Komórki

Sprawdzanie poprawności danych w komórce

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Spróbuj!

Tworząc arkusze, które będą używane przez inne osoby, warto dopilnować, aby osoby te mogły wprowadzać tylko poprawne dane. Za pomocą funkcji sprawdzania poprawności danych w programie Excel można utworzyć reguły ograniczające typ danych lub wartości wprowadzanych w komórce przez użytkowników.

 1. Zaznacz komórki, dla których chcesz utworzyć regułę.

 2. Wybierz pozycję Dane >Sprawdzanie poprawności danych.
  Sprawdzanie poprawności danych

 3. Na karcie Ustawienia w obszarze Zezwalaj wybierz odpowiednią opcję:

  • Pełna liczba — aby w kolumnie akceptowane były tylko liczby całkowite.

  • Dziesiętna — aby akceptowane były tylko liczby dziesiętne.

  • Lista — aby wybierać dane z listy rozwijanej.

  • Data — aby w komórce można było wpisać tylko datę.

  • Godzina — aby w komórce można było wpisać tylko godzinę.

  • Długość tekstu — aby ograniczyć długość tekstu.

  • Niestandardowe — w przypadku formuły niestandardowej.

 4. W obszarze Dane wybierz warunek:

  • między

  • nie między

  • równa

  • nierówna

  • większa niż

  • mniejsza niż

  • większa lub równa

  • mniejsza lub równa

 5. Na karcie Ustawienia w obszarze Zezwalaj wybierz odpowiednią opcję:

 6. Ustaw inne wymagane wartości dostępne w zależności od opcji wybranych dla ustawień Zezwalaj i Dane.
  Na przykład w przypadku wybrania pozycji między wybierz wartości Minimum i Maksimum dla komórek.

 7. Zaznacz pole wyboru Ignoruj puste, jeśli chcesz, aby puste miejsca były ignorowane.

 8. Jeśli chcesz dodać Tytuł i komunikat dotyczący reguły, wybierz kartę Komunikat wejściowy, a następnie wpisz tytuł i komunikat wejściowy.

 9. Zaznacz pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki, aby komunikat wejściowy był wyświetlany, kiedy użytkownik zaznaczy określone komórki lub umieści na nich wskaźnik myszy.

 10. Wybierz przycisk OK.

  Jeśli użytkownik spróbuje wprowadzić nieprawidłową wartość, zostanie wyświetlone wyskakujące okienko z komunikatem „Ta wartość jest niezgodna z ograniczeniami sprawdzania poprawności danych, które są zdefiniowane dla tej komórki”.

Chcesz wiedzieć więcej?

Stosowanie sprawdzania poprawności danych do komórek

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×