Klip wideo: tworzenie etykiet wysyłkowych w programie Access

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W tym klipie wideo pokazano, jak tworzyć raport etykiet wysyłkowych w programie Access przy użyciu Kreatora etykiet. W tym przypadku źródłem rekordów jest tabela, ale można również korzystać z danych pochodzących z kwerendy, formularza lub raportu. Ta procedura nie jest ograniczona wyłącznie do etykiet wysyłkowych — Kreator etykiet udostępnia wymiary dla wielu różnych typów etykiet.

Aby utworzyć etykiety, należy wykonać poniższą procedurę:

 1. W okienku nawigacji zaznacz obiekt zawierający dane, które chcesz umieścić na etykietach.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Raporty kliknij przycisk Etykiety.

Uwaga:  W przypadku pracy w bazie danych sieci Web polecenie Etykiety znajduje się w obszarze Raporty klienta.


 1. Jeśli w programie Access zostanie wyświetlone powiadomienie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Otwórz.
  W programie Access zostanie uruchomiony Kreator etykiet.

 2. Na pierwszej stronie kreatora wybierz producenta i numer produktu używanych etykiet.
  Nie znam (lub nie mogę znaleźć) producenta moich etykiet.

  Jeśli w kreatorze nie można znaleźć producenta etykiet albo brakuje informacji o produkcie, można utworzyć etykietę niestandardową, korzystając z następującej procedury:

  1. Kliknij przycisk Dostosuj.

  2. Wybierz jednostkę miary i typ etykiety, a następnie kliknij przycisk Nowy.

  3. W oknie dialogowym Nowa etykieta ustaw jednostkę miary, typ etykiety, orientację i liczbę etykiet na stronie w poziomie.

  4. Zmierz etykiety i wprowadź dokładne wymiary w polach na modelu etykiety.

  5. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno dialogowe Nowy rozmiar etykiety.

   Po wprowadzeniu etykiety niestandardowej widok kreatora zostanie zmieniony i będą w nim wyświetlane tylko etykiety niestandardowe. Aby przełączyć się z powrotem do widoku pierwotnego, w którym są wyświetlane marki etykiet komercyjnych, wyczyść pole wyboru Pokazuj niestandardowe rozmiary etykiet.

 3. Na następnej stronie kreatora wybierz odpowiednie formatowanie tekstu dla etykiet.

 4. Na następnej stronie kreatora dodaj pola, które chcesz umieścić w każdym wierszu etykiety, wykonując następujące czynności:

  1. W obszarze Prototyp etykiety kliknij wiersz, do którego chcesz dodać pola.

  2. Na liście Dostępne pola kliknij dwukrotnie każde pole danych, które chcesz umieścić w danym wierszu.

  3. Kliknij obszar Prototyp etykiety i wpisz dowolną liczbę spacji lub znaki interpunkcyjne, które mają być widoczne na etykiecie, na przykład spację przed polem Miasto.

   Porada:  Jeśli przypadkowo dodano niechciane pole, można je usunąć, zaznaczając je i naciskając klawisz DELETE.

 5. Na następnej stronie wybierz kolejność sortowania etykiet. Ten krok jest opcjonalny.

 6. Na następnej stronie wprowadź nazwę raportu i kliknij przycisk Zakończ.

W programie Access zostaną utworzone etykiety, a jeśli wystąpiły jakiekolwiek problemy, zostanie wyświetlony komunikat. W przypadku niektórych rozmiarów etykiet w programie Access może zostać wyświetlony komunikat z informacją, że w poziomie jest za mało miejsca, aby pomieścić całą zawartość. Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat, kliknij przycisk OK, aby go zamknąć. Etykiety zostaną otwarte w programie Access w podglądzie wydruku.

 1. Jeśli etykiety na podglądzie wydruku wyglądają dobrze, wydrukuj arkusz testowy na zwykłym papierze i przyłóż go do arkusza etykiet, aby sprawdzić, czy wydrukowany tekst pokrywa się z etykietami. Jeśli tak, można rozpocząć drukowanie na etykietach.

Co z komunikatem o niewystarczającej ilości miejsca w poziomie?

Ten komunikat, jeśli jest wyświetlany, jest efektem ubocznym wymiarów niektórych etykiet. Zwykle występuje, gdy etykiety są położone bardzo blisko prawych i lewych krawędzi arkusza etykiet. W wyniku tego w kreatorze są określane niektóre wymiary wykraczające poza normalny zakres wydruku, co z kolei powoduje pojawianie się tego komunikatu podczas wyświetlania podglądu etykiet lub ich drukowania.

Jeśli wyrównanie tekstu na etykietach jest zadowalające i co druga drukowana strona nie jest pusta, zaleca się pozostawienie projektu raportu bez zmian i klikanie przycisku OK w każdym z wyświetlanych komunikatów. Wyrównanie i ustawienia strony można dostosować w widoku projektu, ale wiąże się to z ryzykiem zniszczenia dotychczasowego wyrównania.

Uwaga:  Podgląd wydruku to jedyny widok, w którym kolumny są wyświetlane tak, jak zostały rozmieszczone. Jeśli raport jest przeglądany w widoku raportu lub widoku układu, w programie Access wszystkie dane są wyświetlane w jednej kolumnie.

Początek strony

.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×