Klip wideo: przechowywanie plików w bibliotece witryny

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Gdy pliki są przechowywane w bibliotece witryny, możesz również wykorzystać je w usługach SharePoint Online (w projektach, zbieraniu elektronicznych materiałów dowodowych, portalach intranetowych, analizie biznesowej i tak dalej) używanych w różnych zespołach, grupach i obszarach geograficznych.

Przekazywanie pliku

  1. Przejdź do biblioteki witryny.

  2. Kliknij pozycję Przekaż, a następnie kliknij pozycję Przeglądaj.

  3. Odszukaj plik w oknie dialogowym Wybieranie pliku do przekazania i zaznacz go.

  4. Kliknij przycisk Otwórz.

Przekazywanie wielu plików

  1. Otwórz Eksploratora plików.

  2. Zaznacz kilka plików.

  3. Przeciągnij je z Eksploratora plików do biblioteki witryny.

Chcesz wiedzieć więcej?

Limity usługi SharePoint Online

Typy plików, których nie można dodawać do listy ani do biblioteki

Dołączanie pliku do wiadomości e-mail w programie Outlook 2016 dla systemu Windows

Porada: Dokumenty pakietu Office można również zapisywać z widoku Backstage (wybierając kartę Plik) w programach Word, Excel i PowerPoint oraz w innych aplikacjach klasycznych pakietu Office. Na przykład w programie Word, zobacz Zapisywanie dokumentu w programie Word 2016.

Przechowując dokumenty w usłudze Office 365, możesz korzystać z zalet bezpiecznego magazynu w chmurze oraz możesz mieć dostęp do swoich dokumentów z dowolnego urządzenia i w dowolnym czasie.

Przyjrzyjmy się różnym sposobom przenoszenia dokumentów do usługi Office 365 i korzystania z zalet chmury.

Aby uzyskać dostęp do swoich dokumentów, przejdź do usługi OneDrive dla Firm.

W tym miejscu wybierz pozycję Przekaż, przejdź do dokumentów na swoim komputerze i zaznacz poszczególne dokumenty lub grupy dokumentów.

Następnie rozpocznij przekazywanie.

Innym, jeszcze łatwiejszym sposobem dodawania dokumentów do usługi OneDrive jest przenoszenie ich metodą „przeciągnij i upuść” z pulpitu. Wystarczy zaznaczyć grupę plików w Eksploratorze plików, a następnie przeciągnąć ją do obszaru usługi OneDrive z opisem Przeciągnij tutaj pliki.

Po krótkiej chwili pliki pojawią się w usłudze OneDrive.

Innym rozwiązaniem jest synchronizacja. Jeśli chcesz przekazać wiele plików, w tym foldery, i lubisz pracować nad dokumentami na komputerze, lepszym rozwiązaniem jest synchronizacja w usłudze OneDrive.

Wystarczy wybrać pozycję Synchronizuj i postępować zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć synchronizację dokumentów w usłudze OneDrive dla Firm z komputerem.

Wybierz pozycję Pokaż moje pliki, aby wyświetlić synchronizowane pliki na komputerze w oknie Eksplorator plików.

Teraz przeciągnij więcej dokumentów z innej lokalizacji na komputerze i upuść je w tym synchronizowanym folderze usługi OneDrive.

Wszystkie pliki, które umieścisz w tym miejscu, zostaną przekazane do chmury w usłudze Office 365.

To wszystko, co dotyczy Twoich dokumentów służbowych w usłudze OneDrive dla Firm. Teraz przyjrzyjmy się dokumentom zespołu. W tym celu przejdziemy do witryny zespołu.

Każdy członek naszej organizacji ma dostęp do witryny zespołu i może pracować w niej nad dokumentami, co przypomina korzystanie z udziału plików.

Wybierz pozycję Dokumenty. Zostanie wyświetlony interfejs podobny do tego w usłudze OneDrive.

Wybierz pozycję Przekaż i zaznacz poszczególne pliki lub grupy plików, które chcesz dodać. Następnie kliknij przycisk OK.

Możesz również otworzyć dokumenty z komputera lub udziału plików i przeciągnąć je bezpośrednio do biblioteki Dokumenty z opisem „Przeciągnij tutaj pliki”.

Podobnie jak wcześniej, jeśli pracujesz z dużą grupą plików, w tym z folderami, wykonaj odpowiednie kroki, aby zsynchronizować bibliotekę. Po zakończeniu tych działań wybierz pozycję Pokaż moje pliki.

Dokumenty witryny zespołu zostaną wyświetlone w oknie Eksplorator plikówpod nazwą SharePoint obok Twoich dokumentów w folderze OneDrive dla Firm.

Teraz możemy przeciągać i upuszczać dokumenty z naszego udziału plików do synchronizowanego folderu na naszym komputerze.

W przypadku większej liczby plików przekazywanie może zająć trochę czasu.

Jeśli masz więcej bibliotek dokumentów w witrynie zespołu lub więcej witryn, po prostu powtarzaj te kroki, aby zsynchronizować pliki na swoim komputerze.

Po powrocie do witryny zespołu zobaczymy nowe dokumenty, które zostały skopiowane do synchronizowanego folderu z naszego komputera.

Możesz pracować nad nimi tutaj lub na swoim komputerze.

Jeśli wystąpią problemy z tą metodą lub jeśli masz dużą ilość danych do przeniesienia, będziesz potrzebować bardziej formalnego procesu migracji.

Informacje na ten temat znajdziesz w przewodniku poświęconym migracji usługi SharePoint Online. W tym artykule poznasz szczegółowe procedury migracji danych w usłudze Office 365.

Dowiedz się więcej na temat konfigurowania firmy w usłudze Office 365.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×