne typy obiektów, wybierz inną kartę, a następnie zaznacz dodatkowe obiekty.

Wszystkie obiekty zaznaczone na innych kartach zostaną zachowane.

Aby wyświetlić więcej opcji przed zaimportowaniem obiektów, wybierz pozycję Opcje.

Wybierz przycisk OK. Następnie w oknie dialogowym wybierz przycisk Zamknij.

Wybrane obiekty z kopii zapasowej zostaną zaimportowane do bazy danych zgodnie z ustawieniami.

Potrzebne obiekty są teraz przywrócone do bazy danych, a Ty możesz wrócić do pracy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×