Klip wideo: naprawianie błędu niejednoznacznego sprzężenia zewnętrznego

Klip wideo:

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Zawartość klipu wideo

Komunikat „niejednoznaczne sprzężenie zewnętrzne” pojawia się, gdy program Access uzna, że kwerenda mogłaby zwrócić różne wyniki zależnie od tego, które sprzężenie zostanie wykonane najpierw. Aby uruchomić kwerendę, trzeba wprowadzić kilka zmian. Zwykle najlepszym rozwiązaniem jest podzielenie kwerendy na części. Oznacza to takie jej skonfigurowanie, aby co najmniej jedno ze sprzężeń było wykonywane w mniejszej kwerendzie „podrzędnej”, która następnie zostanie sprzężona z innymi tabelami lub kwerendami w kwerendzie „nadrzędnej”. Wtedy program Access wykona sprzężenia najpierw w kwerendzie (lub kwerendach) podrzędnej, a następnie w kwerendzie nadrzędnej, co wyeliminuje niejednoznaczność.

W zależności od liczby tabel w kwerendzie może być konieczne utworzenie kilku kwerend podrzędnych w celu uniknięcia niejednoznacznych sprzężeń zewnętrznych. W tym klipie wideo pokazano prosty przykład z trzema tabelami, gdzie dwie tabele sprzężone wewnętrznie są podzielone na kwerendę podrzędną, a następnie w kwerendzie nadrzędnej jest wykonywane sprzężenie zewnętrzne z trzecią tabelą. Oto podstawowe czynności, które należy wykonać (założono, że procedura tworzenia kwerend została już opanowana):

  1. Utwórz nową kwerendę podrzędna zawierającą tabele, które chcesz sprzęgnąć najpierw (w klipie wideo są to tabele Firmy i Osoby).

  2. W kwerendzie podrzędnej kliknij dwukrotnie potrzebne pola wyjściowe, aby pojawiły się one w siatce kwerendy.

Ważne:  Pamiętaj o uwzględnieniu pola sprzężenia z kwerendy pierwotnej. W przykładzie wideo tabela Firmy została sprzężona z tabelą Regiony przy użyciu pola IDRegionu, więc pole IDRegionu jest uwzględnione w siatce kwerendy podrzędnej.

  1. Zapisz i zamknij kwerendę podrzędną i otwórz kwerendę pierwotną w widoku projektu. Stanie się ona kwerendą nadrzędną.

  2. Usuń tabele dodane do kwerendy podrzędnej, a następnie dodaj kwerendę podrzędną (Projektowanie > Pokaż tabelę > Kwerendy lub po prostu przeciągnij kwerendę podrzędną z okienka nawigacji do kwerendy nadrzędnej).

  3. W kwerendzie nadrzędnej ustanów sprzężenie takie, jakie było tam przedtem, tylko tym razem z kwerendą podrzędną.

  4. Dodaj pola wyjściowe z kwerendy podrzędnej do siatki kwerendy.

  5. Zapisz i uruchom kwerendę nadrzędną.

Ważna zasada dotycząca niejednoznacznych sprzężeń zewnętrznych

Niejednoznaczne sprzężenia zewnętrzne występują wtedy, gdy kwerenda zawiera co najmniej dwa sprzężenia i jedno z nich jest sprzężeniem zewnętrznym wskazującym sprzężenie wewnętrzne lub istnieją dwa sprzężenia zewnętrzne wskazujące siebie nawzajem, na przykład te dwie konfiguracje sprzężeń są niejednoznaczne i wymagają podzielenia na osobne kwerendy:

Tabela1 --> Tabela2 --- Tabela3

Tabela1 --> Tabela2 <-- Tabela3

Sprzężenia zewnętrzne wskazujące w tym samym kierunku lub poza inne sprzężenia zewnętrzne bądź wewnętrzne są prawidłowe:

Tabela1 --> Tabela2 --> Tabela3

Tabela1 <-- Tabela2 --> Tabela3

Tabela1 <-- Tabela2 --- Tabela3

Aby uzyskać więcej informacji na temat konstruowania kwerend, zobacz Wprowadzenie do kwerend lub Tworzenie kwerendy wybierającej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×