Przejdź do głównej zawartości
Tworzenie formularzy

Tworzenie formularzy nawigacji

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Uwaga: Informacje na tej stronie mają zastosowanie tylko do baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Aplikacje sieci Web programu Access nie obsługują formularzy nawigacji.

Jeśli często korzystasz z tego samego zestawu formularzy i raportów, możesz utworzyć formularz nawigacji, aby połączyć je w grupę. Dzięki temu wszystko, czego potrzebujesz, będzie w zasięgu ręki.

 1. Otwórz bazę danych dla komputerów stacjonarnych, do której chcesz dodać formularz nawigacji.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze wybierz pozycję Nawigacja. Następnie wybierz odpowiedni styl formularza nawigacji.

Dodawanie formularza lub raportu do formularza nawigacji

 1. Przeciągnij formularz lub raport z okienka Nawigacja na kartę Dodaj nowy.
  Program Access doda formularz lub raport do nowego formularza nawigacji.

 2. Powtórz tę czynność z pozostałymi formularzami lub raportami, które chcesz dodać.

 3. Wybierz przycisk Zapisz Ikona Zapisz .

 4. Wpisz nazwę formularza i wybierz przycisk OK.
  Formularz zostanie zapisany, a jego nazwa będzie wyświetlana na karcie powyżej formularza.

Zmienianie etykiety formularza nawigacji

Po utworzeniu nowego formularza nawigacji program Access dodaje etykietę domyślną „Formularz nawigacji”. Możesz zmienić tę etykietę na bardziej opisową.

 1. Wybierz etykietę formularza, a następnie wybierz ją ponownie, aby ją edytować.

  Wycinek ekranu przedstawiający formularz nawigacji

 2. Edytuj etykietę stosownie do potrzeb, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Stosowanie motywu wizualnego do raportu lub formularza nawigacji

Możesz spersonalizować bazę danych i ułatwić znajdowanie informacji, zmieniając kolory i czcionki używane we wszystkich formularzach i raportach. Możesz wypróbować skoordynowany motyw kolorystyczny lub utworzyć własny.

 1. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Widok > Widok układu.

 2. Na karcie Projekt wybierz pozycję Motywy.

  • Aby wyświetlić podgląd motywu, zatrzymaj na nim wskaźnik.

  • Aby zmienić wszystkie kolory i czcionki, wybierz motyw.

  • Aby zmienić tylko kolory, wybierz pozycję Kolory, a następnie wybierz kolor.

  • Aby zmienić tylko czcionki, wybierz pozycję Czcionki, a następnie wybierz styl tekstu.

Ustawianie formularza nawigacji jako formularza wyświetlanego domyślnie

Formularz nawigacji może stanowić praktyczną stronę główną bazy danych, warto więc rozważyć automatyczne otwieranie go przy każdym otwarciu tej bazy danych.

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Bieżąca baza danych.

 2. W obszarze Opcje aplikacji wybierz strzałkę w polu Wyświetl formularz, a następnie wybierz utworzony formularz nawigacji.

 3. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.

 4. Na pasku narzędzi Szybki dostęp wybierz pozycję Zapisz Ikona Zapisz .

 5. Zamknij bazę danych i otwórz ją ponownie.
  Jednocześnie zostanie otwarty formularz nawigacji, zapewniając Ci szybki dostęp do często używanych formularzy i raportów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie formularza nawigacji

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Jeśli często korzystasz z tych samych kilku formularzy i raportów, możesz utworzyć „formularz nawigacji”, aby zgromadzić je w jednym miejscu.

Formularz nawigacji może pełnić rolę „bazy wypadowej”, z której szybko dostaniesz się do najczęściej używanych formularzy i raportów.

Na początek otwórz bazę danych dla komputerów stacjonarnych, do której chcesz dodać formularz nawigacji.

Wybierz kartę Tworzenie i pozycję Nawigacja, a następnie wybierz odpowiedni styl formularza nawigacji.

Program Access utworzy pusty formularz z kontrolką nawigacji Dodaj nowy i otworzy go w widoku Układ.

Teraz możesz dodać wybrane formularze i raporty.

W tym celu przeciągnij formularz lub raport z okienka nawigacji na przycisk Dodaj nowy.

Program Access utworzy nowy przycisk nawigacyjny i wyświetli ten formularz lub raport w okienku obiektów.

Powtórz tę czynność z pozostałymi formularzami lub raportami, które chcesz dodać.

Zazwyczaj te formularze i raporty będą w jakiś sposób powiązane, na przykład będą dotyczyły pracowników.

Na tym etapie możesz zapisać formularz nawigacji.

Program Access doda go jako nowy obiekt do listy pozostałych formularzy.

Po utworzeniu nowego formularza nawigacji program Access dodaje etykietę domyślną „Formularz nawigacji” w nagłówku formularza. Jeśli chcesz, możesz zmienić tę etykietę.

Kliknij etykietę raz, aby ją zaznaczyć, a następnie drugi raz, aby rozpocząć edytowanie.

Wpisz odpowiedni tekst etykiety i naciśnij klawisz Enter.

Każdy formularz ma także podpis — tekst wyświetlany na karcie formularza nawigacji.

Jeśli chcesz go zmienić, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę formularza nawigacji i wybierz pozycję Właściwości formularza.

W okienku Arkusz właściwości po prawej stronie wpisz nowy podpis.

Zmieni się podpis na karcie, ale nazwa w okienku nawigacji pozostanie taka sama, jak przy zapisywaniu formularza nawigacji.

Aby nadać bazie danych bardziej profesjonalny wygląd, możesz zastosować motyw obejmujący kolory i czcionki.

Aby zmienić zarówno kolory, jak i czcionki, wybierz element z galerii Motywy. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad motywem, aby sprawdzić, jak będzie wyglądał w bazie danych.

Gdy znajdziesz odpowiedni motyw, wybierz go. Pamiętaj, że spowoduje to zmianę wszystkich kolorów i czcionek w bazie danych, a nie tylko tych w formularzu nawigacji.

Aby zmienić w bazie danych tylko kolory, wybierz schemat kolorów z galerii Kolory.

Aby zmienić tylko czcionki, wybierz schemat z galerii Czcionki.

Innym sposobem na uatrakcyjnienie formularza nawigacji jest dostosowanie koloru lub kształtu przycisków nawigacyjnych.

Pozostając w widoku Układ, zaznacz przyciski nawigacyjne, które chcesz zmienić. Chociaż zastosowanie tego samego stylu do wszystkich przycisków zapewnia elegancki, spójny wygląd, można też zastosować inny styl do każdego z przycisków.

Wybierz kartę Format, a następnie przycisk Szybkie style, aby wybrać i zastosować styl.

Formularz nawigacji sprawdza się jako „strona główna” czy też centrum działań. Dlatego warto rozważyć wyświetlanie go od razu po otwarciu bazy danych.

To nic trudnego. Wybierz kolejno pozycje Plik, Opcje, Bieżąca baza danych.

W obszarze Opcje aplikacji wybierz strzałkę w polu Wyświetl formularz, a następnie wybierz swój formularz nawigacji. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.

Zapisz bazę danych.

Teraz zamknij ją i otwórz ponownie.

Jak widzisz, jednocześnie zostanie otwarty formularz nawigacji, dzięki czemu wszystko, czego potrzebujesz, będzie w zasięgu ręki.

Gdy następnym razem będziesz szukać tych samych formularzy i raportów potrzebnych do wykonywania stałych zadań, zbierz je w nowym formularzu nawigacji i usprawnij swoją pracę.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×