Wspólna praca nad zawartością zespołową przy użyciu usługi SharePoint Online (usuwanie)

Tworzenie biblioteki dokumentów poufnych

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Możesz dodawać biblioteki dokumentów do celów specjalnych, takich jak zwiększenie ochrony dokumentów poufnych. Funkcja zarządzania prawami do informacji (IRM) pomaga chronić pliki przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem po ich pobraniu. Aby dodatkowo zwiększyć ochronę, można łatwo ustawić alerty dotyczące biblioteki, aby rejestrować osoby uzyskujące do niej dostęp.

Uwaga: Aby korzystanie z funkcji IRM było możliwe, administrator usługi Office 365 musi ją włączyć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie usługi Zarządzanie prawami do informacji (IRM) w Centrum administracyjnym programu SharePoint.

Uwaga: Aby modyfikować witrynę zespołu, musisz być członkiem grupy Projektanci lub mieć uprawnienia współautora. Aby bezpiecznie przećwiczyć wprowadzanie zmian w witrynie zespołu, użyj utworzonej w tym celu podwitryny w witrynie zespołu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie podwitryny w istniejącej witrynie.

Tworzenie biblioteki dokumentów dla dokumentów poufnych

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365 za pomocą konta służbowego i przejdź do witryny zespołu (w obszarze Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 kliknij pozycję Witryny, a następnie zlokalizuj swoją witrynę zespołu).

  Nie możesz znaleźć aplikacji, której szukasz? W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Wszystkie aplikacje, aby wyświetlić listę alfabetyczną dostępnych aplikacji usługi Office 365. W tym miejscu możesz wyszukać konkretną aplikację.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia witryny Ikona Ustawienia > Dodaj aplikację.

 3. Na stronie Twoje aplikacje wybierz pozycję Biblioteka dokumentów.

 4. Wprowadź nazwę nowej biblioteki dokumentów, na przykład Dokumenty_poufne, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

  Nowa biblioteka dokumentów zostanie wyświetlona w menu Szybkie uruchamianie (linki nawigacyjne na górze lub z boku strony) w obszarze Ostatnie.

 5. Aby skonfigurować funkcję IRM dla tej biblioteki, wykonaj następujące czynności:

  1. W bibliotece kliknij pozycję Biblioteka > Ustawienia biblioteki, a następnie na stronie Ustawienia kliknij pozycję Zarządzanie prawami do informacji.

  2. Kliknij pozycję Ogranicz uprawnienia do tej biblioteki podczas pobierania.

  3. W polu Utwórz tytuł zasad uprawnień wprowadź nazwę, na przykład Poufne dane firmowe.

  4. W polu Dodaj opis zasad uprawnień wprowadź opis, na przykład Tylko do użytku wewnętrznego: nie omawiać z innymi osobami.

  Ustawienia funkcji IRM
 6. Kliknij przycisk OK.

Ustawianie alertu dla biblioteki

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365 za pomocą konta służbowego i przejdź do witryny zespołu (w obszarze Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 kliknij pozycję Witryny, a następnie zlokalizuj swoją witrynę zespołu).

  Nie możesz znaleźć aplikacji, której szukasz? W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Wszystkie aplikacje, aby wyświetlić listę alfabetyczną dostępnych aplikacji usługi Office 365. W tym miejscu możesz wyszukać konkretną aplikację.

 2. W bibliotece kliknij pozycję Biblioteka > Prześlij mi alert > Ustaw alert dla tej biblioteki, zaakceptuj wszystkie ustawienia domyślne, a następnie kliknij przycisk OK.

  Ustawienia alertów biblioteki

Więcej możliwości zastosowania alertów biblioteki (dodatkowe informacje)

 1. Kliknij pozycję Biblioteka > Prześlij mi alert > Ustaw alert dla tej biblioteki.

 2. W obszarze Tytuł alertu wpisz Biblioteka dokumentów poufnych.

 3. W obszarze Adresaci alertów dodaj jednego lub dwóch użytkowników z Twojego zespołu, którzy również zostaną powiadomieni.

 4. W obszarze Wyślij mi alert w następujących przypadkach kliknij pozycję Inna osoba zmienia dokument.

 5. W obszarze Czas wysyłania alertów wybierz pozycję Wyślij podsumowanie dzienne.

Chcesz wiedzieć więcej?

Korzystanie z usługi Zarządzanie prawami do informacji w odniesieniu do listy lub biblioteki

Tworzenie alertu lub subskrybowanie kanału informacyjnego RSS

Mój kierownik zwrócił się do mnie o wzmocnienie zabezpieczeń naszych dokumentów poufnych.

Zarządzanie prawami do informacji, nazywane także IRM, pomaga chronić pliki przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem po ich pobraniu.

Najpierw utworzę nową bibliotekę. Klikam ikonę Ustawienia, a następnie polecenie Dodaj aplikację.

Wybieram pozycję Biblioteka dokumentów, wprowadzam nazwę Dokumenty_poufne, a następnie klikam polecenie Utwórz.

Zwróć uwagę, że nowa biblioteka jest wyświetlana na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Ostatnie.

Klikam bibliotekę Dokumenty_poufne, aby ją otworzyć.

Wybieram kartę Biblioteka, a następnie pozycję Ustawienia biblioteki.

Na stronie Ustawienia klikam pozycję Zarządzanie prawami do informacji.

Wybieram opcję Ogranicz uprawnienia do tej biblioteki podczas pobierania.

W polu Utwórz tytuł zasad uprawnień wpisuję „Poufne dane firmowe”.

W polu Dodaj opis zasad uprawnień wpisuję „Tylko do użytku wewnętrznego. nie omawiać z innymi osobami”. Następnie klikam przycisk OK.

Jeszcze jedno: dzięki ustawieniu alertu dla tej biblioteki mogę otrzymać powiadomienie, gdy ktokolwiek uzyska dostęp do tych dokumentów.

Na pasku Szybkie uruchamianie klikam bibliotekę Dokumenty_poufne.

Wybieram kartę Biblioteka, klikam pozycję Prześlij mi alert i wybieram polecenie Ustaw alert dla tej biblioteki.

Akceptuję ustawienia domyślne i klikam przycisk OK.

Od teraz wszystkie dokumenty przekazane do tej biblioteki będą chronione.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×